Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocuklarının Hristiyan Ailelere Verilmesi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

06/02/2013

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

‘‘Avrupa'da yaşayan Türk ailelerinin çocukları, herhangi bir yargı kararı olmaksızın alınıp, Hristiyan ailelere veriliyor. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Avrupa'nın değişik ülkelerinden 5 binden fazla Türk kökenli ailenin çocuklarının ailelerinden koparılıp Hristiyan ailelere verildiğine ilişkin dilekçeler aldıklarını anlattı.’’ haberleri yazılı ve sosyal medyada yer almaktadır.

1- Haberde bahsi geçen konuyla ilgili Bakanlığınızın yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların sayısı ve ülkelere göre dağılımları nedir?

2- Avrupa’da yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının herhangi bir yargı kararı olmaksızın Hristiyan ailelere verilmesi ile ilgili bakanlığınız tarafından yapılan araştırma var mıdır? Varsa araştırma sonuçları nelerdir?

3- Avrupa’da yaşayan Türk ailelerinin çocuklarından, ailelerinden alınıp farklı dinlere mensup ailelere verilenlerin sayısı, cinsiyeti ve yaş gruplarının Avrupa ülkelerine göre dağılımı nedir?

4- Türk kökenli ailenin çocuklarının ailelerinden koparılıp Hristiyan ailelere verilmesiyle ilgili, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilatına yapılan başvurulara veya basında yer alan haberlere yönelik Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar ile ailelerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik alınan/alınması planlanan önlemler nelerdir?