Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Meclis Araştırma Önerileri

Mesleki Riskler Nedeniyle Tehdit Altında Bulunan Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Hakkının Korunabilmesi

Araştırmanın genel amacı; sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliğiyle ilgili kamuoyu farkındalığının artırılması, risk yönetimi ile çalışma koşullarında sürdürülebilir iyileştirmenin sağlanmasıdır.

Ülkemizde Gıda Politikalarının Belirlenmesi ve Denetimlerin Tarafından Yürütülmesi

Çocuk Suçluluğunun Azaltılması

Araştırmanın genel amacı: Son yıllarda giderek artan çocuk suçluluğunda; çocukları suça iten faktörlerin belirlenerek en aza indirilebilmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve suça karışan çocuklara yönelik verilebilecek rehabilitasyon hizmetlerinin belirlenebilmesidir.

Çocuk İstismarı Meclis Araştırma Önerisi

Araştırmanın genel amacı; çocuk istismarının önlenmesi için gerekli olan koruyucu ve önleyici politikalar ile yasal düzenlemelerin planlanması, organize edilmesi ve uygulanması yönünde gerekli önlemlerin alınabilmesidir.

Eskişehir'de Tespit Edilen İstilacı Balık Türleri

Eskişehir ilinde parklardaki süs havuzlarına ve göletlere bırakılan balıkların, havuzların ve göletlerin Porsuk Çayı ile olan bağlantısı nedeniyle kapalı alanda muhafaza edilmeleri mümkün görülmemektedir. Alınan önlemlere rağmen herhangi bir taşkın anında Porsuk Çayı’na kaçma ihtimali olan istilacı balıklar üreme şansı bulduklarında; zaten ciddi anlamda sıkıntılı, kirletilmiş, ekolojik dengesi bozulmuş olan Porsuk Çayı’nda yeni felaketi beraberinde getirecektir

Sporcu Ölümlerinin Araştırılması

Tekvando sporcusu Seyithan Akbalık'ın ani ölümü spor camiasını yasa boğarken, ani sporcu ölümleri tekrar gündeme geldi. Ağır antrenman koşulları, yetersiz ve dengesiz beslenme ölüm nedeni olarak gösterilirken, ailenin gen haritası da ölümleri tetikliyor

Bitkisel Tıbbi Ürünler

Bitkisel tıbbi ürünlerin yan etkileri ve toksik etkileri nedeniyle kullanan kişilerde ortaya çıkan sağlık sorunlarının ulusal düzeyde tespiti,

Türkiye’de Mevcut Demografik Veriler Işığında; Doğurganlık Hızının Artışı Önündeki Engellerin Belirlenebilmesi

Araştırmanın genel amacı; Ülkemizde etkili ve sürdürülebilir desteklerle doğum hızının artırılarak genç nüfusun artışının teşvik edilmesi, ortanca yaşın aşağıya çekilmesiyle ülkemizin insan kaynağı anlamında güçlenmesinin sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alınabilmesidir.

Son Yıllarda Giderek Artan Boşanmalar hakkında verilen Meclis Araştırma Önergesi

Araştırmanın genel amacı: Sayıları her yıl giderek artan boşanmaların nedenlerine yönelik sosyal, ekonomik ve psikolojik önlemlerin alınabilmesi, çiftlerin evlilik birlikteliğinin devamlılığının sağlanabilmesi ve boşanmaların çocuklar üzerindeki etkilerinin en aza indirilebilmesi için, gerekli önlemlerin alınabilmesidir.

Tüberküloz Hastalığından Korunmada ve Etkin Tedavisinde Verem Savaş Dispanserlerinin Yeri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, aşısı bulunduktan sonra ortadan kalktığına inanılan Tüberküloz (TB) hastalığına, her yıl ortalama 8 milyonu aşkın kişi yakalanmakta ve yaklaşık iki milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye tüberkülozun sık görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır

Akraba Evlilikleri

Ülkemizdeki Akraba Evliliklerine Neden Olan Sosyolojik Etkenlerin İncelenebilmesi, Boşanmalara Bağlı Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik Etkilerin En Aza İndirilebilmesi, Toplumsal Farkındalığın Arttırılabilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi

Çocuk İşçiler

Çocukları çalışmaya iten nedenler ile çalışan çocukların maruz kaldığı istismar, iş kazaları ve bağlantılı hastalıkların tespit edilebilmesi ve çalışan çocukların okula dönüşünün sağlanabilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi

Meslek hastalıkları başta olmak üzere, iş kazaları ve bağlantılı hastalıkların tespit edilebilmesi, yaralanmaların ve çalışanlara yönelik risklerin azaltılabilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi

‘‘Meslek hastalıkları başta olmak üzere, iş kazaları ve bağlantılı hastalıkların tespit edilebilmesi, yaralanmaların ve çalışanlara yönelik risklerin azaltılabilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla, Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Sokak Çocuklarının Sorunlarının Belirlenmesi, Sayısal Artışlarının Önlenmesi ve Rehabilitasyonları

‘‘Sokak Çocuklarının Sorunlarının Belirlenmesi, Sayısal Artışlarının Önlenmesi ve Rehabilitasyonları’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar olmak Üzere Kayıt Dışı İşlerde Çalışan Kadınların Sorunlarının Belirlenmesi

‘‘Başta Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar olmak Üzere Kayıt Dışı İşlerde Çalışan Kadınların Sorunlarının Belirlenmesi, Ekonomik ve Sosyal Haklarının Düzenlenmesi ile Can Güvenliklerini Tehdit Eden Etmenlerin Ortadan Kaldırılabilmesi’’için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Verilen Bakım Hizmetlerinin Nitelik ve Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

‘‘Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Verilen Bakım Hizmetlerinin Nitelik ve Yeterliliğinin Değerlendirilmesi ve Hizmetle İlgili Denetim Yöntemlerinin Belirlenmesi’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) güvenli transferi, kullanımı, sınır ötesi hareketler dikkate alınarak insan ve hayvan sağlığı üzerindeki riskleri ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, yetişmiş insan gücünün arttırılarak teknolojinin yakından takip edilebilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz

Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük Hakları, Sağlık Problemleri ve Diğer Sorunları

‘‘ Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük Hakları, Sağlık Problemleri ve Diğer Sorunları’’nın araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Porsuk Baraj Gölünün Su Kalitesinin İyileştirilmesi

‘’ İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Porsuk Baraj Gölünün Su Kalitesinin İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımın Sağlanabilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

İnternet Kullanımının Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri

İnternet Kullanımının (Sosyal Paylaşım Sitelerinin) Aile Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri”nin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

11-19 Yaş Grubundaki Çocuklar/Gençlerde Uyuşturucu Madde Kullanımı

11-19 yaş grubunda eğitim alan ya da almayan tüm çocuklar/gençler üzerinde uyuşturucu kullanım oranını belirlemektir