Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Engellileri Sınavsız Üniversiteye Alsınlar

MHP Eskişehir milletvekili Ruhsar Demirel üç ayrı   konuda TBMM başkanlığına teklifte bulundu. Milletvetkili Demirel,   Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını ve Yüzde 85 oranında engelli   olan gençlere Sınavsız üniversite kapısının açılmasını istedi.

Ruhsar Demirel, engelli istihdamında kalifiye eleman yetiştirilmesinin   sağlanması amacıyla verdiği kanun değişikliğinde yüzde 85 oranında bedensel   engelli ve görme engelli olanlara kontenjan ayrılmasını ve sınavsız olarak   üniversiteye alınmalarını önerdi.

Milletvekili Ruhsar Demirel yeni özürlüler ile ilgili bir başka kanun   değişikliği teklifinde de , Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere   Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre   alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli   olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olan ikinci öğretim, açık   öğretim, uzaktan öğretim ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, kayıt ve   kayıt yenileme sırasında öğrenim ücretleri, cari hizmet maliyetleri vb. her   ne ad altında olursa olsun ücret alınmamasını, Bu öğrencilerden alınması   gereken tutarların ise devlet tarafından karşılanmasını önerdi.
 

ESNAF SORUNLARI İÇİN GENEL GÖRÜŞME TALEBİ

MHP Milletvekili Ruhsar Demirel, Ülkemizde sayıları iki milyonu bulan,   aileleri ve istihdam ettikleri kişilerle birlikte on milyona yakın   vatandaşımızın geçimini sağlayan esnaf ve sanatkârlarımız ciddi ve acil çözüm   bekleyen sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, Türkiye Büyük   Millet Meclisi’nde Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103.   maddeleri uyarınca ‘‘Genel Görüşme’’ açılmasını talep etti.

Milletvekili Demirel bu konuda hazırladığı teklifte şu görüşylere yer verdi:

"Tüm hizmetlerin bir arada sunulduğu, alışveriş merkezlerinin (AVM)   artması nedeniyle ithal ürünlerin satışı ve dolayısıyla ithalat artmıştır.   AVM’lerine ve artan ithalata karşı ayakta kalmaya çabalayan esnaf ve   sanatkârların sadece %14’ü üretim yapabilir duruma gerilemiştir. Haftanın   yedi günü ve 14-15 saat açık olan AVM’lerle rekabet etmede esnaf aralıksız   çalışmaya zorlamaktadır. Ancak kendi işyerinde çalışan esnaf bu zorlu   koşullarda hayat mücadelesi verirken hastalandığında işyeri kapalı kalmakta,   işsizlik sigortası gibi bir haktan faydalanamamaktadır."

 

Kaynak: İstikbal Gazetesi