Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Gıda Zehirlenmeleri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 


9/9/2014
Ruhsar DEMİREL
Eskişehir Milletvekili

1-Türkiye’de münferit veya toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile son beş yılda Bakanlığa yapılan ihbarlarda, zehirlendiği tespit edilen kişilerin yıllar itibariyle illere göre dağılımı nedir?

2-Münferit veya toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile Bakanlığa ihbarı yapılan iş yeri sayısının, son beş yılda yıllar itibariyle, illere göre dağılımı nedir?

3-Bakanlığa yapılan münferit veya toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ihbarları sonucunda, son beş yılda cezai yaptırım uygulanan iş yeri sayısı ve uygulanan cezanın türünün, yıllar itibariyle, illere göre dağılımı nedir?

4-Ülkemizde münferit veya toplu gıda zehirlenmeleri gerçekleştiğinde Bakanlık tarafından izlenen yasal prosedür nedir?

5-Gıda zehirlenmelerinin tespiti ve ihbarı konusunda Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla veya kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?