Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Bakanlığa Bağlı Sevgi Evleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

12/03/2013

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Türkiye’de koruma altındaki çocuklara yönelik hizmet veren, Bakanlığa bağlı sevgi evlerinin sayısı ve illere göre dağılımı ve kapasiteleri kaçtır?

2- Bakanlığa bağlı sevgi evlerinde barınan çocukların sayısı ile yaş ve cinsiyet gruplarının illere göre dağılımı nedir?

3- Bakanlığa bağlı sevgi evlerinde kadrolu ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelde aranan nitelikler nelerdir ve kaç kişi hizmet vermektedir?

4- Bakanlığa bağlı sevgi evlerinin denetimleri; hangi aralıklarla, kimler tarafından ve nasıl yapılmaktadır?