Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

 

Biyometrik Tanılama

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

        Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

15/03/2012

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

    

    ‘’ Hayali hasta bildiriminin önüne geçmek ve olmayan hasta kimlik numaraları alınarak kuruma fatura edilmesini önlemek amacıyla biyometrik yöntemle kimlik doğrulama düzenlemesi ‘’nin getirileceği tarafınızdan ifade edilmiştir. Bu bağlamda:

 

       1- Biyometrik yöntemle kimlik doğrulamada hangi yöntem kullanılacaktır?

       2- Biyometrik tanımlama sistemine ait teknoloji yerli mi? Değilse hangi ülke ve firmadan ithal edilecektir?

       3- Sistemin diğer aparatları ülkemizde hangi kurum veya kuruluş tarafından üretilecektir?

       4- İlgili ihale hangi bakanlık tarafından yapılmıştır/yapılacaktır?

       5- Öncelikle Özel Hastaneler akabinde  Üniversite Hastaneleri ve diğer Hastanelerde kullanılması planlanan sistemin ihale yeterlilik koşulları nelerdir?

       6- Biyometrik tanımlama sistemi ile, kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması, istihbarat amaçlı veri toplama  gibi farklı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi amacıyla  alınacak önlemler nelerdir?

biyometrik tanılama, ruhsar demirel, soru önergesi