Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Dünya Uygur Kongresi’nin Genel Başkanına Vize Verilmemesi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

11/09/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

Uluslararası alanda faaliyet yürüten Dünya Uygur Kongresi’nin Genel Başkanı Rabia Kadir’in 15 Eylül’de Kayseri’de yapılacak bir düğüne gelebilmesi için yapılan vize başvurusuna bakanlığınızca olumlu cevap verilmediği basında yer almaktadır.

1- Bakanlığınız süresince Sayın KADİR’in kaç kez vize talebi olmuştur?

2- Dünyanın pek çok ülkesine seyahat edebilen Sayın KADİR’in Türkiye’ye gelebilmek için yaptığı başvurulara bakanlığınızca verilen mükerrer olumsuz cevabın gerekçeleri nelerdir?

Dünya Uygur Kongresi’nin Genel Başkanına Vize Verilmemesi