Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Genel Görüşme Önergeleri

Esnaf ve Sanatkarların giderek artan sorunları ile sorunların çözümüne yönelik alınması gereken önlemler

‘‘Esnaf ve Sanatkarların giderek artan sorunları ile sorunların çözümüne yönelik alınması gereken önlemleri’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmek amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103. maddeleri uyarınca ‘‘Genel Görüşme’’ açılmasını arz ve teklif ederiz.

Sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme sistemi - Genel Görüşme Teklifi

Sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme sisteminin baskısı sonucu çalışanların artan sorunları ile alınması gereken önlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmek amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103. maddeleri uyarınca ‘‘Genel Görüşme’’ açılmasını arz ve teklif ederiz.

Engelli Hakları - Genel Görüşme Teklifi

Engelli nüfusun genel nüfusa oranının %12 olduğu ülkemizde mevcut kanuni düzenlemeler ve imzalanan sözleşmeler gereğince, engelli vatandaşlara tanınan hakların uygulanabilirliği ile tanınan haklara aykırı tutum ve davranışları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmek amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103. maddeleri uyarınca ‘‘Genel Görüşme’’ açılmasını arz ve teklif ederiz.