Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Seks İşçiliğinin Mevcut Durumu ve Seks İşçilerinin Geleceği

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

17/ 10 /2011

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

Tarihin bilinen her safhasında kendisine karşı olan güçlere rağmen toplumdaki aile dışı çok eşli yaşamın bir öğesi olarak varlığını sürdüren toplum sağlığı ve şiddet nedenleriyle görmezden gelemeyeceğimiz ancak ahlaki gerekçeler nedeniyle konuşmaktan imtina ettiğimiz bir grup var ki, onlar, bugün ülkemizde toplam sayıları yaklaşık 100 bin civarında olan, seks işçileri. Fuhuş, kadınların maruz kaldığı bir cinsel şiddet biçimidir.

03.06.2011 tarihli 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 2/c’ye göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevlerinden biri; “Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak”tır. Seks işçileri ayrımcılığa uğrayan, toplumsal hayatta frısat eşitliği olmayan en önemli gruplardan biridir. Yukarıdaki 633 sayılı KHK’deki görev tanımınıza bağlı olarak;

1- Seks işçiliğini önleme konusunda aldığınız önlemler nelerdir?

2- Söz konusu kadınların problemleri ile devlet kurumu nezdinde ilgilenen birimler nelerdir?

3- Seks işçisinin şiddete maruz kalmaması için aldığınız önlemler nelerdir?

4- Şiddete maruz kalması durumunda nereye başvuruda bulunmaktadır?

5- Bu kurum şiddet mağduru seks işçisi için ne gibi önlemler almaktadır?

6- Seks işçisi şiddet mağduru kadınlarla ilgili tutulan istatistikler ve bu istatistiklerin sonuçları nelerdir?

7- Seks işçisi olarak kullanılan kadınların ne kadarı çocuk yaş grubundadır?

8- Söz konusu kadınlara sağlık, kişisel gelişim ya da meslek edinmeleri ile ilgili verdiğiniz eğitimler nelerdir?

9- Bu eğitimler hangi kurum tarafından organize ve takip edilmektedir?