Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Eskişehir İçin Yapılmış Bir Plan Yok

MHP’li Ruhsar Demirel’in sorusu üzerine bakanlıktan verilen yazılı cevap metninde kent ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi;
"İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Bakanlığımıza ait lojman ve diğer sosyal donatıların durumu değerlendirilerek, riskli bulunan yapılar yıkılacaktır.

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca Eskişehir İli dahilinde herhangi bir alan ilan edilmemiştir. Belediyesince 6306 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İKİ ALAN ONAMA AŞAMASINA GELDİ

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat; riskli alan, riskli yapı ve rezerv alan olarak üç ana başlık altında bir uygulama programı ortaya koymakta olup, dolayısıyla dönüşüm programı çalışmaları buna göre yapılacaktır. Riskli alanlar zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açmaya müsait olan yerlerdir. Bu tür yerler Bakanlığımız ya da ilgili idarece belirlenmektedir.

Eskişehir kent merkezinde, ilgili idare Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tepebaşı Belediye Başkanlığı ile Odunpazarı Belediye Başkanlığıdır. Bu konuya ilişkin olarak, büyükşehir belediyesi ile anılan belediyenin çalışmaları birer mahallede devam etmekte olup, kanunda belirlenen teklif onama aşamasındadır.

Kaynak: İSTİKBAL GAZETESİ