Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Açlık Grevleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

27/11/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Ceza ve Tevkif Evlerinde tutuklu ve hükümlüler tarafından 12 Eylül 2012’de başlatılan ve 68. gününde sona erdirilen, açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere yönelik yapılan tıbbi hazırlıklar ve alınan önlemler nelerdir?

2- Açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin, sağlık kontrolleri hangi aralıklarla yapılmış, ne tür bir tedavi uygulanmıştır?

3- Sağlık kontrolleri sonucunda tıbbi müdahale yapılan kaç vaka olmuştur?

4- Açlık grevlerinin sonlanmasını takiben yapılan muayene ve kontroller sonrasında sağlık kuruluşuna sevki yapılan ve hastaneye yatırılan kaç vaka mevcuttur?

5- Sağlık durumlarında kalıcı organ ya da duyu kaybı olan tutuklu veya hükümlü var mıdır? Varsa cinsiyetlere göre sayısı nedir ve bulundukları ceza ve tevkif evleri hangisidir?