Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

 

Güçler hiyerarşisi ile şekillenen toplumsal ilişkilerde şiddet sıradanlaşır ve kaçınılmazdır.

DEF(Dünya Ekonomik Forumu)’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye; yaşam beklentisi, sağlık, eğitim, ekonomik ve siyasal katılım açılarından 136 ülke arasında 120. sırada olduğuna göre, ülkemiz cinsiyetler arası hiyerarşinin güçlü olduğu ülkelerdendir.

Kadına karşı uygulanan cinsiyete dayalı şiddet; namusun kadın üzerinden tanımlandığı toplumlarda uluslararası hukukta yargısız infaz olarak kabul edilen namus cinayetlerinden, kıskançlık adına yapılan yaşam kontrolüne varan yelpazede gider gelir.

Çıkarılan yasalar ve imzalanan uluslararası sözleşmeler ise “şiddete uğradıktan sonra sağ kalma becerisi gösterebilen kadınlar”a yönelik olmaktan öteye gidemez.

Yaşanan olaylar sonrası sıklıkla mağdura yönelik analizlerle faili aklayan, “yapana değil yaptırana bak” dercesine şiddeti ahlaki temele dayandırma gayretleri ile cinayetleri töre/namus cinayeti diyerek oksimoron ifadelerle tanımlayan, şiddeti meşrulaştırma gayretleri ise sonraki şiddetlerin davetiyesidir.

Yaratılmışı yaradandan ötürü sevmemiz, anlamamız, kabullenmemizle çözülecektir şiddet sarmalı.

Ruhsar DEMİREL

MHP Genel Başkan Yardımcısı

Eskişehir Milletvekili