Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Şırnak Uluderede Ölenlerin Yakınlarına Ödenecek Tazminat Miktarı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

02/02/2012

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

 

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28.12.2011 tarihinde kaçakçılık yaptığı iddia edilen 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölenlerin sivil vatandaş olması nedeniyle ailelerine tazminat ödenmesine karar verilmiş ve ödenecek miktar 123 bin TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan ülkemizde vatanı için canını veren şehitlerimizin ailelerine ve gazilere ise 62 800 bin TL tazminat ödenmektedir. Bu bağlamda;

1- Ödenmesine karar verilen 123 bin TL tazminat miktarı neye göre belirlenmiştir?

2- Belirlenen 123 bin TL tazminat hangi kaynak/lar kullanılarak ödenecektir?

3- Şehit aileleri için ödenen tazminat miktarı ile ilgili yapmayı planladığınız bir düzeltme faaliyeti var mıdır?

4- Kaçakçılık nedeniyle bu tür üzücü olayların yaşanmaması için aldığınız önlemler var mıdır, varsa nelerdir?