Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

MHP'li Ruhsar DEMİREL'den İki Ayrı Soru

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Soru önergesi, Sağlık Bakanı, Mehmet Müezzinoğlu

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, TBMM Başkanlığına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Demirel, önergelerinde bitkisel tıbbi ürünleri ve tıbbi sekreter kadrolarını sordu. Demirel ilk soru önergesinde Bakan Müezzinoğlu'na şu sorulan yöneltti:

Türkiye'de satılan bitkisel tıbbi ürünler, hangi bilimsel çalışmalar sonucunda satışa sunulmaktadır?

Konuyla ilgili 2007-2013 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir?

Ülkemizde 2003-2013 yılları arasında bitkisel tıbbi ürünlerin kullanımı sonucu sağlığı zarar gören, sağlığında kalıcı hasar oluşan ve hatta hayatım kaybeden vatandaşımızın sayısı nedir?

Bitkisel tıbbi ürün kullanımı sonucu sağlığını ya da yaşamım yitirenler adına ve başka mağdur olmaması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar ve ürünleri pazarlayan firmalara yönelik uygulanan cezai yaptırım var mıdır? Varsa nelerdir?

Ülkemizde medya ve internet yoluyla da satışları devam eden bitkisel tıbbi ürünlerin kaç tanesi Bakanlık tarafından ruhsatlandınlmıştır?

Bitkisel tıbbi ürün sektörünün reklam, satış ve pazarlama alanında 2003-2013 yılları arasında yıllara göre, Türkiye ekonomisindeki hacmi ne kadardır?

"BAKANLIKTA TIBBİ SEKRETER KADROSU NE KADARDIR?"

Ruhsar Demirel, diğer soru önergesinde de Bakan Müezzinoğlu'ndan şu sorularım yanıtlamasını istedi:

"Türkiye'de Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında mevcut tıbbi sekreter kadrosu ne kadardır? Tıbbi sekreter kadrolarının illere, kurum ve kuruluşlara göre dağılımı nedir?

Ülkemizde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 2003-2013 yıllan arasında istihdam edüen tıbbi sekreter sayısı ne kadardır?

İstihdam edilen tıbbi sekreterlerin yıllar itibariyle illere, kurum ve kuruluşlara göre dağılımı nedir?

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda tıbbi sekreterlik hizmetlerinin taşeron firmalar aracılığı ile yürütülmesi yerine; "devlet hizmetinin devamlığı" esas alınarak, atama bekleyen ve her yıl Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan çok sayıdaki tıbbı sekreterin Bakanlık kadrolarında istihdam edilmesi konusunda tarafınızdan yapılan/ yapılması planlanan çalışmalar var mıdır?

Varsa nelerdir?" (HM)

Kaynak: Eskişehir Sonhaber