Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER'e Vermiş Oldukları Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

17/07/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1-Ülkemizde peyzaj mimarı kontenjanlarının üniversitelere göre dağılımı nasıldır?

2-Her yıl üniversitelerden mezun olan ve istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır?

3-KPSS’de peyzaj mimarları kontenjanlarının son 5 yıllık dağılımı nasıldır?

 peyzaj mimarı sayısı, ruhsar demirel, eskişehir milletvekili