Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Türk Hava Yolları Çalışanlarının Görevine Son Verilmesi Hakkında Verilen Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20/07/2012

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

Grev yasağına karşı çıktıkları gerekçesi ile; 38’i THY Teknik’te olmak üzere 288 çalışanın işine THY yönetimi tarafından son verildiği, teknik eleman açığının yabancı personel ile giderildiği basında yer almaktadır. Bu bağlamda;

1- Bahsi geçen yabancı uyruklu teknik personel, hangi ülke vatandaşıdır?

2- Söz konusu yabancı uyruklu personelin eğitim durumu ve nitelikleri nelerdir?

3- Yabancı uyruklu personelin aylık maliyeti ne kadardır?

4- Bu yeterlilikte eğitim, bilgi ve beceriye sahip personel ülkemizde yok mudur? Varsa neden görevlendirilmemektedir?

5- THY kapsamında yabancı uyruklu çalışanların sayısı, niteliği, eğitim durumu ile çalıştıkları birimlere göre dağılımları nasıldır?