Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Sokakta Çalıştırılan Çocuk Sayısının Belirlenmesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

04/04/2013

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

‘‘Bakan Şahin…alınan etkin önlemler nedeniyle 2012 sonucunda bakanlığın tespitlerine göre sokakta yaşayan çocuk sayısının 24, çalıştırılan çocuk sayısının ise 5 bin 851’e gerilediğini ifade etti. Şahin, “Sokakta çalıştırılan çocukların bin 400’ü Şanlıurfa’da, bin 75’i Antalya’da. 778 çocuk İstanbul, 701 çocuk Batman’da, 203 çocuk ise İzmir’de sokakta çalıştırılıyor” dedi.’’ haberleri yazılı ve sosyal medyada yer almıştır.

1- Haberde bahsi geçen açıklamalarınıza konu olan ‘‘sokakta çalıştırılan çocuk’’ ların tespitinde hangi kriterler baz alınmıştır?

2- Haberde yer alan açıklamalarınızda; Türkiye’de 2012 yılı sonu itibariyle sokakta çalıştırıldığının Bakanlık tarafından tespit edildiği belirtilen 5851 çocuk bulunmaktadır. Açıklamalarınızın devamında verilen bilgilerde ise sokakta çalıştırılan çocukların beş ildeki toplam sayısı 4157’dir. Çocuklardan geriye kalan 1694 tanesinin sokakta çalıştırıldığı illere göre dağılımı nedir?

3- Eskişehir ilinde 2012 yılı sonunda sokakta çalıştırılan çocuk sayısının belirlenmesinde yapılan araştırma çalışmaları hangi kurum veya kuruluş tarafından ve hangi yöntemler kullanılarak yürütülmüştür? Eskişehir ili için araştırma sonuçları nelerdir?