Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Namus Kadın Üzerinden Tanımlanıyor

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, "Güçler hiyerarşisi ile şekillenen toplumsal ilişkilerde şiddet sıradanlaşır ve kaçınılmazdır. Kadına karşı uygulanan cinsiyete dayalı şiddet; namusun kadın üzerinden tanımlandığı toplumlarda uluslararası hukukta yargısız infaz olarak kabul edilen namus cinayetlerinden, kıskançlık adına yapılan yaşam kontrolüne varan yelpazede gider gelir."dedi.

Demirel; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıylayazılıbir açıklama yaptı. Demiral eçıklamasında şu ifadelere yer verdi:" DEF(Dünya Ekonomik Forumu)’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye; yaşam beklentisi, sağlık, eğitim, ekonomik ve siyasal katılım açılarından 136 ülke arasında 120. sırada olduğuna göre, ülkemiz cinsiyetler arası hiyerarşinin güçlü olduğu ülkelerdendir. Kadına karşı uygulanan cinsiyete dayalı şiddet; namusun kadın üzerinden tanımlandığı toplumlarda uluslararası hukukta yargısız infaz olarak kabul edilen namus cinayetlerinden, kıskançlık adına yapılan yaşam kontrolüne varan yelpazede gider gelir.

Çıkarılan yasalar ve imzalanan uluslararası sözleşmeler ise "şiddete uğradıktan sonra sağ kalma becerisi gösterebilen kadınlar"a yönelik olmaktan öteye gidemez. Yaşanan olaylar sonrası sıklıkla mağdura yönelik analizlerle faili aklayan, "yapana değil yaptırana bak" dercesine şiddeti ahlaki temele dayandırma gayretleri ile cinayetleri töre/namus cinayeti diyerek oksimoron ifadelerle tanımlayan, şiddeti meşrulaştırma gayretleri ise sonraki şiddetlerin davetiyesidir."

Kaynak: İstikbal Gazetesi

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, Ruhsar Demirel, Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu