Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin Kullanılması


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

…../…../2013

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 22.03.2013 tarihli duyuru ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. Maddesine istinaden, sağlık hizmeti sunan / üreten 2. basamak sağlık tesislerinde ve üniversite hastanelerinde biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanılması 01.09.2013 tarihine kadar zorunlu kılınmıştır. Ancak; Genel Müdürlük tarafından 12/04/2013 tarihinde yapılan başka bir duyuru ile üniversite hastaneleri için bu süre 01.09.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanımının zorunlu kılınması için belirlenen tarihin üniversite hastaneleri için, 01.09.2014’e kadar uzatılmasının nedenleri nelerdir?