Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

Her yıl 3 Aralık günü yada 10-16 Mayıs haftası özel durumları nedeniyle pek çok sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları konuşup temennilerimizi dile getiriyoruz.

Bugün için bildiğimiz özel durumlu vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 2’sinin eğitim şansı elde edebildiği ve yalnızca yüzde 50’sinin okuryazar olduğu.

Peki geçtiğimiz bir yılda ne yapıldı yada yapılmadı.

Hükümetin 2005 yılında çıkarılan kanun gereği engellilerin erişilebilirliğini sağlamaları için belediyelerde dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, binalar,yollar, açık alanlar, kültürel ve sportif çalışma mekanlarının uyumu için tanınan yedi 7 yıllık süre dolmak üzere iken yeni bir yasa ile engellilerin erişe bilirliğinin önüne en büyük engeli koyduğu gerçeği hepimizin malumu.

Ancak yapılanlar bununla da sınırlı kalmadı; 2022 sayılı Kanun’la maaş alan 65 yaşını doldurmuş yaşlı, muhtaç ve engellileri kapsayan kanuna dair yönetmelikte yapılan değişiklikle eskiden, aylık geliri 97 liranın altında olanlara bağlanan maaş için Ocak ayı itibarıyla taban geliri 119 liraya yükseltildi. Kısacası eskiden aylık geliri 97 liranın altında olana maaş bağlanırken Ocak itibarıyla aylık geliri 119 liranın altında olana aylık bağlayacaklar.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; evrensel bir sorun olan bu konunun parti perspektiflerinin dışında bir yaklaşımla ele alınması gereğine olan inancımızla; mevcut durumun ve sorunların tespiti, çözüm önerileri, denetimi ve yaptırımların takibi, eğitim, istihdam,sağlık, sosyal haklar bakımından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli desteği vereceğimizi her platformda açıklamanın ötesinde gereken düzenlemelerle ilgili yasa tekliflerimizi TBMM’ne sunduk.

Özel durumlu yakınları için “Ya benimle, ya benden önce” diyenlerin acısını yüreğinde hisseden bizler toplumsal duyarlılığın gelişmesi, devletin koruyuculuğu ve milletin sorumluluğuyla her engeli aşacağımıza inanıyoruz.

Ruhsar DEMİREL

MHP Gen.Bşk.Yrd.

Eskişehir Milletvekili