Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN KABUL EDİLİŞİNİN 86. YILDÖNÜMÜ

17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, çağdaş medeniyet yolunda en önemli adımlardan biridir. Milli mücadelede kazanılan başarının ardından başlatılan reformlar toplumsal hayatın gelişmesinin yolunu açmıştır. Din ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin eşit yükümlülüklerle beraber eşit haklara sahip olması sağlanmıştır.

Değişen dünya ve gelişen yaşam koşulları neticesinde günün ihtiyaçları göz önüne alınarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyon ortağı olduğu 57. Hükümet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Kasım 2001'de kabul edilen yeni Türk Medeni Kanunu, 1 Ocak 2002'de yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeyle;

Evlilik birliğini eşlerin birlikte yönetme,

Evlenme ile birlikte istediği takdirde kadının eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını da kullanabilme,

Evlilikte çocuğun velayetini birlikte kullanma,

Makul sebeple eşinden ayrı yaşayanlara nafaka isteme,

Oturulacak konutu birlikte seçme,

Başka bir mal rejimini seçilmemişse 'edinilmiş mallara katılma' yani malları paylaşma hakları tanınırken

Meslek veya iş seçiminde eşten izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ile toplumsal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek adına büyük bir adım atılmış ve bugün sürdürmekte olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarının en önemli hukuki dayanağı oluşturulmuştur.