Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler hakkında verilen soru önergesi (A.B.)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

7/7/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

 

1-Türkiye’de uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde imali, kullanımı, satışı ve kaçakçılığı suçları nedeniyle  adli birimlere sevk edilenlerin sayısı, cinsiyeti ve yaş gruplarının 2003-2014 yılları arasında, yıllar itibariyle illere göre dağılımı nedir?

2-Uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde imali, kullanımı, satışı ve kaçakçılığı suçları nedeniyle  ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin 2003-2014 yılları arasında sayısı, yaşı ve cinsiyeti yıllar itibariyle nedir?

3-Uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde imali, kullanımı, satışı ve kaçakçılığı suçları nedeniyle  ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, ortalama tutukluluk ve hükümlülük süreleri, 2003-2014 yılları arasında yıllar itibariyle nedir?

4-Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerin zararları konusunda Bakanlık tarafından tutuklu ve hükümlülere yönelik verilen eğitimler nelerdir?

5-Uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde bağımlısı olan tutuklu ve hükümlülere yönelik cezaevi koşullarında yapılan rehabilitasyon çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir?

6-Ülkemizde uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde imali, satışı, kaçakçılığı ile kullanımının önlenmesi ve etkin mücadelenin sağlanması konusunda cezaların artırılmasının etkili olmadığı görülmektedir. Konu ile ilgili Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?