Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) Sayısı ve Dağılımı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

07/12/2011

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

 

Bakanlığınızın başlattığı çalışmalar doğrultusunda il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik ve araştırma merkezleri açılmaktadır. Bu bağlamda;

1- Türkiye’de 2011 yılı itibariyle kaç tane rehberlik ve araştırma merkezi bulunmaktadır?

2- Bunların il ve ilçeye göre dağılımları nasıldır?

3- Buralarda en az kaç kişi çalışmaktadır ve nitelikleri nedir?