Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Sağlık Bakanlığı / Antidepresan İlaçlar Hakkında

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

02/01/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Ülkemizde 2005-2013 yılları arasında en çok görülen psikiyatrik hastalıklar hangileridir? Psikiyatrik hastalık teşhisi konan hastaların, yaş ve cinsiyetleri ile illere göre dağılımları nedir?

2- Ülkemizde 2005-2013 yılları arasında antidepresan ilaç kullanan, yatarak ve ayaktan tedavi edilen hastaların sayıları, yaş ve cinsiyetleri ile hastalık gruplarına göre kullanılan antidepresanların dağılımı nedir?

3- Türkiye’de antidepresan ilaç kullanımındaki artışın nedenleri ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan araştırma var mıdır? Varsa nedir?

4- Düzensiz antidepresan kullanımı ile bilinçsiz antidepresan tüketiminin toplumdaki intihar olayları ile ilişkisi hakkında Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?