Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Eskişehir Kamu Yatırımları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

../../2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin Kasım 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

2- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Eskişehir İli ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

3- Bakanlığınız çalışmaları kapsamında, Eskişehir’de 2013’te hangi projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? Projelerle ilgili kaynak miktarı ne kadar öngörülmektedir?

4- Bakanlığınızın ilgili konularında Eskişehir’in sorunları ile ilgili yürüttüğü çalışmaları var mıdır? Varsa, çalışma sonuçlarına yönelik belirlenen hedefler nelerdir?

5- Eskişehir İlinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda personel açığı var mıdır? Varsa, personel açığının nasıl ve ne zaman giderilmesi planlanmaktadır?