Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Kuyucak Camii


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

23/9/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili


Eskişehir Merkez Kuyucak Köyü’nde bulunan yüz on yıllık cami 2011 yılında yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

1-Olayın üzerinden üç yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen camiinin restorasyon, bakım ve onarımı neden yapılmamıştır?

2-Olayın üzerinden geçen sürede konuyla ilgili tarafınızdan yapılan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?

3-Camiinin restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili ihale yapılmış mıdır? Yapılmamışsa nedenleri nedir?

4-İhalesi yapılmışsa, hangi tarihte yapılmıştır? Restorasyon, bakım ve onarım işleri hangi firma/kuruluş tarafından yapılacaktır?

5-Kuyucak Köyü Camiinin tekrar kullanıma açılması için ihale şartnamesinde belirtilen işin bitiriliş tarihi nedir?