Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Kadına Şiddet Her Alanda Artıyor

DEF(Dünya Ekonomik Forumu)’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye’nin; yaşam beklentisi, sağlık, eğitim, ekonomik ve siyasal katılım açılarından 136 ülke arasında 120. sırada olduğuna dikkat çeken Demirel, “Ülkemiz cinsiyetler arası hiyerarşinin güçlü olduğu ülkelerdendir” dedi.

Kadına karşı uygulanan cinsiyete dayalı şiddetin; namusun kadın üzerinden tanımlandığı toplumlarda uluslararası hukukta yargısız infaz olarak kabul edilen namus cinayetlerinden, kıskançlık adına yapılan yaşam kontrolüne varan yelpazede gidip geldiğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti: “Çıkarılan yasalar ve imzalanan uluslararası sözleşmeler ise “şiddete uğradıktan sonra sağ kalma becerisi gösterebilen kadınlar”a yönelik olmaktan öteye gidemez.

Yaşanan olaylar sonrası sıklıkla mağdura yönelik analizlerle faili aklayan, “yapana değil yaptırana bak” dercesine şiddeti ahlaki temele dayandırma gayretleri ile cinayetleri töre/namus cinayeti diyerek oksimoron ifadelerle tanımlayan, şiddeti meşrulaştırma gayretleri ise sonraki şiddetlerin davetiyesidir. Yaratılmışı yaradandan ötürü sevmemiz, anlamamız, kabullenmemizle çözülecektir şiddet sarmalı.”

Kaynak: Son Haber

 

Kadına şiddet her alanda artıyor, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel