Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Düşürülen F-4E Tipi Savaş Uçağı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 25.07.2012 tarih ve 5845 sayılı yazımız.

İlgi sayılı yazımda belirtilen soru önergeme süresi geçmiş olmasına rağmen cevap gelmemiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sorularımın Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

26/11/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

22 Haziran 2012 günü Akdeniz’de Suriye karasularının 8 mil açığına düşürülen F-4E tipi savaş uçağımızı arama kurtarma çalışmaları için Amerikan Deniz Araştırma Vakfı'na ait Nautilus araştırma gemisi kiralanmıştır. Bu bağlamda;

-Bakanlığınızın benzer koşullarda kullanılmak üzere, aynı özelliklere sahip bir gemi alma çalışması var mıdır?

22 Haziran 2012 günü Akdeniz’de Suriye karasularının 8 mil açığına düşürülen F-4E tipi savaş uçağı