Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Milli Eğitim Bakanlığı / Formatör Öğretmen Hakkında

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

02/01/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- Ülkemizde bulunan üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde, ‘‘Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi’’ bölümü bulunanlar hangileridir? Fakültelerden 2003-2013 yılları arasında mezun olan öğrenci sayısının, yıllar itibariyle dağılımı nedir?

2- 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunlarından Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak ataması yapılanların yıllar itibariyle sayısı kaçtır?

3- Ülkemizde Bakanlığa bağlı okullarda 2003-2013 yılları arasında görevlendirilen formatör öğretmen sayısının yıllara, görevlendirildikleri kurum / kuruluşlara ve görevlendirilen öğretmenlerin öğrenim gördükleri asıl branşlarına göre dağılımı nedir?

4- Bakanlığa bağlı okullardaki bilişim eğitiminde, asıl branşları farklı olan öğretmenlere verilen 100 saatlik eğitim kursları ile yürütülmeye çalışılan ‘‘formatör öğretmen’’ görevlendirme sorununun çözümüne yönelik Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

5- Ülkemizde Bakanlığa bağlı okullarda yürütülen ücretli formatör öğretmen uygulamasının, 2003-2013 yılları arasında her bir öğretmen için yıllar itibariyle Bakanlık bütçesine ve ülke ekonomisine getirdiği mali yük ne kadardır?

 

fdg