Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Sayın Ruhsal DEMİREL ve Türk Kadını

 Eskişehir MHP Milletvekili olarak TBMM'ye giren Sayın Ruhsar Demirel aynı zamanda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Bir önceki dönemde de Milletvekili olmadığı halde yine MHP Genel Başkan Yardımcılığını başanyla yerine getirmiştir. Syın Demire! şu anda partinin Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Malum ülkemizde seçmenin yarısı bayandır. İstiklal Savaşfnda erkeğinin yanında bulunarak düşmanın denize dökülmesinde emeği bulunan Türk Kadını, yıllar geçtikçe sosyal ve toplumsal hayatta yeni yeni problemlerle karşılaşmıştır. Annelik görevinin yanı sıra çalışma hayatında da erkeğine, ailesine destek veren bizce de kutsal sayılan bu görevlerde kadınımız bazen karşılaştığı problemleri kimseye anlatamamaktadır. Sayın Demirel, şimdiye kadar TBMM'ye aileyi, kadmlanmızı ve engelli vatandaşlanmızı ilgilendiren pek çok soru önergesi, kanun teklifi vermiştir. Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi bulunan kadın, çocuk ve engelli vatandaşlanmızla ilgili her tür demek, vakıf ve kuruluşla irtibat halindedir. Sayın Demirel geçenlerde TBMM'ye çalışan kadınlanmızla ilgili İçişleri Bakanı'nın cevaplandırmasını isteyerek bir soru önergesi daha sunmuştur.

Önerge;

1- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalana ve Sosyal Güvenlik iletişim Merkezi'ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayılan, cinsiyeti, kadro unvanlan ile çalışüklan kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

2- Bak anlık çahşanlannın ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik iletişim Merkezi'ni aramalarına neden olan şikayet konulan nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapüan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

3- Bakanhğa bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapılan/ yapılması planlanan faaliyetler ve eğitim çalışmalan nelerdir? Düzenlenen faaliyetlere ve eğitim çalışmalarına katılan çalışanların; sayısı, cinsiyeti, kadro unvanlan ve çalışüklan kurumlar üe illere göre dağılımı nedir?

4- Bakanlığa bağlı kunım ve kuruluşlarda çalışanların psikolojik tacize maruz kabnamalan için, genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?"

5- işyerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda, Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan protokol ve ortak çalışma var mıdır? Varsa nelerdir? Sayın Ruhsar Demirel'in Türk Kadınıyla, çocuklanyla, ailesiyle ve engelli kardeşlerimizle ilgili yaptığı tüm çalışmalan takip ediyor saygıyla destekliyoruz.

Kaynak: Milli İrade Gazetesi