Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

12/04/2012

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

Bakanlığınızda yapılan bazı personel yer değişiklikleri ile ilgili olarak;

  1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatından, Taşra Teşkilatına nakli yapılan personelin sayısı kaçtır?
  2. Personelin nakledildiği kurumlar ile personel dağılımları nasıldır?
  3. Nakli yapılan personelin her bir sendikaya üyelik dağılımları nasıldır?
  4. Nakli yapılan personelin Merkez ve Taşra Teşkilatındaki kadro dağılımları nasıldır?
  5. Bakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personel sayısı ve kadro ve görev dağılımları nasıldır?