Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Bitkisel Tıbbi Ürünler


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

06/05/2013

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Türkiye’de satılan bitkisel tıbbi ürünler, hangi bilimsel çalışmalar sonucunda satışa sunulmaktadır? Konuyla ilgili 2007-2013 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir?

2- Ülkemizde 2003-2013 yılları arasında bitkisel tıbbi ürünlerin kullanımı sonucu sağlığı zarar gören, sağlığında kalıcı hasar oluşan ve hatta hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı nedir?

3- Bitkisel tıbbi ürün kullanımı sonucu sağlığını ya da yaşamını yitirenler adına ve başka mağdur olmaması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar ve ürünleri pazarlayan firmalara yönelik uygulanan cezai yaptırım var mıdır? Varsa nelerdir?

4- Ülkemizde medya ve internet yoluyla da satışları devam eden bitkisel tıbbi ürünlerin kaç tanesi Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmıştır?

5- Bitkisel tıbbi ürün sektörünün reklam, satış ve pazarlama alanında 2003-2013 yılları arasında yıllara göre, Türkiye ekonomisindeki hacmi ne kadardır?