Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

SOYUM KIRIM, SOYKIRIM'A KARŞIYIM

İNSAN… Toplumhâlinde bir kültü rçerçevesinde yaşayan, akıl sahibi, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen uygarlıklar kuran, tarih boyunca gelişim sağlayan, sanatta, bilimde ve teknolojide giderek daha fazla ilerleyen canlı.

Ancak bu ilerlemeler hep insanlığın ilerlemesi sonucunu doğurmamıştır. İnsanoğlu aklını ne yazık ki her zaman hep iyi yönde çalıştırma becerisini gösterememiştir. Üstelik bu olumsuz tutum sadece bireysel değil zaman zaman topluca da olabilmiştir.

İnsanlık tarihinde yaşanmış bu vahşetlerden biri de ne yazık ki, Dünyanın en barışçıl, en kültürlü milletlerinden biri olan biz Türklerin, Kırım Türklerinin başına geldi.

1774 Küçük Kaynarca Anlaşmasıyla başlayan süreçde devam eden göçlerde 1,5 milyon soydaşımız vatanınından zorla uzaklaştırılmıştır. 68 yıl önce 18 Mayıs günü Stalin, Kırım Türklerinin sürgün edilmeleri emirini verdiğinde amaç; sadece sürgün değil ölümdü. Bu sebeple Arabat Köyünde unutulan sürgün vagonlarına bindirilemeyen Kırım Tatarları bir gemiye bindirilerek Karadeniz açıklarında batırıldı.

Ama bir Türk, bir kadın bir evlat ve bir ana olarak biliyorum ki Stalin, vatanlarını hatırlatacak hiçbir şeyi yanlarına almalarına izinvermese de onlar üç şeyi hep yanlarında taşıdılar.

Memleket kokusunu nefeslerinde,

Türküleri dillerinde,

Vatan aşkını yüreklerinde

Her yere götürdüler.

Bu nedenledir ki bu büyük soykırımdan kurtulabilen soydaşlarımız o devirde dünyada bağımsız tek Türk devleti olan ve Türkçülük akımının kurucusu ‘’Bütün Türkler Tek Ordu’’ tezini ortaya atan hemşerimiz İsmail Bey Gaspıralı’nın da dediği gibi ’’dilde, fikirde, iştebirlik’’ sağladığımız ak topraklara Türkiye Cumhuriyetine göç etmiştir. Bu topraklarda refaha erişmiş, yaşamını sağlamış ama geldiği toprakları, çektiği acıları asla unutmamış ve bugün orada yaşananlara duyarsız kalmamıştır.

Akmescit’de 15 Mayıs günü açlık grevinde gözaltına alınan;

Rinat ŞAYMARDANOV,

Vasvi ABDURAİMOV,

Rüstem HALİLOV ve

Ayder MUSTAFAYEV konusunda Ukrayna polisinin tutumunu kınıyor ve Dışişleri Bakanlığını Kırım halkı adına konuyla ilgilenmesi çağrısı tekrarlıyorum.

Sözlerimi 1917’de kurulmuş Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve bugünki Kırım Türk Kurultayı marşının söz yazarı Numan Çelebi Cihan atamızın sözleri ile bitirmek istiyorum.

“Ant etkenmen, söz bergenmen millet içünölmege,

Bilip körip milletimniñ közyaşını silmege.”

Ruhsar DEMİREL

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI