Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

../../2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

2010/14 sayı ve ‘‘Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması’’ konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde;

1- Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla; kadınların ticaret hayatında daha fazla rol alması için Bakanlığınızca yapılan/yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

2- Kamuda kadın istihdamına ilişkin fırsat eşitliğini ve bu konuda çıkarılan kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin uygulanmasını izlemek üzere görevlendirilen Bakanlığınız müsteşar yardımcılığının konuya ilişkin 2011ve 2012 faaliyetleri nelerdir?

3- Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

4- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 2010 yılından itibaren, hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst kademelerde görev alan personelin kadın/erkek sayıları kaçtır?

5- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan stratejik plan ve performans programlarında, mevcut kadın-erkek eşitliği yaklaşımları nelerdir?

6- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda son iki yılda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler hangileridir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması, ruhsar demirel