Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Geçici Görevlendirilen Öğretmenler Hakkında


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

10/09/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

“01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle her derece ve türdeki okul ve kurumlarda geçici görev (görevlendirme) ile görev yapan tüm personelin görevlendirmeleri sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmelerinin sağlanması yönünde ilgililere gerekli tebliğin yapılması ...” talimatınız ile sayıları 21 bin 652 olduğu açıklanan geçici görevli öğretmenin olduğunu belirttiğiniz 4 Haziran tarihli video konferans konuşmanızda “…. en tepedeki insan da en aşağıdaki insana kadar herkesin eşit düzeyde muamele gördüğü bir Milli Eğitim Bakanlığı vaat ediyorum size” sözleriniz basına yansımıştı.

Ancak takip eden günlerde yine basından öğrendiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce, Ankara Valiliği’ne gönderilen bir yazıda 48 kişinin Ankara ’da Bakanlık merkez teşkilâtında görevlendirildiğiydi.

1- 13,366 öğrencinin eğitim gördüğü Etüt ve beslenme okulları konusunda sorulan sorulara cevaben “Ben bunu belirli bir sınıfa imtiyaz olarak görüyorum.” sözleriniz henüz hafızalarda iken geçici görevlendirilen 48 kişi de sizce imtiyaz tanımı içinde midir?

2- Etüt ve Beslenme Okulları konusunu yeniden değerlendirip kadın istihdamını olumlu etkileyen bu tür uygulamaları bakanlığınız stratejik planlamasına almayı düşünüyormusunuz?

Etüt ve beslenme okulları, ruhsar demirel,