Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

MHP Milletvekili Demirel Bakana "Mobbing"i Sordu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in "işyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu, Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yazılı olarak cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Ruhsar Demirel önergesinde Bakan Güler'e şu sorulan yöneltti:

"1- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayılan, cinsiyeti, kadro unvanlan ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

2- Bak anlık çahşanlannın ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni aramalanna neden olan şikayet konulan nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapüan uygulamalar ve yaptınmlar nelerdir?

3 Bakanhğa bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapılan/ yapılması planlanan faaliyetler ve eğitim çalışmaları nelerdir? Düzenlenen faaliyetlere ve eğitim çalışmalanna katılan çalışanların; sayısı, cinsiyeti, kadro unvanlan ve çalıştıklan kurumlar üe illere göre dağılımı nedir?

4- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlann psikolojik tacize maruz kalmamalan için, genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?" (HM)