Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Kırım Sürgünü 72. Yılında Devam Ediyor
 

Bundan tam 72 yıl önce Kırım Tatar Türkleri erkek, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin Kızıl Çar Stalin’in emriyle sürgüne yollandılar.
 

İnsanlık-dışı yöntemlerle kurbanlık hayvanlar gibi tren vagonlarına doldurulan Kırım Türkleri farklı bölgelere sürgün edildiler.

Vatanlarından zorla kopartılan yarım milyon insandan neredeyse yarısı henüz sürgün yolundayken çeşitli nedenlerden ötürü şehit oldular.
 

Zulmün yeni sürümü 2014 yılının Mart ayında eski KGB şefi yeni Çar Putin’in iktidarında zuhur etmiştir.

Putin sayısız Kırım Türkünü kitlesel göçe yani sürgüne mahkûm etmiş Kırım Türklerini bir kez daha vatansız bırakmaya teşebbüs etmiştir.
 

Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ilhakını müteakip, bölgede birçok faili meçhul, keyfî şiddet ve hukuksuz tutuklama vakası yaşanmıştır.
 

Tespit edilmiş pek çok vakada Milliyetçi Hareket Partisi gerek Hükümet nezdinde gerekse de uluslar arası platformlarda üstüne düşen millî ve ahlakî görevi daima yerine getirmiş ve meseleleri birinci gündem maddesi olarak telakki etmiştir.
 

Müdahil olduğu her coğrafyada zulüm, kan ve işkenceyi temel bir yöntem sayan Rusya elbette gereken cevabı alacaktır.
 

Kırım’da, Ukrayna’da ve Suriye’de “bölgesel jandarma” rolünü oynamaya yeltenen Putin tarihten dersler çıkarmalıdır.
 

Çarlık hayalleriyle yanıp tutuşan Rusya, her imparatorluğun sonunun kaçınılmaz toprak kaybı olduğu gerçeğini kendine hatırlatmalıdır.
 

1944’te nüfusu yarı yarıya düşen bir millet, geçen yıllar içinde millî şuuru ve imanı sayesinde eski gücünün de üstüne çıkabilmiştir.
 

2014’te yeniden zorbalığa uğrayan Kırım Tatar Türk halkı, gelecek günlerde kendisine ait olanı yeniden fethetmesini de bilecektir.
 

Kırım Matem Anması’nın 72.yılında bugüne dek verdiğimiz şehitleri rahmetle anarken, kalanlara Cenab-ı Allah’tan mücadele için azim ve sabır diliyorum.

 

Dr.Ruhsar DEMİREL

MHP Genel Başkan Yardımcısı