Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Savat SanatınaDair Sunulan Soru Önergesi Cevabına Yönelik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 29.11.2011 tarihli ve B.16.0.SGB.0.10.01.00/610-241845 sayılı yazı.

10.11.2011 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-28243 sayılı soru önergeme cevaben ilgi sayılı yazıya bağlı olarak aşağıda belirtilen sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

05/12 /2011

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

İlgi sayılı yazınızla “Geleneksel Türk el sanatları ve geleneksel mesleklerle geçimlerini sağlayan ustaların yurt içi ve yurt dışında tanıtılması ve pazar şansı bulabilmeleri amacıyla Bakanlığınız Araştırma ve Eğitim ve Genel Müdürlüğünce 2005 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivalleri’ne gümüş işçiliği konusunda çalışan ustaların da davet edildiği” ifade edilmiştir. Bu bağlamda;

1- Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’ne 2005 yılından itibaren Eskişehir ilinden kaç usta davet edilmiştir?

2- Bu festivale 2005 yılından itibaren Eskişehir ilinden katılan ustaların isimleri nelerdir?