Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü

Yaklaşık bir milyon çocuğumuz tüm yasal düzenlemeler ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere rağmen yaşlarına, bedenlerine, eğitimlerine, ruhlarına uygun olmayan ortamlarda fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini olumsuz etkileyecek şartlarda çalışmakta ya da çalıştırılmaktadır.

Çocuk işçiliği ülkemizin sıklıkla görmezden gelinen ama en öncelikli ele alınması gereken konularındandır. Çünkü giderek artan ekonomik yük, ailelerin geçim derdi çocuklarını bazen tam bazen yarı zamanlı çalışmaya yönlendirmesine neden olmaktadır.

  • - Nüfus, ekonomi
  • - Eğitim/ öğretim,  sosyal kalkınma

arasındaki dengenin kurulamaması ekonomik büyümedeki yerine bakılmaksızın ülkelerin çocuk haklarını gerçekleştirememesi geri kalmış ülkeler liginde yer bulması sonucunu getirmektedir.

Çocuk işçiliğinin şiddet, madde bağımlılığı ve suça yatkınlık gibi olumsuz durumları artırdığı bilinen bir gerçektir.

Doğmamış çocuklarımızın yaşam hakları kadar doğmuş ve çocukluğunu yaşayamayan çocuklarımızın haklarını, küçük bedenlerine ve  ruhlarına yüklediğimiz zorlukları konuşmak ve çözüme kavuşturmak  en büyük dileğimiz.

Ruhsar DEMİREL

Genel Başkan Yardımcısı