Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Ruhsar Demirel’den 2 ayrı soru önergesi

 MHP’li Demirel sunduğu araştırma tekliflerinin ilkinde boşanma konusuna değindi. Demirel önergesinde; "Son yıllarda giderek artan boşanmaların nedenleriyle; ayrılan eşler ve çocukları üzerindeki psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerinin araştırılabilmesi, en aza indirilebilmesi ve aile birliğinin devamlılığının sağlanabilmesi’’ için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz." dedi.

İkinci önergede ise nüfus konusuna değinen Demirel önergede şunları belirtti; "Türkiye’de mevcut demografik veriler ışığında; doğurganlık hızının artışı önündeki engellerin belirlenebilmesi, etkili ve sürdürülebilir desteklerle doğum hızının artırılabilmesi ve ortanca yaşın aşağıya çekilebilmesiyle ülkemizin insan kaynağı anlamında gücünün artmasının sağlanabilmesi ve sosyal güvenlik şemsiyesinin demografi üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi’’ amacıyla Anayasamızın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz"

Kaynak: İstikbal Gazetesi

 

Ruhsar Demirel’den 2 ayrı soru önergesi

 

sdg