Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

DEMİREL'den AVCI'ya soru önergesi 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu ile ilgili yazılı dilekçe verdi. Milli Eğitim bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın cevaplandırmasını istediği dilekçede şunlar yazılı:

"Danıştay 2. Dairesinin kararına rağmen Bakanlık müsteşarının, 14 Temmuz 2013 tarihinde ".. .özür grubu değerlendirmelerinde eğitim özrüne yer vermeyi düşünmüyoruz..." şeklindeki açıklamaları sosyal medyadaki paylaşımlarında yer almıştır."

1-Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılması planlanan öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarında, Danıştay2. Dairesinin E:2012/8944 sayılı kararının uygulanmamasının nedenleri nelerdir?" MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in TBMM'ne sunduğu dilekçede şu sorular yer alıyor: "Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılması planlanan öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarında, Danıştay

2. Dairesinin E:2012/8944 sayılı kararının uygulanmamasının nedenleri nelerdir? Ülkemizde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, 2013-2014 eğitim-öğretim dönemine yönelik öğrenim özrü (doktora, master vb.) nedeniyle tayin isteyen öğretmen sayısı, tayin istedikleri iller, çalıştıkları kurumlar ve illere göre dağılımları nedir? Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, eğitim özrü gerekçesi ile tayin isteyen öğretmenler, hangi konularda yüksek lisans ya da doktora yapmaktadırlar? Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, eğitim özrü gerekçesi ile tayin isteyen öğretmenlerin yüksek lisans ya da doktoraya devam ettikleri üniversiteler hangileridir?