Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Sivil Şehitlik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

27/03/2012

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

1- 4323 sivil şehit ve 1791 sivil gazi hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

2- Belirlenen sivil şehit ve sivil gazilerin illere göre dağılımı nasıldır?

3- 1987 yılı öncesi terör olaylarında hayatını kaybeden kişilerin sivil şehit sayılmamasının nedenleri nelerdir?

4- Sivil şehitlikten doğan haklarla ilgili kastedilen ‘’haklar’’ nelerdir?

5- İlgili yasanın bölücülüğü ve kaçakçılığı teşvik etmemesi için yapılması planlanan yasal düzenlemeler nelerdir?

6- Yasa tasarısıyla ilgili maddi kaynak hangi Bakanlık Bütçesinden sağlanacaktır?