Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Gün

 

Neden 25 Kasım? 1960’da Dominik Cumhuriyetinde Rafael Leonidas Trujillo yönetimine  karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşler, Trujillo tarafından  hedef gösterilmelerinin ardından, hapishanedeki eşlerini ziyaretten dönerken  25 Kasım 1960 günü önce tecavüz edilip sonra da vahşice öldürülüp arabalarıyla uçurumdan atıldı.

BM Genel Kurulu, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanmış bu insanlık ayıbına atfen 1999 yılında 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”  olarak ilan etti.

25 Kasım’ı diğer seçili günlerden ayıran dünyanın herhangi yerinde yeni doğmuş kız çocuğundan yaşlı nineye kadar her yaştaki kadının özel yaşamından kamusal alana her yerde  uğradığı cinsiyetine dayalı  kültürel, sosyal, ekonomik, politik baskıya dikkat çekme işlevidir. Yani 25 Kasım kutlama değil farkındalık günüdür.

Şiddet ibaresi de yalnızca fiziksel şiddet anlamında değildir. İşte bu yüzden kadına yönelik şiddet “kamusal veya özel yaşamda kadınlara, sırf kadın olduğu için, yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan  eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlanıyor.

Kadına yönelik şiddet oranları farklı olsa da dünyanın her yerinde var. 15-45 yaş arası kadınların ölüm ve yaralanma sebeplerinin başında cinsiyete dayalı şiddet geliyor.

Bosna-Hersek. Savaşta 12-13 yaşından 70 yaşına kadar kadınlar cinsel saldırıya uğradı hatırlayın. Peki dünyada ilk miydi? Hayır. Ama Lahey ilk kez bu yapılanları “insanlığa karşı işlenen suç” diye tanımladı. Yıl 1998.

1998’de Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kadına yönelik eylemleri insanlığa karşı suç sayıyor.

Yıl 1999 BM “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”  ilan ediyor.

İnsanlık tarihi kadar uzun şiddetin resmi tarihi henüz çok yeni.
 

Umut olmazsa mücadele olmaz.

Her tür şiddet ve herkese karşı şiddetin bitmesi tek dileğimiz olmalı.