Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Yüksek Yargıdan Sezaryen Kararı

Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi, doğumun, tıbbi zorunluluk halinde sezaryenle yaptırılabileceğine ilişkin kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

CHP 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

ANAYASA'YA UYGUN

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, 6354 sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 153. maddesine eklenen, "Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir" şeklindeki fıkrayı Anayasa'ya uygun buldu. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin sezaryenle doğumu "tıbbi zorunluluk" şartına bağlayan düzenlemesinin iptali istemini reddetmesine tepki gösterdi.

MUHALEFET TEPKİSİ

CHP'li Aytuğ Atıcı, Hürriyet Dürıyası'ndan Umut Erdem'e yaptığı açıklamada "Kanunla yaptığınızda halk da sezaryenden korkar ve anne karnındaki çocuklar sakat kalır" derken, MHP'li Ruhsar Demirel de "Bu hekimlik mesleğine hükmetmedir" değerlendirmesini yaptı. Bu arada profesör ve doçentlerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmalarına, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tıp fakültelerinin kullanımına açılmasına imkan tanıyan düzenlemelerin iptal istemleri de reddedildi. (AA)