Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Uygur İnsan Hakları Toplantısı Neden İptal Edildi?

Uluslararası Uygur İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği İlki 2006 yılında ABD Washington (ABD)’da,ikincisi 2007 yılında Münih (Almanya)’te, üçüncüsü 2009 Toronto (Kanada)’da, dördüncüsü 2011 Talin (Estonya)’de yapılan dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Uygur kadınların katılacağı 14-20 Temmuz günleri arasında Türkiye’de (Ankara-İstanbul) gerçekleşmesi planlanan "5.Uygur Kadınları İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri “ yapılamadı ve iptal edildi.

Toplantı davet yazısında da belirtildiği gibi yapılacak seminerle " Uygur kadınlarının insan hakları savunuculuğu konusunda daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak “ amacıyla en temel insan hakkı olan yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı ,seyahat özgürlüğü, iletişim hakkı konularında kadınlarla bilgi paylaşımı hedeflenmişti.

Ancak kadınların toplanmaları ve konuşmaktan men edilmeleriyle sonlanan bu durum dünyanın bir çok ülkesi Uygur kadınlarına konuşma, tartışma hakkı tanırken Türkiye’de bu hakkın tanınmaması 21. yüzyıl Türkiye’sinde insan haklarına hükümetin bakış açısını yansıtması açısından ibretlik bir örnek oluşturmuştur.

Geçtiğimiz yıl Çin hükümetinin daveti ile Çin’e ziyaret yapmış, Pekin’i, Şangay’ı ve Uygur Özerk Bölgesini gezmiş ve oradaki izlenimlerimizi Çin hükümet yetkilileriyle samimiyetle paylaşmış bir siyasi partiyiz.Yaşadıkları kısıtlılıkların temel insan hakları çerçevesinde ele alınması talebi dışında her hangi bir talepleri olmayan hem Türk, hem İslam olan bu kadınların ve onların sorunlarını paylaşma amacıyla yanlarında bulunan bizlerin hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünü sorgulama düşüncesi olamayacağı mutlaktır.

Ancak başka ülkelerin iç işlerine karışma konusunda gerek muhaliflere para yardımı yaparak , gerek bazı komşu ülkelerin “dostları toplantısı”nı yaparak insan haklarından söz edenlerin Uygur Kadın Seminerinden duydukları rahatsızlığı ve toplantıyla ilgili iptal kararını anlamak bizler için mümkün olmamıştır. Filistin’den daha biz, Somali’den daha yakın, Türklük bilincinin ilk ortaya çıkışı, Türk kültürünün ilk kez yazıya geçirildiği Kaşgarlı Mahmut’un diyarı Güzel Türkistan’da seminerin iptal kararıyla; Seher çağında yine güller solgun, Yine çemenler berbad,yine kuşlarda feryad.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak;

Birliğimizin sarsılmaz dağı’nda

Ümidimizin sönmez çerağı’yla “Uygur Kadınları İnsan Hakları ve Demokrasi” seminerinin Türkiye’de yapılabilmesi talebimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

5. Uygur Kadınları İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri Yapılamadı