Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Ruhsar DEMİREL Tarafından Verilen Soru Önergeleri

Kurum bakımı ve korunması altındayken şiddet, istismar, cinsel taciz ve tecavüz gibi kötü uygulamalara maruz kalan çocuklar A.S.P.B.

Korunma kararı verilen çocuklara bakım ve korunma hizmetinin sunulduğu Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışanların sayısı, kadro unvanları ve mezun oldukları okul ve bölümlerinin kuruluşlara ve illere göre dağılımı nedir?

Sevgi Evleri A.S.P.B.

Bakanlığa bağlı sevgi evlerinden il ve ilçelerde yerleşim yeri dışında bulunanların 2015 Şubat itibariyle sayısı, kapasitesi ve illere göre dağılımı nedir?

Rehabilitasyon Çalışmaları A.S.P.B.

2003-2015 yılları arasında Kurumdan ayrılan çocuklardan ayrıldıkları sosyal hizmet kurumlarına göre; suça sürüklenen/suç işleyen, ceza alan ve halen ceza evlerinde tutuklu ve hükümlü bulunanların sayısı, yaş ve cinsiyeti nedir?

Kamuya Ataması Yapılanlar, Devlet Korumasında Bulunanlar sayısı A.S.P.B.

Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilenlerin yaşı, cinsiyeti, istihdam edildikleri kurum ve kuruluşlar ile kadro unvanlarına göre dağılımı nedir?

Sosyal Hizmet Kuruluşlarından Ayrılan Çocuklara Destek A.S.P.B.

Bu çocuklardan eğitimine devam edenlerin sayısı ile kamu ve özel sektörde çalışanların sayısı, cinsiyeti, çalıştıkları kurum ve kuruluşlar ile illere göre dağılımları nedir?

Bina Kiralaması A.S.P.B.

Bakanlığa bağlı çocuk evleri için bina kiralaması yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaç yıllığına ve kaç liraya kiralanmıştır?

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri A.S.P.B.

27/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıldıktan sonra izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapılıyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (M.S.B.)

2008 yılından bu güne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve aynı maddenin son cümlesi hükümlerine göre, ihraç kararı alınan sivil memurların sayısı, cinsiyeti ve ihraç gerekçeleri nedir?

Mukopolisakkaridoz (MPS) Tip IV hastaları (Ç.S.G.B.)

MPS Tip IV hastalarının yaşam kalitesini artıran Vivizm’in, Kurumun Bilim Kurulu tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine alınmamasının nedenleri nelerdir?

Tıbbi ve idari hizmetlerde çalışan hemşire sayısı ile sağlık çalışanlarının eğitiminde standardın sağlanması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Tıbbi ve idari hizmetlerde çalışan hemşire sayısı ile sağlık çalışanlarının eğitiminde standardın sağlanması’’ hakkında Sağlık Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na verdikleri Soru Önergesi

Solunum Sistemini Etkileyen Nöromüsküler Hastalık tanılı vakalar ile diyafram pili uygulamaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Solunum Sistemini Etkileyen Nöromüsküler Hastalık tanılı vakalar ile diyafram pili uygulamaları’’hk.’da Sağlık Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na verdikleri Soru Önergesi

Helikopter ambulans hizmeti ihale edilen firmalar, ihale bedelleri ve uçuş maliyetleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in;‘‘Helikopter ambulans hizmeti ihale edilen firmalar, ihale bedelleri ve uçuş maliyetleri’’hakkında Sağlık Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na verdikleri Soru Önergesi

Diyafram Pilinin Kurum tarafından ödenmemesi ve yaşanan sorunlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in;‘‘Diyafram Pilinin Kurum tarafından ödenmemesi ve yaşanan sorunlar’’hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk ÇELİK’e verdikleri Soru Önergesi

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesindeki kayıp tarihi eserler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in;‘‘Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesindeki kayıp tarihi eserler’’ ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Sn.Ömer ÇELİK’e verdikleri Soru Önergesi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Ayakta Dik Durma Sehpası" hakkında Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'ya vermiş oldukları Soru Önergesi

Osteogenezis İmperfecta vakaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Ayakta Dik Durma Sehpası" hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Engellilerin Ücretsiz Seyahat etmeleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Ayakta Dik Durma Sehpası" hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Ayakta Dik Durma Sehpası

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Ayakta Dik Durma Sehpası" hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Engelli çocuğu olan ailelerin erken emekliliği

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Engelli çocuğu olan ailelerin erken emekliliği" hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Akülü Tekerlikli Sandalye Temini

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Akülü Tekerlikli Sandalye Temini" hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Engelli Yakını bulunan Er/Erbaşlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Engelli Yakını bulunan Er/Erbaşlar" hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’’ konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Sağlık Bakanı Sn.Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na verdikleri Soru Önergesi

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’’ konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Sn.Nabi AVCI’ya verdikleri Soru Önergesi

SODES kapsamında destek verilen projeler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘SODES kapsamında destek verilen projeler’’ hakkında Kalkınma Bakanı Sn.Cevdet YILMAZ’a vermiş oldukları Soru Önergesi

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’’ konulu Başbakanlık Genelgesi’’kapsamında İçişleri Bakanı Sayın Efkan ALA’ya vermiş oldukları Soru Önergesi

Belediyeler tarafından vatandaşa/kurum ve kuruluşlara yapılan yardımlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Belediyeler tarafından vatandaşa/kurum ve kuruluşlara yapılan yardımlar"

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulunun çalışmaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulunun çalışmaları’’hk.’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’e vermiş oldukları Soru Önergesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron/alt işveren tarafından çalıştırılan personel

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron/alt işveren tarafından çalıştırılan personel’’hk.’da Başbakan Sn. Ahmet DAVUTOĞLU’na vermiş oldukları Soru Önergesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan ayni ve nakdi yardımlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan ayni ve nakdi yardımlar’’hk.’da Başbakan Sn. Ahmet DAVUTOĞLU’na vermiş oldukları Soru Önergesi

SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, THK, YURTKUR vb. kurumlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, THK, YURTKUR vb. kurumlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar’’hk.’da Başbakan Sn. Ahmet DAVUTOĞLU’na vermiş oldukları Soru Önergesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşa yapılan nakdi yardımlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşa yapılan nakdi yardımlar’’hk.’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn.Ayşenur İSLAM'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in;''Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’’konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn.Ayşenur İSLAM'a vermiş oldukları Soru Önergesi

16 bin 49 dişin tekrar çekişmiş gibi SGK'ya faturalandırılması

2007 yılında; ‘‘hasta hakkındaki her veriyi ekrana dökeceği, her yerde aynı verileri göstereceği ve tümüyle çalıştığında ciddi bir tasarruf getireceği’’ tarafınızdan açıklanan MEDULA sisteminin güvenilirliği konusunda düşünceleriniz nelerdir?

16 bin 49 dişin tekrar çekişmiş gibi SGK'ya faturalandırılması

2007 yılından günümüze kadar sağlık kurumları tarafından hata, ihmal veya istismar nedeniyle Kamu Hastaneleri Birliği’ne Kurum tarafından yapılan haksız ödemelerle ilgili başlatılan bir inceleme var mıdır?

Eskişehir Merkez Kuyucak Köyü'nde 2011 yılında yanan tarihi Kuyucak Camii''hk.'da Kültür ve Turizm Bakanı Sn.Ömer ÇELİK'e vermiş oldukları Soru Öngergesi

Olayın üzerinden üç yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen caminin restorasyon, bakım ve onarımı neden yapılmamıştır?

Kuyucak Camii (Başbakan)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Kuyucak Camii" hakkında Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Kamu-Özel Ortaklığı (Sağlık Bakanlığı-SB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Kamu-Özel Ortaklığı" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Denetimli Serbestlik (Sağlık Bakanlığı-SB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Denetimli Serbestlik" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Bakanlık Hastane İnşaatı (Sağlık Bakanlığı-SB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Bakanlık Hastane İnşaatı" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Erişilebilirlik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-ASPB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Erişilebilirlik" hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İSLAM 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Erişilebilirlik (Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-ASPB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Erişilebilirlik" hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İSLAM'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Denetimli Serbestlik (Adalet Bakanlığı-AB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Denetimli Serbestlik" hakkında Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Fon (Gençlik ve Spor Bakanlığı-GSB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Fon" hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay KILIÇ 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Denetimleri (Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-GTHB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Denetimleri" hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Mühendisliği (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- GTB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Mühendisliği" hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ 'ye vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Zehirlenmeleri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-GTHB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Zehirlenmeleri" hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Mühendisliği (Milli Savunma Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Mühendisliği" hakkında Milli Savunma Bakanı Bakanı Sayın İsmet YILMAZ 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Zehirlenmesi (Sağlık Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Zehirlenmesi" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Mühendisliği (Sağlık Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Mühendisliği" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Gıda Mühendisliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-GTHB)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Gıda Mühendisliği" hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 'e vermiş oldukları Soru Önergesi

Sağlık Turizmi Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK (Kalkınma Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Sağlık Turizmi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) " hakkında Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Sağlık Turizmi (Sağlık Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Sağlık Turizmi" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Tüberküloz - Tcb (Sağlık Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Tüberküloz" hakkında Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU 'na vermiş oldukları Soru Önergesi

Sosyal Hizmetler Bölümü Ön Lisans Mezunu (Milli Eğitim Bakanlığı)

Bakanlık denetiminde özel kuruluşlarda istihdam edilen sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunlarının sayısının illere göre dağılımı nedir?

Sosyal Hizmetler Bölümü Ön Lisans Mezunu (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

Sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunlarının Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde istihdamının artırılması konusunda yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümü Ön Lisans Mezunu (Sağlık Bakanlığı)

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen çalışanlardan sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu var mıdır? Varsa kurum ve kuruluşlara ve illere göre dağılımı nedir?

Yöneticilik görevi sona eren yöneticilerin yerine yapılacak okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri (İB)

Eskişehir’de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda yöneticilik görevi sona eren yöneticilerin yerine yapılacak okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri öncesinde vali ve kaymakamların milli eğitim il ve ilçe müdürleriyle toplantılar düzenleyerek uyarı ve telkinlerde bulundukları, yıllarca başarılı bir şekilde yöneticilik yapmış çok sayıda okul müdürü ve yardımcılarının Eğitim-Bir-Sen isimli sendikaya üye olmadıkları gerekçesiyle görevlendirmelerinin engellendiği iddiaları doğru mudur?

Eskişehir’de görevlendirmeleri yapılacak yönetici adaylarına Bakanlık yetkililerince yapılan sözlü sınavlar Hakkında Verilen Soru Önergesi (MEB)

Eskişehir’de görevlendirmeleri yapılacak yönetici adaylarına Bakanlık yetkililerince yapılan sözlü sınavlarda ayrımcılık yapıldığı ve Eğitim-Bir-Sen isimli sendika üyesi olan adaylara yüksek notlar verilerek diğer adayların mağdur edildiği iddiaları doğru mudur?

Eskişehir Garı (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Eskişehir Garı" hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN 'a vermiş oldukları Soru Önergesi

Kadına Yönelik Şiddet Eğitimleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (ASPB)

Haberlerde bahsi geçen eğitim çalışmalarının etkinliği nasıl değerlendirilmektedir? Verilen eğitimlerin sonucunda kadına yönelik şiddetle mücadelede belirlenen hedeflere ulaşılmış mıdır?

Vekaleten yürütülen daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve müze müdürlükleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (KTB)

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında vekâleten yürütülen kaç tane daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve müze müdürlüğü vardır? Vekaleten yürütülen daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve müze müdürlükleri hangileridir?

Merkez ve Taşra Çalışanları Hakkında Verilen Soru Önergesi (KTB)

Bakanlık tarafından 2014 yılında KPSS ile gerek kadrolu gerekse sözleşmeli olarak istihdam edilen ve istihdam edilmesi planlanan personel sayısının, kadro unvanları ile illere göre dağılımı nedir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (Başbakan)

Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (O.S.B.)

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (O.S.B.)

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (M.E.B.)

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (M.B.)

Gerekli yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, çalışanların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet oluşmaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Yer Değiştirme Yönetmeliği hakkında verilen soru önergesi (A.S.P.B)

Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (İ.B.)

Nakil Yönetmeliği hakkında verilen soru önergesi (A.B.)

Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

İnternet üzerinden uyuşturucu satışı yapan sitelerin denetimi hakkında verilen soru önergesi (U.D.H.B)

Yapılan yasal düzenlemelerle yetkilerin artırılmasına rağmen halen uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerin internetten satışının engellenememesinin nedenleri konusunda, Bakanlık tarafından yapılan özdeğerlendirme var mıdır?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (G.T.H.B.)

Gerekli yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, çalışanların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet oluşmaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Türkiye’de bulunan uyuşturucu ve madde bağımlılarının tedavisi hakkında verilen soru önergesi (S.B.)

Türkiye’de bulunan uyuşturucu ve madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik merkezlerin, 2003-2014 yılları arasında ve yıllar itibariyle sayısı kaçtır?

Kamu ve özel okullar ile dersanelerde uyuşturucu kullanımı hakkında verilen soru önergesi (M.E.B.)

Kamu ve özel okullar ile dersanelerde uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satışının engellenmesi konusunda Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

Uyuşturucu imali, satışı, kullanımı ve kaçakçılığının önlenmesi konusu hakkında verilen soru önergesi (İ.B.)

Uyuşturucu imali, satışı, kullanımı ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda, sınır güvenliğinin artırılması başta olmak üzere daha etkili yöntemler var mıdır? Varsa nelerdir?

Çocuklara ve gençlere yönelik uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satışı hakkında verilen soru önergesi (G.S.B.)

Gençlere yönelik uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satışının engellenmesi konusunda Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla yapılan/yapılması planlanan ortak çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (D.B.)

Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (E.B.)

Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılabilmesi için öngörülen süre nedir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (Ç.Ş.B.)

Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte, yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

Engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (Ç.S.G.B.)

Gerekli yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, çalışanların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet oluşmaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Çocuklara ve gençlere yönelik uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satışı hakkında verilen soru önergesi (A.S.P.B)

Çocuklara ve gençlere yönelik uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satışının engellenmesi konusunda Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla yapılan/yapılması planlanan ortak çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler hakkında verilen soru önergesi (A.B.)

Türkiye’de uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde imali, kullanımı, satışı ve kaçakçılığı suçları nedeniyle adli birimlere sevk edilenlerin sayısı, cinsiyeti ve yaş gruplarının 2003-2014 yılları arasında, yıllar itibariyle illere göre dağılımı nedir?

Sağlık Personellerine Uygulanan Şiddet ile İlgili Verilen Soru Önergesi (A.B.)

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin azaltılması ve ortadan kaldırılması için daha etkili önlemlerin alınması yönünde Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Rahim Tahliyesi (Küretaj) Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

2009 yılından günümüze kadar ülke genelinde kaç rahim tahliyesi yapılmıştır ve illere göre dağılımları nedir?

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (M.E.B.)

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle kaç tane Rehberlik ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır?

Kadın STK'ları Hakkında Verilen Soru Önergesi (İ.B.)

Türkiye’deki kadın konusunda çalışan STK’ların (dernek, vakıf, platform vs.) sayısı ve illere göre dağılımları nedir?

İŞKUR Liderliğinde Destek Sağlanan Projeler Hakkında Verilen Soru Önergesi (Ç.S.G.B.)

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik İŞKUR liderliğinde destek sağlanan projelerin Haziran 2014 itibariyle sayısı nedir?

Şiddet Mağduru Kadınlar Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.S.P.B.)

Ülkemizde Haziran 2014 itibariye şiddet mağduru olan kadınların sayısı nedir?

Kadın Konukevi, Sığınma Evi, Kadın Sığınağı, Kadın Evi, Şefkat Evi vb. Kuruluşlar Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.S.P.B.)

Türkiye’de; kadın konukevi, sığınma evi, kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi vb. adlarla açılmış kadınların kullanımına yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının 2014 yılı itibariyle sayısı kaçtır?

Engelli Vatandaşlarımız Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.S.P.B.)

Haziran 2014 itibariyle ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın sayısı ile yaş, cinsiyet, engellilik durumları ve engellilik oranlarının illere göre dağılımı nedir?

Hükümlü ve Tutuklular Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.B.)

Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayıları kaçtır?

Tutuklu ve Hükümlü Kadınlar Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.B.)

Türkiye’de tutuklu ve hükümlü bulunan kadınların Haziran 2014 itibariyle sayısı kaçtır ve illere göre dağılımları nasıldır?

Çocuk hükümlü ve tutuklu oranları Hakkında Verilen Soru Önergesi (A.B.)

Türkiye’deki Tutukevleri ve Eğitimevlerinde toplam kaç çocuk bulunmaktadır? Çocukların hükümlü ve tutuklu oranları nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenler Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Son beş yılda sağlık çalışanlarından KKKA nedeniyle tedavisi devam edenler ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile kadro unvanlarının çalıştıkları kurumlara, yıllara ve illere göre dağılımı nedir?

Ülkemizde Tespit Edilen Yerli ve Transfer Çocuk Felci Vakaları ile AFP Surveyans Sistemi Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002 tarihinde “Çocuk Felcinden Arınmış Bölge” olarak ilan edilmiştir. O tarihten Mayıs 2014’e kadar tespit edilen yerli ve transfer Çocuk Felci vaka sayısı kaçtır?

Ülkemizde Tespit Edilen Yerli ve Transfer Kızamık Vakaları Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Tespit edilen kızamık vakalarından yıllar itibariyle tedavi edilenler, tedavisi devam edenler, kalıcı sekel gelişenler ve hayatını kaybedenlerin cinsiyet, yaş grupları ile uyruklarının illere göre dağılımı nedir?

Bakanlık Tarafından Ankara Yaşamkent'te Kiralanan Bina Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Kiralama öncesi Bakanlık tarafından bina kiralanacağına dair ilan verilmiş midir? Verildiyse hangi basın yayın organında, hangi tarihler arasında yer almıştır ve kiralanan binanın mal sahibi kimdir?

"Erişkin Yoğun Bakım Üniteleri'' Hakkında Verilen Soru Öngergesi (S.B.)

Ülkemizdeki kamu ve özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde erişkin yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitelerinin artırılması, nitelikli personel yetiştirilmesi yönünde Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

"Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri'' Hakkında Verilen Soru Öngergesi

Ülkemizde kamu ve özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde çalışan ‘‘yenidoğan yoğun bakım sertifikası’’na sahip hemşire ve sağlık memuru sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

Toplum Sağlığı Merkezleri Tarafından Sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Türkiye’de Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından bölgelerinde sunulan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri var mıdır? Varsa hizmetlerin niteliği, hizmet sunulan çalışanların ve tehlike sınıflarına göre işyeri sayısının, toplum sağlığı merkezlerine göre dağılımı nedir?

İstanbul'da Düzenlenen Çocuk Felci Aşı Günleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Çocuk Felci Aşı Günlerinde altı ilçede ulaşılması planlanan hedef kitlenin sayısı, yaş grupları ve uyruklarına göre dağılımı nedir?

Türkiye'de Kaybolan Çocuklar Hakkında Verilen Soru Önergesi (İ.B.)

Türkiye’de 2007-2014 yılları arasında kaybolan çocukların sayısı, cinsiyeti ve yaş gruplarının illere göre dağılımı nedir?

Eskişehir Kadın Sığınma Evinde Kadınlara Psikolojik Baskı veTehdit Uygulandığı İddiaları Hakkında Verilen Soru Önergesi ( A.S.P.B.)

Türkiye’de 2008-2014 yılları arasında kadın konukevi, sığınma evi, kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi vb. adlarla açılmış yatılı sosyal hizmet kuruluşları çalışanlarına yönelik verilen eğitimler nelerdir? Verilen eğitimlerin illere, kurumlara ve meslek gruplarına göre dağılımı nedir?

Eskişehir Kadın Sığınma Evinde Yaşanan Şiddet Olayı Hakkında Verilen Soru Önergesi ( A.S.P.B.)

Kadın Sığınma Evinde yaşanan darp olayı ile ilgili Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma ve kovuşturma işlemi var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?

Yurtdışından Getirilen Öğrencilerin Sağlık Kontrolleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

İlk, orta ve lise öğrenimi için yurtdışından getirilen öğrencilerde, kronik hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı olanlar var mıdır? Kronik hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı olan veya tespit edilen öğrencilerde, izlenen sağlık prosedürü nedir?

Yurtdışından Getirilen Öğrencilerin Sağlık Kontrolleri Hakkında Verilen Soru Önergesi (M.E.B.)

Yurtdışından ilk, orta ve lise öğrenimi için Türkiye'ye getirilen öğrencilerin sağlık kontrolleri ülkemizde nerede ve hangi aralıklarla yapılmaktadır?

İlk, Orta ve Lise Öğrenimi İçin Yurtdışından Getirilen Öğrenciler Hakkında Verilen Soru Önergesi (M.E.B.)

Türkiye'ye ilk, orta ve lise öğrenimi için yurtdışından getirilen öğrencilerin geldikleri ülkeler, yaşları, cinsiyetleri ve öğrenim durumlarına göre sayısal dağılımları nedir?

Çocuk Felci Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Türkiye’nin içinde yer aldığı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nin, 2002 yılında “poliodan arındırılmış bölge” ilan edilmesinin ardından on yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, Bakanlığın yeniden çocuk felci destek aşılama çalışmalarına başlamasının nedenleri nelerdir?

Sualtı Kültürel Zenginliklerimiz Hakkında Verilen Soru Önergesi (K.T.B.)

Türkiye’deki sualtı kültür varlıklarının araştırılması konusunda, Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklar ve üniversiteler ile yapılan/yapılması planlanan çalışmalar ile yapılması planlanan yasal düzenlemeler var mıdır? Varsa nelerdir?

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Hakkında Verilen Soru Önergesi (K.T.B.)

Bakanlığın Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi dışında ikinci bir sualtı müzesi projesi var mıdır?

Sualtı Arkeologları Hakkında Verilen Soru Önergesi (K.T.B.)

Sualtı arkeologu ihtiyacının karşılanması konusunda Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Sporcu Sağlığı Hakkında Verilen Soru Önergesi (G.S.B.)

Türkiye’de 2008-2013 yılları arasında spor yaparken ya da aktif sporcu olup yaşamını kaybedenlerin sayısı kaçtır? Sporcuların vefat nedenleri nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında laborant kadrolarında istihdam edilen kimyagerler Hak.

Lisans mezunu kimyager oldukları halde laborant kadrolarında daimi işçi statüsünde istihdam edilen çalışanların, aynı eğitime sahip ancak memur kadrolarında istihdam edilen kimyagerler ile haklarının eşitlenmesi, laborant olarak istihdam edilen kimyagerlerin özlük haklarının telafi edilmesi ile çalışma barışının sağlanması yönünde yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Akromegali Hastaları Hakkında Verilen Soru Önergesi (S.B.)

Akromegali Hastaları Hakkında Verilen Soru Önergesi (Ç.S.G.B.)

Enjektabl ilaç uygulaması yapılan Akromegali hastalarının sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

Eskişehir Çocuk Yuvasında Polis Tarafından Kullanılan Biber Gazı ve Yuvanın Güvenliği Hakkında

Eskişehir’de bulunan Bakanlığa ait çocuk yuvasının güvenliği gündüz ve geceleri nasıl ve kaç kişi tarafından sağlanmaktadır?

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Ödenen Kira Yardımı Hakkında

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında; yurt içindeki taşınmazlara ödenen kira miktarının 2003-2014 yılları arasında illere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı / Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği Hakkında

Yasal düzenlemeler yapılırken, yürürlükten kaldırılan kanun maddelerine atıfta bulunan diğer yasal düzenlemeler neden dikkate alınmamıştır?

Vazife Malullerinin Sosyal Güvenlik Destek Primi Muafiyetinden Yararlanabilmesi

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi kapsamında yer alan vazife malullerinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamında, sosyal güvenlik destek primi muafiyetinden faydalandırılması için tarafınızdan yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Ç.S.G.B. / Vazife malullerine aylıklarının %25 artırımlı olarak bağlanması hakkında

Vazife malullerine kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıkların %25 artırımlı olarak bağlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde tarafınızdan yapılan/yapılması planlanan çalışma var mıdır? Varsa nedir?

Ç.S.G.B. / SGK Tarafından Yapılan Eğitim-Öğretim Yardımı

Türkiye’de 5434 sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan hayatını kaybedenlerin çocuklarının sayısı 2014 yılı itibariyle ne kadardır?

Sağlık Bakanlığı / 18 Yaş Aaltı Gebe Başvuruları

2003-2014 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara muayene ve doğum amacıyla başvuru yapan 18 yaş altındaki gebeler ile saha ziyaretlerinde tespit edilen 18 yaş altındaki gebelerin yaşları ile sayılarının illere göre dağılımı nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Türkiye'nin Tanıtımı - Julianne Moore

Hollywood sanatçısı üzerinden yapılacak tanıtımda temel amaç nedir ve hedef kitleniz kimlerdir?

Çocuk Yaşta Resmi ve Dini Nikah İle Evlenen Vatandaşlar Hakkında

Ülkemizde; 2003-2014 yılları arasında çocuk yaşta (reşit olmadan) resmi veya dini nikah ile evlenen vatandaşlarımızın cinsiyet, yaş, nikah türü ve sayılarının illere göre dağılımı nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Çocuk Gelinler

2003-2014 yılları arasında çocuk yaşta evlendirilen ve çocuk sahibi olan vatandaşlarımızın çocuk sahibi oldukları yaşları, sayıları ve illere göre dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı / Epilepsi Hastalarına Ehliyet Verilmesi Hakkında

Bir tabip tarafından haklarında olumsuz rapor verilenlere, bir başka tabip tarafından ‘‘Sürücü Olur Sağlık Raporu’’ verilmesinin önüne geçilebilmesi için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar nelerdir?

Reşit Olmadan Yapılan Evlilikler

2003-2014 yılları arasında reşit olmadan evlendirilen ve hayatını kaybeden çocuklar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılanların sayısı ve illere göre dağılımı nedir? Sonuçlanan dava sayısı kaçtır?

Dini Nikah

‘‘Evlilik’’ adı altında gerçekleşen çocuk istismarına; dini nikah adıyla din adamlarımızın aracı olmasının önlenmesi konusunda, 2003 yılından bugüne kadar Bakanlığınız bağlı kuruluşları her hangi bir çalışma, bilgilendirme yaptı mı?

Sağlık Bakanlığı / Küçük Yaşta Evlilik

Ülkemizde 2003 yılından bugüne gerçekleşen benzer durumların illere ve cinsiyete göre dağılımı sağlık kayıtlarınızda sayısal olarak nedir?

Sağlık Bakanlığı / Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında

Tüp bebek tedavilerinde, yayımlanan yönetmelikle transfer edilen embriyo sayısının azaltılmasının nedenleri nelerdir?

İçişleri Bakanlığı / Terör Mağduru Vatandaşlara Tanınan İstihdam Şartları

İstihdam hakkına ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyecek olan uygulama yönetmeliğinin tarafınızdan ne zaman hazırlanması ve yayımlanması planlanmaktadır?

Ç.S.G.B. / Ortez ve Protezlerin Katkı Payı Alınmadan Karşılanması

Vazife ve harp malulleri ile engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü ortez /protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, katkı payı alınmadan karşılanması için Bakanlığınız tarafından yapılan / yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Başbakan / Toplu Konut Kanunu Faizsiz Konut Kredisi

Toplu Konut İdaresince çıkarılması gereken faizsiz konut kredisi uygulama yönetmeliğinin ne zaman yayımlanması planlanmaktadır?

A.S.P.B. / Ücretsiz Seyahat Hakkı

Türkiye’de 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile ücretsiz seyahat hakkı tanınanların özelliklerine (vazife ve harp malulü, % 40 ve üzeri vb.) ve illere göre sayısal dağılımı nedir?

G.S.P.B. / Sporcuların Vefat Nedeni Hakkında

Türkiye’de 2008-2013 yılları arasında spor yaparken yada aktif sporcu olup yaşamını kaybedenlerin sayısı kaçtır? Sporcuların vefat nedenleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı / Antibiyotikler Hakkında

Ülkemizde 2009 yılından günümüze kadar kullanılan antibiyotik miktarı ne kadardır? Yıllar itibariyle illere göre kişi başı antibiyotik kullanım miktarı kaç gram / kaç kutudur?

Sağlık Bakanlığı / Mukopolisakkaridoz (MPS) Hastaları Hakkında

Ülkemizde 2008-2013 yılları arasında MPS hastalarının sağlık harcamalarında, hasta başına aylık ve yıllık ortalama maliyet ne kadardır?

Ç.S.G.B. / İşsizlik Sigortası Fonu

2003-2014 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynak yıllar itibariyle hangi ödenek, hizmet ve projeler için kullanılmıştır?

Ç.S.G.B. / Ötenazi Uygulaması

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ diye siyaset yapan hükümetin pasif ötenazi uygulamasında, her vatandaş için uygun bulduğu maliyet sınırı nedir?

A.S.P.B. / Yasadışı Yollarla Evlat Edinme

Türkiye’de 2008-2013 yılları arasında yasadışı yollarla evlat edinenlerin sayısı ile evlat edinilen çocuk sayısının yıllar ve iller itibariyle dağılımı nedir?

A.S.P.B. / Tüp Bebek Tedavisi Hakkında

Basında ‘‘…devlet güvencesi altında tüp bebek uygulaması yapılan ailelere 3. şans müjdesi…’’ şeklinde yer alan haberler bağlamında; tüp bebek uygulamasının 2008 yılında 2 ile sınırlandırılmasının nedenleri ile yakın zamanda 3’e çıkarılması kararının alınmasının nedenleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı / Formatör Öğretmen Hakkında

Ülkemizde Bakanlığa bağlı okullarda 2003-2013 yılları arasında görevlendirilen formatör öğretmen sayısının yıllara, görevlendirildikleri kurum / kuruluşlara ve görevlendirilen öğretmenlerin öğrenim gördükleri asıl branşlarına göre dağılımı nedir?

İçişleri Bakanlığı / Kadın STK'ları Hakkında

Kadın konusunda çalışan STK’ların (dernek, vakıf, platform) kuruluş amaçlarına göre dağılımları nedir?

Sağlık Bakanlığı / Çocuk Psikiyatristi ve Yetişkin Psikiyatristi Hakkında

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel sağlık kurumları ve üniversite hastanelerinde mevcut Çocuk Psikiyatristi ve Yetişkin Psikiyatristi kadrosu kaçtır? Kadrolardan kaç tanesi boştur?

Sağlık Bakanlığı / Aşılanan Yetişkin Sayısı

Ülkemizde 2003-2013 yılları arasında yetişkinlere yapılan aşıların türleri ile aşılanma endikasyonlarının yaş, cinsiyet ve illere göre dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı / Depo Penisilin İğneleri Hakkında

Türkiye’de 2013 yılında, depo penisilin kullanan vaka sayısının illere göre dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı / Antidepresan İlaçlar Hakkında

Sağlık Bakanlığı / EKS Uygulaması

EKS uygulamasında kullanılacak teknoloji yerli midir? Değilse hangi ülke ve firmadan ithal edilecektir?

Sağlık Bakanlığı / Onkoloji Servisi

Çocuk ve erişkin onkoloji servisinin bulunduğu hastanelerin Aralık 2013 itibariyle yatak kapasiteleri, illere göre dağılımı ve doluluk oranı nedir?

Sivil Savunma Uzmanları Lojman

Bakanlığın 2012/35 sayılı Genelgesinde yer alan ‘‘Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Çalışanlardan, Görev Tahsisli Kamu Konutu Verileceklerin Görev Unvanlarını ve Öncelik Sıralarını Gösteren EK-1 Sayılı Liste’’de, İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan sivil savunma uzmanlarına yer verilmemesinin nedenleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Bakanlık konutlarının, tahsis esasına göre sayısı illere ve kurum/kuruluşlara göre dağılımı

Türkiye’de; Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personele tahsis edilen kamu konutu niteliğindeki Bakanlık konutlarının tahsis esasına göre sayısı, illere ve kurum/kuruluşlara göre dağılımı nedir?

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

2013 yılında engelli dernekleri tarafından hazırlanan ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından onaylanan ‘‘işsiz engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna, istihdamına ve iş kurmalarına yönelik projelerde’’; eğitici görevi üstlenenlerden, halen engelli derneklerinde yönetici pozisyonunda görev alanların sayıları, görev aldıkları dernekler ve illere göre dağılımları nedir?

Arkeolog Kadrosu / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen arkeolog sayısı ne kadardır?

Gıda Mühendisleri / İçişleri Bakanlığı

Ülkemizde belediyelerde mevcut İçişleri Bakani kadrosu kaçtır ve kaçına atama yapılmıştır? Boş olan kadrolardaki gıda mühendisi ihtiyacının karşılanması ne kadar sürede tamamlanacaktır?

Bağ-Kur’a Prim Borcu Olan Çiftçiler / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bağ-Kur’a prim borcu olan Eskişehir ve ilçelerindeki çiftçilerin mağdur edilmemesi için, üreticiye doğrudan gelir sağlayan tarımsal desteklemelerin bloke edilmemesi veya haczedilmemesi yönünde Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanımının artırılması ve geliştirilmesi yönünde Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan ulusal çalışmalar ile verilmesi planlanan hizmetler var mıdır? Varsa nelerdir?

Tüp Bebek Giderleri / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İnfertil hastalarda tüp bebek tedavisinin başarısız olması, gebeliğin devam etmemesi ve tedavinin tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, tedavi giderleri kim tarafından karşılanacaktır?

Sokakta Çalışan Çocuklar / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Haberde bahsi geçen açıklamalarınıza konu olan ‘‘sokakta çalıştırılan çocuk’’ ların tespitinde hangi kriterler baz alınmıştır?

Sevgi Evleri / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bakanlığa bağlı sevgi evlerinde barınan çocukların sayısı ile yaş ve cinsiyet gruplarının illere göre dağılımı nedir?

Samsun Kadın Sığınma Evi / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bakanlığınız web sitesinde kadın konukevlerinin kuruluş amaçları arasında; ‘‘…kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve kendilerine, hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamak amaçlanmaktadır.’’ ifadeleri yer almaktadır. Kadın Konukevinde kendisini devletin kanatları altında güvende hissetmesi gerekirken şiddet gördüğünü iddia eden ve adli darp raporu verilen Ş.G’nin, mağduriyetinin nasıl giderilmesi planlanmaktadır?

Ebelerin Aile Danışmanı Sertifikası Alması

İlgi sayılı yazımda belirtilen soru önergeme süresi geçmiş olmasına rağmen cevap gelmemiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Tüp Bebek Tedavi Giderleri

İlgi sayılı yazımda belirtilen soru önergeme süresi geçmiş olmasına rağmen cevap gelmemiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

İlgi sayılı yazılarımda belirtilen soru önergeme süresi geçmiş olmasına rağmen cevap gelmemiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Yurtdışından yüksek öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrenciler

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin Kullanılması

Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanımının zorunlu kılınması için belirlenen tarihin üniversite hastaneleri için, 01.09.2014’e kadar uzatılmasının nedenleri nelerdir?

Yurtdışından yüksek öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrenciler

Aşağıda belirtilen sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Yurtdışından yüksek öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrenciler

Yurtdışından yüksek öğrenim görmek için ülkemize gelen öğrencilerin sosyal ve kültürel etkileşimini geliştirmeye yönelik 2003-2013 yılları arasında yapılan faaliyetler nelerdir? Faaliyetlere katılan öğrenci sayısının üniversite ve fakültelere göre dağılımı nedir?

Yurtdışından Yüksek Öğrenim Görmek İçin Ülkemize Gelmek İsteyen Öğrenciler

Yurtdışından yüksek öğrenim görmek için 2003-2013 yılları arasında ülkemize gelen öğrencilerden burs için başvuranların ülkelerine göre sayısal dağılımı ile burs verilmesi onaylananların ülkelerine göre sayısal dağılımı ve öğrenim gördükleri üniversite/fakültelere göre dağılımı nedir?

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu

2004 tarihinden bugüne kadar kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kurulan/oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurul'ları hangileridir?

M.E.B. Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmesi İle İlgili Verilen Soru Önergesi

Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılması planlanan öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarında, Danıştay 2. Dairesinin E:2012/8944 sayılı kararının uygulanmamasının nedenleri nelerdir?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU / İkizce Göleti Hakkında

İkizce Göleti ile ilgili; "Bunun temelden yüksekliği 41 buçuk metre. 30 metreyi geçince baraj, 30 metreden küçükse gölet diyoruz.Göletlerin işlemleri kolay. Benim bir imzamla oluyor. Ama baraj olunca 10 yıl işe başlamak için zaman geçiyor. Bunu beklemeye tahammülümüz yoktu. Bunun için İkizce'nin ismini gölet yaptık. Bitince ismini tekrar değiştirip baraj diyeceğiz.’’ açıklamalarınız basında yer alan haberler arasındadır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN/Karabük ili ve ilçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN/Karabük ili ve ilçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir ?

Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN/Karabük İli ve İlçelerinde Hayata Geçirilen Proje ve Yatırımlar

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Karabük ili ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ/Türkiye’de tadilat çalışmaları nedeniyle kapalı durumda olan camiiler

2013 yılı itibariyle Türkiye’de tadilat çalışmaları nedeniyle kapalı durumda olan camiler hangileridir? Kapalı durumda olan camilerin il, ilçe ve köylere göre dağılımı nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ/Eskişehir İlindeki Lületaşı Madeninin Çıkarılma Çalışmaları

Eskişehir’de zengin ve kaliteli yatakları bulunan ve beş bin yıllık geçmişe sahip olan lületaşı madeninin, modern teknolojik yöntemler kullanılarak çıkarılması ve ocakların kapasitesinin artırılmasına yönelik 2013 yılında yapılan / yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ/Karabük İlindeki Enerji Nakil Hatlarının Durumları

Karabük ilinde elektrik taşıyan enerji nakil hatlarının yer altına alınma çalışmaları hangi tarihte başlamıştır? 2013 yılı itibariyle yer altına alınan enerji nakil hatlarının uzunluğu ne kadardır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ/Eskişehir İlindeki Enerji Nakil Hatlarının Durumları

Eskişehir ilinde elektrik taşıyan enerji nakil hatlarının yer altına alınma çalışmaları hangi tarihte başlamıştır? 2013 yılı itibariyle yer altına alınan enerji nakil hatlarının uzunluğu ne kadardır?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ/Karabük ilinde Tadilat Nedeniyle Kapalı Olan Camiilerin Durumu

2013 yılı itibariyle Karabük’te, tadilat nedeniyle kapalı durumda olan camii var mıdır? Varsa hangileridir? Kapalı durumda olan camilerin il merkezi, ilçe ve köylere göre dağılımı nedir?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ/ Eskişehir ilinin, Mihalıççık ilçesinde Tadilat Nedeniyle Kapalı Olan Camiilerin Durumu

Eskişehir ilinin, Mihalıççık ilçesi merkez ve köylerinde tadilat nedeniyle kapalı durumda olan camii var mıdır? Varsa hangileridir?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ / Eskişehir İlinde Tadilat Nedeniyle Kapalı Olan Camiilerin Durumu

2013 yılı itibariyle Eskişehir’de, tadilat nedeniyle kapalı durumda olan camii var mıdır? Varsa hangileridir? Kapalı durumda olan camilerin il merkezi, ilçe ve köylere göre dağılımı nedir?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlık çalışanlarının ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni aramalarına neden olan şikayet konuları nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapılan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

İşyerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda, Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak protokol ve çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların psikolojik tacize maruz kalmamaları için, genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlık çalışanlarının ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni aramalarına neden olan şikayet konuları nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapılan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayıları, cinsiyeti, kadro unvanları ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

Dışişleri Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayıları, cinsiyeti, kadro unvanları ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda; Türkiye’de çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Bakanlık koordinatörlüğünde oluşturulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları hangileridir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Ülkemizde, özel sektör çalışanlarının psikolojik tacize maruz kalmamaları için genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların psikolojik tacize maruz kalmamaları için, genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlık çalışanlarının ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni aramalarına neden olan şikayet konuları nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapılan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı / Bülent ARINÇ - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayıları, cinsiyeti, kadro unvanları ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

Devlet Bakanı/Beşir ATALAY - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

İşyerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda, Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak protokol ve çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?

Devlet Bakanı/Bekir BOZDAĞ - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların psikolojik tacize maruz kalmamaları için, genelgenin yayımlandığı tarihten günümüze kadar, yıllar itibariyle Bakanlık tarafından alınan önlemler nelerdir?

Devlet Bakanı/Ali BABACAN - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapılan/yapılması planlanan faaliyetler ve eğitim çalışmaları nelerdir? Düzenlenen faaliyetlere ve eğitim çalışmalarına katılan çalışanların; sayısı, cinsiyeti, kadro unvanları ve çalıştıkları kurumlar ile illere göre dağılımı nedir?

Avrupa Birliği Bakanlığı - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlık çalışanlarının ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni aramalarına neden olan şikayet konuları nelerdir? Değerlendirmeye alınan şikayetler sonucunda taraflara yapılan uygulamalar ve yaptırımlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayan çalışanlar ile şikayetleri değerlendirmeye alınan çalışanların sayıları, cinsiyeti, kadro unvanları ile çalıştıkları kurumlara ve illere göre dağılımı nedir?

Tıbbi Sekreter Kadroları

Türkiye’de Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında mevcut tıbbi sekreter kadrosu ne kadardır? Tıbbi sekreter kadrolarının illere, kurum ve kuruluşlara göre dağılımı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı - Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Bölümü Kontenjanları

Türkiye’de 2013 yılı itibariyle üniversitelerin ve ortaöğretim kurumlarının tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümü kontenjanlarının, üniversite ve ortaöğretim kurumlarına göre dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı - Bitkisel Tıbbi Ürünler

Türkiye’de satılan bitkisel tıbbi ürünler, hangi bilimsel çalışmalar sonucunda satışa sunulmaktadır? Konuyla ilgili 2007-2013 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı - İlaç Kullanımı

Türkiye’de 2005-2013 yılları arasında en çok görülen yirmi hastalık yıllara göre hangisidir?

Türkiye'de Bağ-Kur'a prim borcu olan çiftçilerin tarımsal destekleme gelirine el konması

Eskişehir'de Bağ-Kur'a Prim Borcu Olan Çiftçilerin Tarımsal Destekleme Gelirirne El Konması

10.04.2013 - Bakanlık Arkeolog Kadroları Hakkında - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatında mevcut arkeolog kadrosu ne kadardır?

01.04.2013 - Bakanlık arkeolog kadroları Hakkında / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde ve özel müzelerde çalışan arkeolog sayısı ne kadardır?

10.04.2013 - Bakanlık Arkeolog Kadroları Hakkında / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatında mevcut arkeolog kadrosu ne kadardır?

10.04.2013 - Arkeoloji Bölümü Bulunan Üniversiteler / Milli Eğitim Bakanlığı

Ülkemizde arkeoloji bölümü bulunan özel, devlet ve vakıf üniversiteleri hangileridir? Arkeoloji bölümü kontenjanlarının özel, devlet ve vakıf üniversitelerine göre dağılımı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / Kalkınma Bakanlığı

TÜİK tarafından şirketlere yaptırılan anketlerle toplanan verilerin güvenilirliği hangi yöntemlerle ölçülmektedir? Toplanan verilerin doğruluğunun denetimi kim tarafından, nasıl ve hangi aralıklarla yapılmaktadır?

2012 Yılı Çocuk Hakları Raporu / Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de çocukların hayatını kaybetme nedenlerine yönelik alınabilecek önlemler konusunda, 2007-2013 yılları arasında Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar nelerdir?

2012 Yılı Çocuk Hakları Raporu / İçişleri Bakanlığı

Ülkemizde 2007-2013 yılları arasında kaç çocuğumuz yaşamını kaybetmiştir? Hayatını kaybeden çocuklarımızın yıllar itibariyle ölüm nedenleri ile yaş ve cinsiyetlerinin illere göre dağılımı nedir?

7-17281 / 2013 yılı içerisinde Tarım Bakanlığı Personel Alımı Önerge ve Cevap

2013 yılında Bakanlık kadrolarına alınması öngörülen 1700 personel, Bakanlığınıza bağlı hangi kurum ve kuruluşlarda ve hangi illerde istihdam edilecektir?

7-13273 - Engellilerin Erişebilirliği / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Önerge ve Cevap

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

Sokakta Çalıştırılan Çocuk Sayısının Belirlenmesi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Açıklamalarınız doğrultusunda, 2012 yılı sonunda sokakta yaşayan çocuk sayısının 24, sokakta çalıştırılan çocuk sayısının ise 5 bin 851 olduğu Bakanlığın hangi çalışmaları ile tespit edilmiştir?

Sokakta Çalıştırılan Çocuk Sayısının Belirlenmesi (eskişehir) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Haberde bahsi geçen açıklamalarınıza konu olan ‘‘sokakta çalıştırılan çocuk’’ ların tespitinde hangi kriterler baz alınmıştır?

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlere Uygulanan Cezalar / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2003-2013 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere uygulanan cezalardan tahsil edilen ve İŞKUR’a aktarılan kaynağın kullanıldığı diğer Bakanlıkların projeleri var mıdır? Varsa kaynağın aktarıldığı Bakanlıklar ile kullanılan kaynak miktarı, kullanılan projeler ile illere göre projelerden yararlananların sayısal dağılımı nedir?

Engellilerin Erişebilirliği / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

Sivrihisar / Aşağıkepen Köyü / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Her yıl trafik kazalarının yaşandığı kavşakta alınan/alınacak önlemler nelerdir?

Fatih Projesi - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilimsel objektivite içinde gerçekçi olarak değerlendirme yaptığınızda bugün için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesini mi yoksa TÜBİTAK’ın ARDEB projesini mi iptal etmesi gerekmektedir?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sağlık Bakanlığı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bahsi geçen konuyla ilgili Bakanlığınızın tarafından yapılan herhangi bir girişim var mıdır? Varsa nedir?

Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Vatandaşlar Hakkında

Tutuklu ve Hükümlü Kadınlar / Adalet Bakanlığı

5- Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlü annelerle, birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların sayısı kaçtır? Yaş ve cinsiyete göre dağılımları nedir?

Elektronik Kelepçe Uygulaması / Adalet Bakanlığı

Elektronik kelepçe uygulamasında kullanılacak teknoloji yerli midir? Değilse hangi ülke ve firmadan ithal edilecektir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması / Avrupa Birliği Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 2010 yılından itibaren, hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst kademelerde görev alan personelin kadın/erkek sayıları kaçtır?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi - İçişleri Bakanlığı

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanması ile ilgili, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluş çalışanlarından eğitim alanların sayısı, kurumları, meslek grupları ve çalıştıkları iller hangileridir?

Ebelerin Aile Danışmanı Sertifikası Alma Hakkından Mahrum Bırakılması

7-6284 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi - tekrar

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; 8 Mart 2012’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Verem Savaş Dispanserlerinin (VSD) / Sağlık Bakanlığı

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kapatılan VSD var mıdır? Varsa kapatılan VSD’lerinin illere göre dağılımı nedir?

Eskişehir'de Kamu Hizmetleri ve Kamu Yatırımları / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

1- Haberde bahsi geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çalışanları kimlerdir? Bu kişiler ve ilgili şirket hakkında yürütülen idari ve adli soruşturma/kovuşturma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?

Engellilerin Erişebilirliği / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kamuda kadın istihdamına ilişkin fırsat eşitliğini ve bu konuda çıkarılan kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin uygulanmasını izlemek üzere görevlendirilen Bakanlığınız müsteşar yardımcılığının konuya ilişkin 2011ve 2012 faaliyetleri nelerdir?

TTNET'in Phorm Şirketi ile İş Ortaklığı / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Daha önce ‘’güvenilirlik’’ problemleri nedeniyle birçok ülke tarafından anlaşması iptal edilen ilgili şirkete karşı, kişisel verilerimizin güvenliği ve iletişimin gizliliği tarafınızdan nasıl sağlanacaktır?

Volgo-Balt 199 Yük Gemisi / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Volgo-Balt 199 yük gemisinin battığı tarih ve saatte Şile’de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve özel sektöre ait kaç adet kurtarma botu ve personel bulunmaktadır?

Eskişehir'de Kamu Hizmetleri ve Kamu Yatırımları / Sağlık Bakanlığı

Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

Engellilerin Erişebilirliği / Sağlık Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

Kadın Konukevleri / Aile ve Sosyal Politikalar BakanLIĞI

Bakanlığınız web sitesinde kadın konukevlerinin kuruluş amaçları arasında; ‘‘…kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve kendilerine, hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamak amaçlanmaktadır.’’ ifadeleri yer almaktadır. Kadın Konukevinde kendisini devletin kanatları altında güvende hissetmesi gerekirken şiddet gördüğünü iddia eden ve adli darp raporu verilen Ş.G’nin, mağduriyetinin nasıl giderilmesi planlanmaktadır?

Tetanoz Difteri Aşısı / Sağlık Bakanlığı

Eskişehir merkez ve ilçelerinde 2011-2012 öğretim döneminde 8.sınıfta öğretim gören ve Td aşısı yapılmayan öğrenci sayısı kaçtır?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması / Sağlık Bakanlığı

Kadın çalışanın fazla olduğu bir bakanlık olmanız münasebetiyle, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, son iki yılda kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler nelerdir?

Erzurum'daki Sağlık Personeli Dağılımı / Sağlık Bakanlığı

Erzurum ve İlçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli Sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru vb.) sayısı kaçtır?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) / Sağlık Bakanlığı

Vatandaşın SABİM’e yaptığı başvurular sonucunda; hakkında soruşturma yapılan, takipsizlik kararı verilen veya ceza uygulanan Bakanlık çalışanlarının yıllar itibariyle; sayıları, meslek grupları, uygulanan cezalar ve illere göre dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı Personeli Ulaşım Sorunu / Sağlık Bakanlığı

Ulaşım probleminin yoğun olarak yaşandığı ve mesken kiralarının yüksek olduğu özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde istihdam edilen sağlık personeline ilgili hükümlerin uygulanması aşamasında yaşanabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir?

1.,2. ve 3.Basamak Sağlık Hizmeti Veren Kurumlar / Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de 1.,2. ve 3.basamak sağlık hizmeti veren resmi ve özel kurumların sayısı kaçtır? İllere göre dağılımları nasıldır?

Damacana Takip Sistemi / Sağlık Bakanlığı

Dünyada ilk kez uygulanacak olan damacanalara çip takılma işleminin çalışma sistemi nasıldır?

Reçete Rekortmeni Doktorlar / Sağlık Bakanlığı

Günde 60’ın üzerinde hasta muayene eden veya reçete yazan aile hekimleri ile 1. basamakta çalışan hekimlerin sayısı ne kadardır?

Eskişehir'deki Sağlık Personelleri / Sağlık Bakanlığı

Eskişehir İli ve İlçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru vb.) sayısı kaçtır?

Engellilerin Erişebilirliği / Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

Merkez Teşkilattan, Taşra Teşkilatına Nakil Yapılan Personel / Sağlık Bakanlığı

Nakli yapılan personelin her bir sendikaya üyelik dağılımları nasıldır?

Eskişehir/Sivrihisar/Aşağıkepen Köyü Taşımalı Eğitim / Milli Eğitim Bakanlığı

Taşımalı eğitim ihalesine talep olmaması durumunda, Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan alternatif öğrenci taşıma uygulamaları nelerdir?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Adalet Bakanlığı

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanması ile ilgili, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluş çalışanlarından eğitim alanların sayısı, kurumları, meslek grupları ve çalıştıkları iller hangileridir?

Jeofizik Mühendisi Kontenjanı / Milli Eğitim Bakanlığı

KPSS’de jeofizik mühendisi kontenjanlarının son 5 yıllık dağılımı nedir?

Fransızca Öğretmenleri Hakkında / Milli Eğitim Bakanlığı

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları arasında Fransızca seçmeli ders olarak görülmesine rağmen, uygulamada Fransızcanın seçmeli ders olarak verilmemesinin nedenleri nelerdir?

Engellilerin Erişebilirliği / Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması / Milli Eğitim Bakanlığı

Kamu ve özel eğitim kurumlarında ‘‘cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi’’ konusunda, müfredatta yer alan konular ile yapılan eğitim çalışmaları nelerdir?

Jeofizik Mühendisi / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bakanlığınız ve bağlı kurumlarda mevcut jeofizik mühendisi kadrosu kaçtır? Bu kadroların kaçı boştur?

Engellilerin Erişebilirliği / İçişleri Bakanlığı

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

Hastane Okulları / Sağlık Bakanlığı

Hastane Okullarında görev yapan öğretmenlerin toplam sayısı ve branşlara göre dağılımları nasıldır?

Avrupa'da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocuklarının, Hristiyan ailelere Verilmesi / Dışişleri Bakanlığı

Avrupa’da yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının herhangi bir yargı kararı olmaksızın Hristiyan ailelere verilmesi ile ilgili bakanlığınız tarafından yapılan araştırma var mıdır? Varsa araştırma sonuçları nelerdir?

Eskişehir'de Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrenciler Hak.

Eskişehir ilinde 2003-2013 yılları arasında istihdam edilen özel eğitim öğretmenlerinin sayısı ve eğitim kurumlarına göre dağılımı nedir?

Türkiye'de Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrenciler

Ülkemizde 2003-2013 yılları arasında, her yıl üniversitelerden mezun olan özel eğitim öğretmenlerinin sayısı ile istihdam edilen özel eğitim öğretmenlerinin sayısı ve illere göre dağılımları nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Acıbadem Sağlık Grubu İşbirliği hk. / Sağlık Bakanlığına

Yoksul ailelerin tüp bebek tedavilerinin yapılacağı Acıbadem Sağlık Grubuna bağlı hastaneler kaç yıldan bu yana sağlık hizmeti vermektedir? Tüp bebek tedavilerinin yapılacağı hastanelerin her birinde infertilite ve tüp bebek tedavisi uygulamaları hangi yıllarda başlamıştır?

Türkiye'de Tespit Edilen Karın Veremi Vakaları Hak.

2003-2013 yılları arasında, sağlık problemleri nedeniyle hekime başvuran ve karın bölgesindeki organlarda Tbc enfeksiyonu olduğu tanısı konan hasta sayısı ile yapılan tıbbi tedavi sonucunda tedaviye yanıt veren vakalar ve hayatını kaybeden vakaların sayısı ne kadardır?

İnfertil Hastaların Tedavi Giderleri

İnfertil hastalarda tüp bebek tedavisinin başarısız olması, gebeliğin devam etmemesi ve tedavinin tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, tedavi giderleri kim tarafından karşılanacaktır?

Bakanlık ve Acıbadem Sağlık Grubu İşbirliği / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Türkiye’de Acıbadem Sağlık Grubuna ait hastanelerin sayısı ve yatak kapasiteleri ile illere göre dağılımları nedir?

TOKİ konutları için çektikleri krediyi ödeyemeyen,haklarında haciz kararı alınan vatandaşlar

TOKİ tarafından Eskişehir’de yapılan konutlar için kullandıkları krediyi ödeyemeyen, haklarında haciz kararı alınan konut sahiplerinin durumu

Bakanlığa Bağlı Sevgi Evleri

Türkiye’de koruma altındaki çocuklara yönelik hizmet veren, Bakanlığa bağlı sevgi evlerinin sayısı ve illere göre dağılımı ve kapasiteleri kaçtır?

18.02.2013 - Ziraat Mühendisi Kontenjanı / Milli Eğitim Bakanlığı

2007 yılından bu güne kadar üniversitelerimizden mezun olan ziraat mühendislerinin, branşlarına göre sayısı kaçtır?

7-17655 / Eskişehir'de kamu ve özel bankalara borcu olan ve icra takibi yapılan vatandaşlar

Eskişehir’de kamu ve özel bankalara her tür kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların sayısı ile borç miktarları ve ilçelere göre dağılımları nedir?

18.02.2013 - Gıda Mühendisi Kadrosu Hakkında / İçişleri Bakanlığı

Ülkemizde belediyelerde mevcut gıda mühendisi kadrosu kaçtır ve kaçına atama yapılmıştır? Boş olan kadrolardaki gıda mühendisi ihtiyacının karşılanması ne kadar sürede tamamlanacaktır?

18.02.2013 - Gıda Mühendisi Kontenjanı / Milli Eğitim Bakanlığı

2007-2013 yılları arasında KPSS’de gıda mühendislerine ayrılan kontenjanların yıllara göre dağılımı nedir?

18.02.2013 - 7-18691-Zootekni Mühendisleri Hakkında / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında mevcut zootekni mühendisi kadrosu kaçtır? Kadroların kaçı boştur ve ihtiyacın karşılanması için öngörülen süre ne kadardır?

18.02.2013 - 7-18690 - Veteriner Hekimler Hakkında / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında mevcut veteriner hekim kadrosu kaçtır? Kadroların kaçı boştur ve ihtiyacın karşılanması için öngörülen süre ne kadardır?

7-18150 - SGK'ya Borcu Olan Üreticiler Önerge ve Cevap / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bağ-Kur’a prim borcu olan Eskişehir ve ilçelerindeki çiftçilerin mağdur edilmemesi için, üreticiye doğrudan gelir sağlayan tarımsal desteklemelerin bloke edilmemesi veya haczedilmemesi yönünde Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

7-18149 - SGK'ya Prim Borcu Olan Çiftçiler Önerge ve Cevap / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ülkemizde 2007-2013 yılları arasında, Bağ-Kur’a prim borcu olan çiftçilerden tarımsal destekleme gelirine banka aracılığıyla devlet tarafından el konanların sayısı, el konan tarımsal desteğin türü, miktarı ve illere göre dağılımı nedir?

11.02.2013 - Üniversitelerde Bütünleme Sınavı / Milli Eğitim Bakanlığı

Genellikle bir işte çalıştıkları için okula devam zorunluluğu olmadığından Açık Öğretim Fakültesini tercih etmekte olan öğrenciler bilindiği üzere ders çalışmak için de kısıtlı zamana sahiptirler. Bu öğrencilerin dönem kaybı yaşamaması için kaldıkları derslerden bütünleme sınavı hakkı elde edebilmeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

08.02.2013 - Bilişim Sistemleri ve Yazılım Dersi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanımının artırılması ve geliştirilmesi yönünde Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan ulusal çalışmalar ile verilmesi planlanan hizmetler var mıdır? Varsa nelerdir?

08.02.2013 - Bilinçli, Güvenli ve Etkin İnternet Kullanımı Dersi / Milli Eğitim Bakanlığı

Meclis Araştırma Komisyonunun önerisine yönelik, seçmeli dersler arasında bulunan Bilişim Sistemleri ve Yazılımı dersinin, TÜBİTAK’ın ‘‘bilişim okuryazarlığı temel beceri ve kriterleri’’ dikkate alınarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında zorunlu hale getirilmesi konusunda Bakanlığınızın görüşleri nelerdir?

7-17699 / Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İş Yerlerine Kesilen Cezalar Önerge ve Cevap / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

4857 sayılı iş kanununun 101 inci maddesine göre, ceza uygulanan resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ait işverenler hangileridir? Uygulanan cezaların 2003-2013 yılları arasında yıllar itibariyle miktarı ile illere ve kurumlara göre dağılımı ne kadardır?

7-17723 / Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocuklarının Hristiyan Ailelere Verilmesi / Dışişleri Bakanlığı

Avrupa’da yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının herhangi bir yargı kararı olmaksızın Hristiyan ailelere verilmesi ile ilgili bakanlığınız tarafından yapılan araştırma var mıdır? Varsa araştırma sonuçları nelerdir?

01.02.2013 - ASPB'ye Bağlı Kurumlardan Hizmet Alan Çocuk ve Gençler / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurumlarda Bakım hizmeti alan kaç çocuk ve genç bulunmaktadır?

7-15464 / Samsun'daki Kadın Sığınma Evinde Yaşanan Şiddet

55 yaşındaki Ş.G’ye darp uyguladığı iddia edilen N.Y. ile kadın konukevinde görevli yöneticiler hakkında, tarafınızdan başlatılan idari soruşturma ve kovuşturma var mıdır? Varsa sonuçları nelerdir?

7-11689 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Önerge ve Cevap- Adalet Bakanlığı

6284 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması aşamasında karşılaşılan, çalışanlardan kaynaklanan problemler ile yasal yetersizlikler nelerdir?

7-14982 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Önerge ve Cevap - İçişleri Bakanlığı

Kadın sığınma evlerinin güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

19.12.2012 - Volgo-Balt 199 Yük Gemisi Personelini Kurtarma Çalışmaları

Volgo-Balt 199 yük gemisinin battığı tarih ve saatte Şile’de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve özel sektöre ait kaç adet kurtarma botu ve personel bulunmaktadır?

18.12.2012 - Yüzer Araç Yedekleme ve Kurtarma Şirketi Kurulduğu İddası Hakkında

İşi gemi kurtarma olan bir kamu kurumunun yöneticilerinin, gemi kurtarma üzerine özel bir şirket kurmaları etik açıdan sizce nasıl değerlendirilmelidir?

17.12.2012 - Aşağıkepen Köyünde Eğitim Gören Çocuklar

Taşımalı eğitim ihalesine talep olmaması durumunda, Bakanlığınız tarafından yapılan/yapılması planlanan alternatif öğrenci taşıma uygulamaları nelerdir?

18.12.2012 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

SABİM’e; 01.01.2004 tarihinden günümüze kadar vatandaş tarafından yapılan başvuruların kaç tanesi şikayet, kaç tanesi öneri ve kaç tanesi teşekkür amacıyla yapılmıştır? Şikayet, öneri ve teşekkür amacıyla yapılan başvuruların yıllara ve illere göre dağılımı nedir?

17.12.2012 - Koruyucu Aile

Koruyucu aile hizmeti kapsamına alınan çocukların toplam sayısı, özel ihtiyaçları olan/engelli/okula devam eden ve etmeyenlerin sayıları ile yaş gruplarına ve illere göre dağılımı nedir?

29.08.2012 - 7-10546 Eşi Vefat Eden Kadınlara Maaş Uygulaması Önerge ve Cevap

Eşi vefat eden kaç kadınımız bu haktan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurdu.

Bu başvurular sırasında maaş alabilme hakkı kazananlarda hangi kriterler esas alındı?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Hakim tarafından verilebilecek ‘‘koruyucu ve önleyici tedbir kararları’’, Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede hangi illerde, kaç kadına uygulanmıştır?

27.11.2012 - Açlık Grevleri

Ceza ve Tevkif Evlerinde tutuklu ve hükümlüler tarafından 12 Eylül 2012’de başlatılan ve 68. gününde sona erdirilen, açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere yönelik yapılan tıbbi hazırlıklar ve alınan önlemler nelerdir?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Sağlık Bakanlığı

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, ‘‘aile içi şiddet’’ nedeniyle Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara sevk edilen vakaların illere göre dağılımı ve kadın/çocuk sayısı nedir?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlığa bağlı okullarda ‘‘aile içi şiddet’’ mağduru çocuklardan, can güvenliği nedeniyle okulu değiştirilen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilenlerin illere göre durumu ve sayısı nedir?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Maliye Bakanlığı

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, Kanun’un getirdiği yükümlülükler çerçevesinde Bakanlığınız tarafından yapılan yasal düzenlemeler ve çalışmalar nelerdir?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / İçişleri Bakanlığı

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, ‘‘aile içi şiddet’’ nedeniyle Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara başvuran vakaların illere göre dağılımı ve kadın/çocuk sayısı nedir?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Bülent Arınç

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan denetimlerde, yayın saatlerine ve sürelerine uymayan kaç yayın kuruluşuna, ne tür bir cezai işlem uygulanmıştır?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Hakim tarafından verilebilecek ‘‘koruyucu ve önleyici tedbir kararları’’, Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede hangi illerde, kaç kadına uygulanmıştır?

27.11.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi / Adalet Bakanlığı

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, Kanun’un getirdiği yükümlülükler çerçevesinde Bakanlığınız tarafından yapılan yasal düzenlemeler ve çalışmalar nelerdir?

7-13377 - Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Önerge ve Cevap- İçişleri Bakanlığı

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede, ‘‘aile içi şiddet’’ nedeniyle Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara sevk edilen vakaların illere göre dağılımı ve kadın/çocuk sayısı nedir?

27.11.2012 - Elektronik Kelepçe

Elektronik kelepçe uygulamasında kullanılacak teknoloji yerli midir? Değilse hangi ülke ve firmadan ithal edilecektir?

26.11.2012 - 7-9672 Düşürülen F-4E Tipi Savaş Uçağı Hakkında Önerge Cevap

Bakanlığınızın benzer koşullarda kullanılmak üzere, aynı özelliklere sahip bir gemi alma çalışması var mıdır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yapılacak düzenleme ve değişiklikler Temmuz 2013’e kadar tamamlanacak mıdır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Sağlık Bakanlığı

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği Önerge ve Cevap / Orman ve Su İşleri Bakanlığı

6353 sayılı Kanun’un kabul edildiği Temmuz 2012’den itibaren geçen sürede, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Milli Savunma Bakanlığı

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Maliye Bakanlığı

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

7-13249 Engelli Vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluşlara Erişimini Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalara İlişkin Önerge ve Cevap / Adalet Bakanlığı

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Kültür ve Turizm Bakanlığı

6353 sayılı Kanun’un kabul edildiği Temmuz 2012’den itibaren geçen sürede, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

7-13391 - Engellilerin Erişebilirliği Önerge ve Cevap / Kalkınma Bakanlığı

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / İçişleri Bakanlığı

Yapılacak düzenleme ve değişiklikler Temmuz 2013’e kadar tamamlanacak mıdır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği /Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6353 sayılı Kanun’un kabul edildiği Temmuz 2012’den itibaren geçen sürede, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

-Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

7-13329 Engelli Vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluşlara Erişimini Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalara İlişkin Önerge ve Cevap / Gençlik ve Spor Bakanlığı

Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

7-13326 Engelli Vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluşlara Erişimini Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalara İlişkin Önerge ve Cevap/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - 7-13204 Engellilerin Erişebilirliği / Başbakanlık Genelgesi Soru Önergesi ve Cevap

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - 7-13319 Engellilerin Erişebilirliği Önerge ve Cevap / Ekonomi Bakanlığı

6353 sayılı Kanun’un kabul edildiği Temmuz 2012’den itibaren geçen sürede, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Dışişleri Bakanlığı

Yapılacak düzenleme ve değişiklikler Temmuz 2013’e kadar tamamlanacak mıdır?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapılacak düzenleme ve değişiklikler Temmuz 2013’e kadar tamamlanacak mıdır?

7-13293 - Engellilerin Erişebilirliği Önerge ve Cevap / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için 7 yıllık süre tanınmıştır.

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

23.11.2012 - Engellilerin Erişebilirliği

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

22.11.2012 - Açlık Grevleri / Adalet Bakanlığı

Açlık grevlerinin sonlanması sonrası yapılan muayene ve kontroller sonrasında sağlık kuruluşuna sevki yapılan ve hastaneye yatırılan kaç vaka mevcuttur?

Verem Savaş Dispanserleri

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kapatılan VSD var mıdır? Varsa kapatılan VSD’lerinin illere göre dağılımı nedir?

7-12783 Eskişehir UNESCO 2013 Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti Önerge ve Cevap

Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO 2013 Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti seçilmesi kapsamında, 2013 yılında Eskişehir’de yapılması planlanan çalışmalarınız nelerdir? Planlanan çalışmalarla ilgili olarak 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Sağlık Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Eskişehir İli ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlığınız çalışmaları kapsamında, Eskişehir’de 2013’te hangi projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? Projelerle ilgili kaynak miktarı ne kadar öngörülmektedir?

7-12788 - Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Önerge ve Cevabı / Maliye Bakanlığı

Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin Kasım 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Eskişehir İlinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda personel açığı var mıdır? Varsa, personel açığının nasıl ve ne zaman giderilmesi planlanmaktadır?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Kalkınma Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Eskişehir İli ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Eskişehir UNESCO 2013 Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti / İçişleri Bakanlığı

Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO 2013 Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti seçilmesi kapsamında, 2013 yılında Eskişehir’de yapılması planlanan çalışmalarınız nelerdir? Planlanan çalışmalarla ilgili olarak 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?

7-12757 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlığınızın ilgili konularında Eskişehir’in sorunları ile ilgili yürüttüğü çalışmaları var mıdır? Varsa, çalışma sonuçlarına yönelik belirlenen hedefler nelerdir?

7-12760 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Eskişehir İlinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda personel açığı var mıdır? Varsa, personel açığının nasıl ve ne zaman giderilmesi planlanmaktadır?

7-12748 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlığınız çalışmaları kapsamında, Eskişehir’de 2013’te hangi projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? Projelerle ilgili kaynak miktarı ne kadar öngörülmektedir?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Eskişehir İlinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda personel açığı var mıdır? Varsa, personel açığının nasıl ve ne zaman giderilmesi planlanmaktadır?

7-12832 Eskişehir Kamu Yatırımlar / Ekonomi Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınızın ilgili konularında Eskişehir’in sorunları ile ilgili yürüttüğü çalışmaları var mıdır? Varsa, çalışma sonuçlarına yönelik belirlenen hedefler nelerdir?

7-12744 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin Kasım 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

7-12740 - Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Eskişehir İlinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda personel açığı var mıdır? Varsa, personel açığının nasıl ve ne zaman giderilmesi planlanmaktadır?

7-12737 - Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2012 yılında Eskişehir İli ve ilçelerinde hayata geçirilen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Planlanmasına rağmen gerçekleştirilemeyen projeniz var mıdır? Varsa nedenleri nelerdir?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bakanlığınızın ilgili konularında Eskişehir’in sorunları ile ilgili yürüttüğü çalışmaları var mıdır? Varsa, çalışma sonuçlarına yönelik belirlenen hedefler nelerdir?

Eskişehir Kamu Yatırımları / Adalet Bakanlığı

Eskişehir İlinde yapılacak kamu hizmetleri ve kamu yatırımları ile ilgili olarak 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneğin Kasım 2012 tarihi itibariyle; ne kadarı, hangi hizmetler ve hangi yatırımlar için kullanılmıştır?

7-12770 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / İçişleri Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınız çalışmaları kapsamında, Eskişehir’de 2013’te hangi projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? Projelerle ilgili kaynak miktarı ne kadar öngörülmektedir?

7-12776 Eskişehir Kamu Yatırımları Önerge ve Cevap / İçişleri Bakanlığı Önerge ve Cevap

7-12641 - 2011-2012 Yıllarında Şiddete Uğrayan Kadınlarla İlgili İstatistiklere İlişkin Önerge ve Cevap

Şiddet uygulayan erkeklerin yaşları, eğitimleri ve çalışma durumları nedir?

Şiddet Mağduru Kadınların Mevcut Durumu

Kaç kadın şiddet mağduru olmuştur? Kaç kadın uğradığı şiddet nedeni ile hayatını kaybetmiştir?

09.11.2012 - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7-11748 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması yönünde Bakanlık politikalarınız nelerdir?

08.11.2012 - MEDULA Sistemi

Günde 60’ın üzerinde hasta muayene eden veya reçete yazan hekimlerin görev yaptığı özel sağlık kurumlarının ve bu sayılarda reçete yazan hekimlerin sayısı nedir?

08.11.2012 - 7-12585 Risk Odaklı Denetim Modeli Önerge ve Cevap

Denetim sonucu 2. ve 3. basamak yoğun bakım yatağı olmadığı halde, 2. ve 3. basamak yoğun bakım işlem bedellerini kuruma fatura ettiği belirlenen 94 özel hastane ile bulundukları iller hangileridir?

08.11.2012 - 7-12586 SGK'nın özel sağlık hizmeti sunucularına uyguladığı denetim kriterlerine ve denetim kapsamındaki eczanelere ilişkin Önerge ve Cevap

Kurum tarafından belirlenen ‘‘en çok reçete yazan 100 doktor ve bu doktorların yazdığı ilk 10 ilaç ve reçetenin gittiği ilk 10 eczane’’ parametresi uygulanırken sağlık kurumlarına yakın konumlanan eczanelerin mağdur edilmemesi için ne tür bir araştırma yapılmıştır?

08.11.2012 -7-12584 SGK tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen günlük 300'den fazla reçete yazan doktorlara ilişkin Önerge Ve Cevap

Günde 60-300 hasta bakan/reçete yazan 2. basamakta çalışan hekimler hangi il ve ilçelerde görev yapmaktadır? Aynı durumda çalışan/reçete yazan özel kurumlardaki hekimlerin çalıştıkları iller ve sağlık kurumları hangileridir?

Erzurum'daki Sağlık Personelleri Hakkında

Erzurum ve İlçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli Sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru vb.) sayısı kaçtır?

07.11.2012 - 7-10103 İçişleri Bakanlığına Jeofizik Mühendisleri Önerge ve Cevap

Bakanlığınız ve bağlı kurumlardaki mevcut jeofizik mühendisi kadrosu kaçtır? Bu kadroların kaçı boştur?

07.11.2012 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ARDEB

Bilimsel objektivite içinde gerçekçi olarak değerlendirme yaptığınızda bugün için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesini mi yoksa TÜBİTAK’ın ARDEB projesini mi iptal etmesi gerekmektedir?

07.11.2012 - Hastane Okulları

Hastane Okullarında görev yapan öğretmenlerin toplam sayısı ve branşlara göre dağılımları nasıldır?

7-9819 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dağınık Yerleşim Önerge ve Cevap

Bölücü terörle mücadelede düzensiz yerleşimin olduğu kırsal yerleşim alanlarında karşılaşılan olumsuz etkilerle ilgili yapılan/ yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

07.11.2012 - 7-9932 Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Önerge ve Cevap

Kadın konusunda çalışan STK’ların (dernek,vakıf,platform) kuruluş amaçlarına göre dağılımları nasıldır?

07.11.2012 - Merkez Teşkilatından, Taşra Teşkilatına Nakil Yapılan Personel

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatından, Taşra Teşkilatına nakli yapılan personelin sayısı kaçtır?

07.11.2012 - 7-12398 FATİH Projesine ve TÜBİTAK'ın benzer nitelikli ARDEB Projesine ilişkin Önerge ve Cevap / MEB

Bilimsel objektivite içinde gerçekçi olarak değerlendirme yaptığınızda bugün için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesini mi yoksa TÜBİTAK’ın ARDEB projesini mi iptal etmesi gerekmektedir?

07.11.2012 - Eskişehir'deki Sağlık Personelleri

Eskişehir İli ve İlçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli doktor sayısı kaçtır?

07.11.2012 - Kadın ve Erkek Tutuklular

Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde hükümlü ve tutuklu sayıları kaçtır?

07.11.2012 - Sivrihisar / Aşağıkepen Köyü

Her yıl trafik kazalarının yaşandığı kavşakta alınan/alınacak önlemler nelerdir?

07.11.2012 - İstanbul'daki Sağlık Personelleri

İstanbul ve İlçelerinde, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru vb.) sayısı kaçtır?

07.11.2012 - Kadın Kanserleri Yılı

Eskişehir’de en çok ölüme sebep olan ilk 5 hastalığın çocukluk çağı ve erişkinlik çağına göre dağılımı nasıldır?

07.11.2012 - 7-9947 Gelir Testi ve Cevap

Gelir testi yapılan aile sayısı, yoksulluk sınırında ve altında yaşayan aile sayısı ve illere göre dağılımları nasıldır?

06.11.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Özrü Önerge ve Cevap

Lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin devam ettikleri programa göre (yüksek lisans, doktora vs.) dağılımları nasıldır?

06.11.2012 - 10247 Sınavlarda Görevlendirilen Öğretmenler Önerge ve Cevap

Okullarımızda idareciler ile öğretmenlerimiz arasında sorun oluşturan bu görevlendirme sisteminde bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?

06.11.2012 - 7-10233 İl ve İlçe Emrine Öğretmen Atamaları - Cevap

İzmir gibi sınıf öğretmenlerine normal yollarla atamanın kapalı olduğu, ancak eş durumu gibi bir takım özür durumları için atamanın yapılabildiği kentlere atama nasıl planlanmaktadır?

06.11.2012 - 7-10248 ARDEB Projesi Önerge ve Cevap - Milli Eğitim Bakanlığı

Gerçekçi olarak değerlendirme yaptığınızda bugün için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesini mi yoksa TÜBİTAK’ın ARDEB projesini mi iptal etmesi gerekmektedir?

06.11.2012 - Jeofizik Mühendisi Kontenjanı / Milli Eğitim Bakanlığı

Her yıl üniversitelerden mezun olan ve istihdam edilen jeofizik mühendisi sayısı kaçtır?

7-10234 Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğretmenlere İlişkin Önerge ve Cevap / Milli Eğitim Bakanlığı

Lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin devam ettikleri üniversitelere göre (devlet ve özel) dağılımları nasıldır?

06.11.2012 - Jeofizik Mühendisleri Hakkında

Bakanlığınız ve bağlı kurumlarda mevcut jeofizik mühendisi kadrosu kaçtır? Bu kadroların kaçı boştur?

06.11.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı İş Birliği

2012-2013 eğitim öğretim döneminde yoğun talep olabilecek çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi ve çocuk nöroloğu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile yapılan/yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar nelerdir?

06.11.2012 - Okulların Fiziki Yapısı

Kafeterya, kantin, spor salonu, oyun alanları gibi ortak kullanım alanlarında çocukların kullanımına ve erişimine uygun yapılan düzenlemeler nelerdir?

7-10205 Eğitimde Sınıfsal Ayrışmanın ve Fırsat Eşitsizliğinin Önlenmesine İlişkin Önerge ve Cevap

Orta ve alt gelir gurubu vatandaşlarımızın çocuklarının, okul eğitimi aşamasında yaşanan zorluklar sonucunda örgün eğitimden kopmalarının önüne geçilmesi için alınan/alınacak önlemler nelerdir?

İnternet Kullanımı Hakkında Önerge

Kişisel bilgilerimizin kayıt altına alınıp alınmadığı, ne kadar süre ile saklandığı ve hangi amaçla kullanıldığı kim tarafından, nasıl takip edilecektir?

7-12158 Kaymaz Beldesine Yapılacak 40.000 Tonluk Silo Önerge ve Cevap

Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü tarafından Sivrihisar İlçesine yapılması planlanan 40.000 tonluk silonun, karar değiştirilerek Kaymaz Beldesine yapılması kararlaştırılmış ve alınan bilgilere göre arazisi de satın alınmıştır.

Eskişehir'de Tarım Meslek Lisesi Açılmasıyla ilgili verilen soru önergesi ve Cevap

Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, maksimum seviyeye çıkarılması, ürün rekolte ve çeşitliliğinin artırılması, daha teknolojik ve bilimsel tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kalifiye tarım personelinin yetiştirebilmesi için Eskişehir ilinde bir ‘‘Tarım Meslek Lisesi’’ açılması düşünülmekte midir?

Kadın Tutuklu ve Hükümlüler Hakkında

Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin, tutukluluk ve ceza alma nedenleri nelerdir?

7-12257 Çankaya Mahallesindeki 70 dairelik devlet lojmanları Önerge ve Cevap

Eskişehir Çankaya Mahallesindeki, Eskişehir Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne ait 2 blokta bulunan lojmanlarınızın bakımsızlığı nedeniyle,70 dairelik devlet lojmanlarının çökmek üzere olduğu basında; ’’Çankaya Mahallesindeki 70 dairelik devlet lojmanları göz göre göre çöküyor’’ haber başlığıyla yer almıştır

7-11807 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Maliye Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 2010 yılından itibaren, hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst kademelerde görev alan personelin kadın/erkek sayıları kaçtır?

7-11803 - Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Kültür ve Turizm Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Kalkınma Bakanlığına

Son iki yıllık dönemde Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen kadınların istihdamına olanak sağlayan projeler var mıdır? Varsa nelerdir?

7-11799 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - İçişleri Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, son iki yıl için kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler nelerdir?

7-11776 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

7-11772 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

7-11760 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Gençlik ve Spor Bakanlığına Önerge ve Cevap

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

7-11758 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda son iki yılda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler hangileridir?

7-11755 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Ekonomi Bakanlığına

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Dışişleri Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda son iki yılda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler hangileridir?

Eşit İşe Eşit Ücret - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda son iki yılda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler hangileridir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Sağlık Bakanlığına

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birimin iki yıllık (2011, 2012) faaliyetleri nelerdir?

7-11826 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Orman ve Su İşleri Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan stratejik plan ve performans programlarında mevcut, kadın-erkek eşitliği yaklaşımları nelerdir?

7-11824 Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Milli Savunma Bakanlığı Önerge ve Cevap

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 2010 yılından itibaren, hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst kademelerde görev alan personelin kadın/erkek sayıları kaçtır?

Eşit İşe Eşit Ücret - Milli Eğitim Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen kadınlara yönelik yaygın eğitim faaliyetleri ile mesleki eğitim programları nelerdir?

7-11820 Ücretli Öğretmenlerin Terör Örgütü Tarafından Yönlendirilmesi İddalarına İlişikin Önerge ve Cevap

2012-2013 öğretim yılında yine ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapıldığına göre söylediğiniz konuda ne tür değerlendirmeler yaptınız ve hangi tedbirleri aldınız?

Fransızca Öğretmenleri Hakkında

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları arasında Fransızca seçmeli ders olarak görülmesine rağmen, uygulamada Fransızcanın seçmeli ders olarak verilmemesinin nedenleri nelerdir?

7-11739 - Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, son iki yılda kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler nelerdir?

7-11838 - Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Önerge ve Cevap - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 2010 yılı itibarı ile hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst kademelerde görev alan personelin kadın/erkek sayıları kaçtır?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına

Kadın konukevlerinde barınan şiddet mağduru kadınlar ile kocası ölmüş veya boşanmış kadınların sosyal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla son iki yılda gerçekleştirilen/ gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar nelerdir?

Eşit İşe Eşit Ücret İmkânı - Adalet Bakanlığına

Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birim hangisidir? Birimin görevleriyle, iki yıllık (2011,2012) faaliyetleri nelerdir?

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Avrupa Birliği Bakanlığı

Kamuda kadın istihdamına ilişkin fırsat eşitliğini ve bu konuda çıkarılan kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin uygulanmasını izlemek üzere görevlendirilen Bakanlığınız müsteşar yardımcılığının konuya ilişkin 2011ve 2012 faaliyetleri nelerdir?

10.09.2012 - Cinsel İstismar

14 yaşındaki işitme engelli Z.K., 76 -24 yaşlarında 5 kişinin cinsel istismarına uğraması sonrası şüphelilerin 4 Nisan’da serbest bırakılıp savcılık ve çocuk şube müdürlüğünün ise yasalar gerektirdiği halde Z.K.’yi koruma altına aldırma kararı almamaları üzerine basında yer alan haberlere göre emekli Hâkim Nilgün Kurtoğlu, 22 Mayıs’ta şahsınıza e-posta atarak, çocuğun korunmasını istediğini belirtiyor.

Tetanoz-Difteri Aşıları Hakkında

Türkiye’de 2011-2012 öğretim döneminde 8. sınıfta öğretim gören ve TD aşısı yapılmayan öğrencilerin illere göre sayısı kaçtır?

7-10778 Özel eğitim merkezlerinden kayıtları silinen engellilere İlişkin Önerge ve Cevap

23 yaşını tamamlayan ve okul kayıtları silinen engellilerin sayısı kaçtır?

11.09.2012 - 7-10590 Dünya Uygur Kongresi’nin Genel Başkanına Vize Verilmemesi Hak. Önerge ve Cevap

Uluslararası alanda faaliyet yürüten Dünya Uygur Kongresi’nin Genel Başkanı Rabia Kadir’in 15 Eylül’de Kayseri’de yapılacak bir düğüne gelebilmesi için yapılan vize başvurusuna bakanlığınızca olumlu cevap verilmediği basında yer almaktadır.

7-10749 - Geçici Görevlendirilen Öğretmenler Hakkında Önerge ve Cevap

13,366 öğrencinin eğitim gördüğü Etüt ve beslenme okulları konusunda sorulan sorulara cevaben “Ben bunu belirli bir sınıfa imtiyaz olarak görüyorum.” sözleriniz henüz hafızalarda iken geçici görevlendirilen 48 kişi de sizce imtiyaz tanımı içinde midir?

7-10750 - Kayı 60. Yıl İlköğretim Okulunun Eğitime Kapatılması Önerge ve Cevap

15 dersliği, 15 idare odası, yemekhanesi, iş teknik ve ev ekonomisi dersliği, 5 öğretmen lojmanı, kapalı spor salonu, futbol ve voleybol sahası ve geniş bir bahçesi bulunan Eskişehir Mihalıççık Kayı 60. Yıl İlköğretim Okulunun bir kısmının 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında kapatılmasının nedenleri nelerdir?

29.08.2012 - 7-10731 Çocuğunu Okula Göndermeyen Velilere Ceza Önerge ve Cevap

Basında yer alan “Çocuğunu okula göndermeyen velilere, günlük 15 TL ceza uygulanacak. Çocuğunu okula göndermemede ısrar eden velilere, ayrıca 500 TL ceza uygulanacak.”  ifadelerine bakanlığınız ve şahsınız tarafından bugüne kadar bir tekzip yapılmamıştır.

28.08.2012 - 7-10730 Etüt ve Beslenme Okulları ile ilgili Cevaba Soru - Önerge ve Cevap

Tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından faydalanmaları için ikametlerine en yakın okullarda öğrenimleri amaçlanmaktadır. Velilerimizin büyük çoğunluğunun çalıştığı bilinen bir gerçek olup……” ifadesi bulunmaktadır.

27.08.2012 - Ataması Yapılmayan Öğretmenlerin Aile Bütünlüğü

Ücretsiz izin alamayacak durumda olan personel, atama için hizmet puanı yeterliliğini beklemek durumundadır. Eşi Öğretmen olmayan ve başka bir ile mecburen ataması yapılan çalışanların "aile bütünlüğü" nasıl sağlanacaktır?

16.08.2012 - İçişleri Bakanlığına - Jeofizik Mühendisi Kadrosu

16.08.2012 - Kültür ve Turizm Bakanlığına - Jeofizik Mühendislerinin Dağılımı

Yeraltındaki arkeolojik zenginliklerin belirlenmesi tarihi ve kültürel varlıkları korumada, nazım imar planları hazırlanmasında rol alan personelin nitelikleri nelerdir? Bu çalışmalarda kaç jeofizik mühendisi görev yapmaktadır?

16.08.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına - Jeofizik Mühandisi İstihdamı

İstihdam edilen jeofizik mühendislerinin illere ve kurumlara göre dağılımları nasıldır?

16.08.2012 - 1., 2., 3. Basamak Sağlık Hizmeti Veren Kurumlar

Türkiye'de 1., 2., 3. Basamak Sağlık Hizmeti Veren Resmi ve Özel Kurumların Sayısı Kaçtır? İllere Göre Dağılımı Nasıldır?

16.08.2012 - Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Lisansüüstü eğitim alan öğretmenlerin devam ettikleri üniversitelere göre (devlet ve özel) dağılımları nasıldır?

16.08.2012 - Kaçak Elektrik Kullanımı

Kaçak yada kayıt dışı elektrik kullanımının Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki İllere Göre Dağılımları Nasıldır?

16.08.2012 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Dağınık Yerleşim

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kent merkezleri dışında kalan alanlardaki düzensiz yerleşimin yoğun olduğu kırsal yerleşim alanlarında kamu hizmet sunumu sırasında ( eğitim, sğalık v.b.) karşılaşılan sorunlar nelerdir?

16.08.2012 - Sağlık Bakanlığı Personelinin Ulaşımı Hakkında

Ulaşım probleminin yoğun olarak yaşandığı ve mesken kiralarının yüksek olduğu özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde istihdam edilen sağlık personeline ilgili hükümlerin uygulanması aşamasında yaşabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir?

08.08.2012 - 7-12427 Gelir Testi Yapılan Aile Sayısı Önerge ve Cevap

18 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenime devam etmeyen, anne-babaları üzerinden sağlık hizmeti alamayan erkeklerin sayısı kaçtır? Söz konusu yaş gurubundakilerin prim ödeyen, çalışan veya primi devlet tarafından ödenenlere göre dağılımı nasıldır?

08.08.2012 - Sayılarının 600.000’i Bulduğu Belirtilen Çocukların, Çocuk Psikiyatrisi ve Çocuk Nörolojisi Kliniklerinde Değerlendirilmesi

2012-2013 eğitim öğretim yılında, eğitime başlayacak ve sayılarının 600.000’i bulduğu belirtilen çocukların, çocuk psikiyatrisi veya çocuk nörolojisi kliniklerinde değerlendirilmesi aşamasında kliniklerde tedavisi sürdürülmekte olan hastaların randevularını aksamaması ve tedavilerinin yarım kalmaması için alınan/alınacak önlemler nelerdir?

08.08.2012 - Çocuğun Okul Eğitimine Katılabilmesi İçin Gerekli Sosyal, Duygusal, Bilişsel, Dil ve Motor Beceri Gelişimi

Bakanlığınıza bağlı birimlerde ve özel sağlık kurumlarında çalışan çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi ve çocuk nöroloğu sayısı kaçtır ve illere göre dağılımları nasıldır?

08.08.2012 - M.E.B- Sağlık Bakanlığı İş Birliği

60 ay çocuğun ihtiyaçları, fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak öğretmenler, yöneticiler ve okullarda görev alan tüm çalışanlar çocuğa yaklaşım konusunda hangi eğitim sürecinden geçirilmiştir/ geçirilecektir?

08.08.2012 - 7-10204 Yeni Eğitim-Öğretim Döneminde Yönelik Okulların Fiziki Yapıları- Cevap

2012-2013 eğitim-öğretim dönemine yönelik okulların fiziki yapılarında çocukların erişebilirliğine uygun, ne tür düzenlemeler yapılmıştır? Lavabo, tuvalet, tahta, sıra vb. 5 yaş (60-71 ay) çocukların erişimine uygun olarak düzenlenmiş midir?

08.08.2012 - Eğitimde Sınıfsal Ayrışmanın ve Fırsat Eşitsizliğinin Belirginleşmesi

Tarafınızdan ‘‘orta ve alt gelir grubundan vatandaşlar çocuğunu okula göndermek isterken, üst ve orta gelir grubu ve eğitimli kesimin çocuğunu okula göndermekten çekindiğini” ifadeniz basında yer almıştır.

08.08.2012 - Sağlık Bakanlığı Damacana Takip Sistemi

Dünyada ilk kez uygulanacak olan damacanalara çip takılma işleminin çalışma sistemi nasıldır? Söz konusu uygulamanın yazılımı hangi firma tarafından yapılacaktır?

02.08.2012 - 7-12420 Kadın Sivil Toplum Kuruluşuları Önerge ve Cevap

Türkiye’deki kadın konusunda çalışan STK’ların (dernek,vakıf,platform vs.) sayısı kaçtır ve illere göre dağılımları nasıldır? Söz konusu kuruluşlardan hangileri Kamu Yararına Çalışan Dernek veya Vakıf statüsü kazanmıştır?

01.08.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına - Jeofizik Mühendisi Kadrosu

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendisi sayısı kaçtır?

01.08.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına - Jeofizik Mühendisi Kadrosu

Bakanlığınız ve bağlı kurumlarda mevcut jeofizik mühendisi kadrosu kaçtır? Bu kadroların kaçı boştur?

01.08.2012 - Jeofizik Mühendisi İstihdamı

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendisi sayısı kaçtır?

01.08.2012 - Milli Eğitim Bakanlığına - Jeofizik Mühendisi

Her yıl üniversitelerden mezun olan ve istihdam edilen jeofizik mühendisi sayısı kaçtır?

01.08.2012 - Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda ‘‘eğitim’’ yer değiştirme özrü olarak kabul edilmemiş, lisansüstü eğitimine devam eden öğretmenlerin eğitim isteği engellenmiştir.

05.07.2012 - 7-9640 Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER'e Vermiş Oldukları Soru Önergesi ve Cevap

Ülkemizde peyzaj mimarı kontenjanlarının üniversitelere göre dağılımı nasıldır? Her yıl üniversitelerden mezun olan ve istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır?

25.07.2012 - Orman Ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU'na Verdikleri Soru Önergesi ve Cevap

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurumlardaki istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır? İstihdam edilen peyzaj mimarlarının illere ve kurumlara göre dağılımları nasıldır?

25.07.2012 - Çevre Ve Şehircilik Bakanı Sn.Erdoğan BAYRAKTAR'a Vermiş Oldukları Soru Önergesi

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır?

25.07.2012 - 7-9533 İçişleri Bakanı Sn.İdris Naim ŞAHİN'e Verdikleri Soru Önergesi ve Cevap

Ülkemizde Belediye ve İl Özel İdarelerinde mevcut peyzaj mimarı kadrosu kaçtır ve kaçına atama yapılmıştır? Peyzaj mimarı ihtiyacının karşılanması nasıl planlanmıştır/planlanacaktır?

25.07.2012 - Kültür Ve Turizm Bakanı Sn.Ertuğrul Günay'a Vermiş Oldukları Soru Önerge ve Cevap

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır? İstihdam edilen peyzaj mimarlarının illere ve kurumlara göre dağılımları nasıldır?

25.07.2012 - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız'a Vermiş Oldukları Soru Önergesi

İstihdam edilen peyzaj mimarlarının illere ve kurumlara göre dağılımları nasıldır? Ekolojik dengenin korunmasına yönelik olarak HES, termik santral, nükleer santral, ömrü dolan maden ve baraj alanlarında yapılan/yapılacak olan çalışmalarda görevlendirilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır?

23.07.2012 - Damacanalardaki Suların Sağlık Kontrolü

İstanbul’da 11 ayrı laboratuvarda yapılan damacana su analizlerinde; 55 firmadan alınan örneklerin 14’ünün ‘‘içime uygun’’ olduğu, 41’inin ise başta ‘koliform’ (dışkı yoluyla bulaşan) bakteriler olmak üzere insan sağlığına zararlı maddeleri bulundurduğu basında yer alan haberler arasındadır

20.07.2012 - Türk Hava Yolları Çalışanlarının Görevine Son Verilmesi Hakkında Verilen Soru Önergesi

7-9641 - Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e ÖMSS İle İlgili Vermiş Oldukları Soru Önergesi ve Cevap

ÖMSS sonucunda yerleştirmeye ilişkin olarak görevlendirilecek değerlendirme komisyonu kimlerden oluşacaktır? Komisyon üyeleri hangi kriterlere göre belirlenecektir?

17.07.2012 - Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN'e Vermiş Oldukları Soru Önergesi

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen peyzaj mimarı sayısı kaçtır? İstihdam edilen peyzaj mimarlarının illere ve kurumlara göre dağılımları nasıldır?

17.06.2012 - Sivrihisar Kilise Restorasyonu

Eskişehir-Sivrihisar’da bulunan tarihi kilisenin restorasyon çalışmaları hangi firma tarafından yapılmaktadır?

08.06.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Önerge - Cevap

20/03/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı ‘‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’’un 23. maddesiyle 14/01/1998 tarih ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

06.06.2012 - TİGEM Anadolu Tarım İşletmesindeki Hayvanların Şap Hastalığı Hakkında Önerge ve Cevap

Mahmudiye’de bulunan TİGEM Anadolu Tarım İşletmesinde de hayvanlarda şap hastalığı olduğu ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için her gün 3-4 hayvan kesimi yapıldığı ve hastalıklı etlerin kasaplara dağıtıldığı bilinmektedir. Eskişehir basınında yer alan bilgilere göre de; Çifteler ilçesi Ilıcabaşı ve Yıldızören köyleri şap hastalığı sebebiyle komisyon kararı gereği iki köy karantinaya alınmıştır

06.06.2012 - TİGEM Anadolu Tarım İşletmesinin Atıklarının Seydi Suyu’na Karışması Sonucu Gerşekleşen Toplu Balık Ölümleri Hakkında Önerge ve Cevap

İşletme atıklarının Seydi Suyu’na karışmaması için neden önlem alınmamıştır?

22.05.2012 - Afet Görevlendirmesi Tazminatı Soru Önergesi - Cevap

Devlet Memurlarına “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir

22.05.2012 - Biyometrik Tanılama Soru Önergesi ve Cevap

Biyometrik yöntemle kimlik doğrulamada hangi yöntem kullanılacaktır? Biyometrik tanılama sistemine ait teknoloji yerli mi? Değilse hangi ülke ve firmadan ithal edilecektir?

22.05.2012 - 7-2284 Eskişehir'de Suların Durumu Önerge ve Cevap

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanlığı köy ve yerleşim yerlerinden içme sularının kimyasal yönden takiplerinin yapılmadığı izlenimi nedeniyle kendi imkanlarıyla köy içme sularının kalitelerine yönelik çalışma başlatmıştır.

22.05.2012 - Restaurantlarda Ayran Satışı

Obezite ile mücadelede yoğurt ya da ayran tüketimini teşvik etmek için yaptığınız çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir? Obezite ile mücadelede asitli şekerli içecek tüketimini azaltmak için yaptığınız çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir?

22.05.2012 - Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Usulsüz Ödemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda; Genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü oldukları da kapsam dahilinde olmak üzere, kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, kişilerin sağlık hizmet sunucularına tedavi olmak üzere başvurmadıkları halde, sağlık hizmeti sunulmuş gibi gösterildiği ve böylelikle kurumda usulsüz ve yersiz ödemeler yapılması, değişiklik için gerekçe gösterilmiştir

22.05.2012 - Tepebaşı İlçesi Satılmışoğlu Mahallesinde Yaşanan Sorunlar

Eskişehir İli Tepebaşı İlçesine bağlı Satılmışoğlu Mahallesinin tam ortasından mevcut 2 adet tren yolunun yanından geçecek olan hızlı tren hattı mahalleyi ikiye bölmüş ve ulaşım tamamen engellenmiştir.

22.05.2012 - Tekrar - Şiddet Konusunda Psikolojik Hizmet Verebilecek Danışmanlar Önerge ve Cevap

Türkiye’de bu konuda psikolojik hizmet sunabilecek kaç psikolog ve kaç psikiyatr vardır?

22.05.2012 - Sivil Şehit ve Gazilere İlişkin Soru Önergesi ve Cevap

1987 yılı öncesi terör olaylarında hayatını kaybeden kişilerin sivil şehit sayılmamasının nedenleri nelerdir? Sivil şehitlikten doğan haklarla ilgili kastedilen ‘’haklar’’ nelerdir?

22.05.2012 - Tekrar - Şırnak Uluderede Ölenlerin Yakınlarına Ödenecek Tazminat Miktarı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28.12.2011 tarihinde kaçakçılık yaptığı iddia edilen 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölenlerin sivil vatandaş olması nedeniyle ailelerine tazminat ödenmesine karar verilmiş ve ödenecek miktar 123 bin TL olarak belirlenmiştir

22.05.2012 - TCDD Eğitim Merkezi Durumu Önerge - Cevap

TCDD’nin hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere TCDD Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1980 yılında Ankara Behiçbey Marşandiz tesislerinde 300 kişinin barınabileceği bir eğitim merkezi olarak çalışmaya başlamıştır.

22.05.2012 - TCDD Hızlı Tren

TCDD 2003 yılında Ankara-Eskişehir illeri arasında hızlı ren ray hattının yapımını başlatmış ve 2007 yılında deneme seferlerine başlayarak 2009 yılında ilk yolcu seferini yapmıştır.

22.05.2012 - Tekrar - Üniversite Hastanelerinin Geleceği

Üniversite hastanelerinin çektiği ödeme güçlükleri herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Farklı ve özellikli sağlık hizmeti üreten üniversite hastanelerini geleceklerinin planlanması ve faaliyetlerin bu çerçevede yürütülmesi gerekliliktir

22.05.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı-5378 Sayılı Özürlüler Kanunu Temmuz 2012 Hedefi Önerge-Cevap

Engellilerin bağımsız yaşaması ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarının, fiziki çevreye, bilgiye ve hizmetlere engelsiz erişimin sağlanması amacıyla 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu’na eklenen geçici maddelerle ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda ek maddelerle düzenlemeler yapılmıştır

21.05.2012 - Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulunda Öğrencilere Hakaret Önerge ve Cevap

Diyarbakır Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulunda 17.05.2012 tarihindebir öğretmen tarafından; bir grup öğrencininsınıfa kapatılarak hakaret dolu sözlere maruz kaldığı, okul idarecileri tarafından kapının zorla açıldığı, söz konusu sınıfa girilerek öğrencilerin dışarı çıkarıldığı iddia edilmektedir

20.05.2012 - 7-9672 - Milli Savunma Bakanlığına Düşen Uçakla İlgili Vermiş Oldukları Soru Önergesi ve Cevap

22 Haziran 2012 günü Akdeniz’de Suriye karasularının 8 mil açığına düşürülen F-4E tipi savaş uçağımızı arama kurtarma çalışmaları için Amerikan Deniz Araştırma Vakfı'na ait Nautilus araştırma gemisi kiralanmıştır

17.05.2012 - Sivrihisar / Aşağıkepen Köyü

Sivrihisar / Aşağıkepen Köyü’nde, köy ile tarım arazileri arasında Ankara-Eskişehir karayolu bulunmakta, tarım arazilerine gidebilmek için yolun karşısına geçmek gerekmektedir.

17.05.2012 - Eskişehir-Sivrihisar’da bulunan tarihi kilisenin restorasyonu

Eskişehir-Sivrihisar’da bulunan tarihi kilisenin restorasyon çalışmaları hangi firma tarafından yapılmaktadır

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kurulması planlanan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ nin model alındığı tip proje var mıdır, varsa hangi ülkelerde uygulanmaktadır? Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin fiziki yapısı, kapasitesi ve kurulması planlanan çevre, nasıl tanımlanmaktadır?

14.05.2012 - Van Ve Yöresi Depremlerinde Görevlendirilen Personelin Ödüllendirilmesi

Bir davranışa ödül verme, o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını artırırken, ceza verme, o davranışın tekrarlanma olasılığını azaltır. Ödüller nasıl kullanılacakları, iyi bilindiğinde yararlı sonuçlar ortaya çıkartır

02.05.2012 - Büyükelçilik Ataması

Büyükelçilik ‘‘istisnai’’ memuriyet olmakla birlikte; 1-Meslek mensubu olmayanların atamasında; tarafınızdan, hangi kriterler esası dahilinde tasarruf kullanılmıştır?

02.05.2012 - Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Önerge ve Cevap

Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, son beş yılda bakım hizmeti alan engelli sayısı kaçtır?

02.05.2012 - Türkiye'de Zihinsel Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri

Türkiye’de Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Kamu ve Özel) sayısı kaçtır?

02.05.2012 - Erzurum ve İlçeleri

Erzurum ve İlçelerinde, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli doktor sayısı kaçtır?

02.05.2012 - Eskişehir İli ve İlçeleri

Eskişehir İli ve İlçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli doktor sayısı kaçtır?

02.05.2012 - İstanbul ve İlçeleri

İstanbul ve İlçelerinde, kamuya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli doktor sayısı kaçtır?

02.05.2012 - Eskişehir Zihinsel Engelli Bakım Merkezi

Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, son beş yılda bakım hizmeti alan engelli sayısı kaçtır?

26.04.2012 - 7-8 TEMMUZ 2012 tarihlerinde yapılacak olan KPSS sınavı - CEVAP

7-8 TEMMUZ 2012 tarihlerinde yapılacak olan KPSS sınav başvurularının her yıldan farklı bir tarihte ilk kez Nisan ayının ilk yarısında yapılmasının nedeni nedir?

18.04.2012 Engelli Personel Kadrosu Soru Önergesi ve Cevap

Tarafınızdan açıklanıp istihdam edilmesi planlanan 3512 engelli kadrosu neye göre belirlenmiştir?

18.04.2012 - Nüfusu 2000'in altında kalan Beldeler ve 100'ün altında kalan Köyler/ Önerge - Cevap

Basında yer alan ifadelerinizde, nüfusu 2000’in altında kalan Beldelerin ve 100’ün altında kalan Köylerin kapatılacağı yer almaktadır

18.04.2012 - İstihdam edilmesi planlanan 3512 engelli Soru Önergesi ve Cevap

Kamuya ataması yapılacak engelli personel ile ilgili farklı sayıların verilmesi, belirsizliğe ve sınava girecek engellilerde endişeye neden olmaktadır.

18.04.2012 - Ulusal Özürlüler Veri Tabanına Kayıtlı Engelliler önerge ve cevap

Engellilere yönelik çalışmalarınızı planlarken hedef kitleyi hangi rakamı esas alarak yapıyorsunuz? Dokuz buçuk yılda tespit edebildiğiniz rakamımı yada akademik çalışmalarda her toplumda olacağı öngörülen yüzdeler üzerinden mi?

18.04.2012 - Kamuya Ataması Yapılacak 20Bin Engelli Personel - Önerge ve Cevap

Kamuya ataması yapılacak engelli personel ile ilgili farklı sayıların verilmesi, toplumda belirsizliğe ve sınava hazırlanan engellilerde endişeye neden olmaktadır.

18.04.2012 - Nüfusu 2000'in altında kalan Beldeler ve 100'ün altında kalan Köyler

Basında yer alan ifadelerinizde, nüfusu 2000’in altında kalan Beldelerin ve 100’ün altında kalan Köylerin kapatılacağı yer almaktadır.

12.04.2012 - Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatından Nakil

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatından, Taşra Teşkilatına nakli yapılan personelin sayısı kaçtır?

12.04.2012 - 2012 Yılının İlk Üç Ayında Kurulan ve Tasfiye Edilen Şirketler - Soru Önergesi ve Cevap

Aşağıda belirtilen sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

12.04.2012 - Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına Nakli Yapılan Personel

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

06.04.2012 - Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in Cevabına, Soru

Bakanlığınız merkez teşkilatında geçici görevli olarak çalışmakta olduğu belirtilen 995 personel içerisinde yer alan Taşra Uzmanları (Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Gelir Uzmanları), ülke geneline yönelik hizmet politikası üretmek, planlama yapmak, uygulama birliğini sağlamak ve taşra birimleri arasında koordinasyona yönelik hizmet yürütmekle görevli olduğu halde neden aynı dairelerde aynı hizmeti ifa ettikleri Maliye Uzmanları ile aynı özlük haklarından yararlandırılmamıştır, Eşit İşe Eşit Ücret Politikası belirlenirken unvan mı, yapılan iş mi yoksa merkez-taşra ayrımı mı gözetilmiştir?

06.04.2012 - Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in Cevabına, Soru - 4. Madde

Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapan Defterdarlık Uzmanları diğer bakanlıklar taşra teşkilatında görev yapan kariyer uzmanlar ile aynı oranda ek ödemeden yararlanmaktadır.

06.04.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı - Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı, engelliler için düzenleme yapılan 70 yurt hangileridir?

06.04.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı - Kadın Konukevlerinin Kapasiteleri Soru Önergesi Cevap

Bakanlığınıza bağlı kadın konukevlerinin illere göre dağılımı nasıldır? Kadın konukevlerinin kapasitelerinin illere göre dağılımı nasıldır?

06.04.2012 - Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapan Defterdarlık Uzmanları

Aşağıda belirtilen sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

06.04.2012 - Kadın Konukevleri Soru Önergesi ve Cevap

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim

06.04.2012 - Eşit İşe Eşit Ücret Politikası belirlenirken unvan mı, yapılan iş mi yoksa merkez-taşra ayrımı mı?

02.03.12*2802 Tarih ve B.07.0.BMK.0.33.610.33/86 sayılı yazınızla Bakanlığınızın Merkez ve Taşra Uzmanları arasındaki yüksek maaş farkı ile ilgili soru önergeme verdiğiniz cevap.

06.04.2012 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı, engelliler için düzenleme yapılan yurtlar

Aşağıda belirtilen sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

7-6172 - 05.04.2012 - 2012 Kadın Kanserleri Yılı Önerge ve Cevap

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

05.04.2012 - Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Gemi Kontrolleri

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

03.04.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - İŞKUR

Açılan İŞKUR kurslarında eğitim alan kadın sayısı kaçtır?

29.03.2012 - Mesleklere Özel Yarışma Sınavı İle Girme - Soru Önergesi ve Cevap

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belli süreli meslek içi eğitimden sonra özel yeterlilik sınavı sonunda atanan hükmü çerçevesinde işlem tesis edilen kurumlar ve ünvanlar hangileridir ?

29.03.2012 - Rahim Tahliyesinde Artış - Cevaba Soru

İlgi sayılı yazınızda 2009-2011 yıllarına ait verilerde; ülke genelinde gerçekleşen Rahim Tahliyesi sayısında artış görülmesine rağmen, Eskişehir’de gerçekleşen Rahim Tahliyesi sayısının azalmasının nedenleri nelerdir?

27.03.2012 - Sivil Şehit ve Sivil Gaziler

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

27.03.2012 - Sivil Şehitlik

4323 sivil şehit ve 1791 sivil gazi hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Belirlenen sivil şehit ve sivil gazilerin illere göre dağılımı nasıldır?

20.03.2012 - RTÜK'ün GÜN TV'ye müeyyide uygulanmaması yönündeki kararı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 24/01/2012 tarih ve 2012/416 sayılı yazıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’na başvurarak GÜN TV logosuyla yayın yapan Gün Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. unvanlı kuruluşun, 01-17 Aralık 2011 tarihlerinde yaptığı yayınlarla ilgili bildirimde bulunmuş ve adı geçen yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasını talep etmiştir.

20.03.2012 - Eskişehir İli Tepebaşı İlçesine bağlı Satılmışoğlu Mahallesinin Ulaşım Sorunu

Aşağıda belirtilen sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

19.03.2012 - İnşaatlarda Kullanılan Demirlerin Uygunluğu

Eskişehir yeni yerleşim yerlerinin açılması ve Kentsel Dönüşüm dolayısıyla inşaat sektörünün hız kazandığı illerdendir. İlimizde satışı yapılan demirler, yapı müteahhitlerince kullanılmaktadır.

19.03.2012 - Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Usulsüz Ödeme İddialarına İlişkin Önerge ve Cevap

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda; Genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü oldukları da kapsam dahilinde olmak üzere, kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, kişilerin sağlık hizmet sunucularına tedavi olmak üzere başvurmadıkları halde, sağlık hizmeti sunulmuş gibi gösterildiği ve böylelikle kurumda usulsüz ve yersiz ödemeler yapılması, değişiklik için gerekçe gösterilmiştir.

15.09.2012 - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 13. Maddesi

Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.

15.03.2012 - Biyometrik Yöntemle Kimlik Doğrulama Düzenlemesi Soru Önergesi ve Cevap

Hayali hasta bildiriminin önüne geçmek ve olmayan hasta kimlik numaraları alınarak kuruma fatura edilmesini önlemek amacıyla biyometrik yöntemle kimlik doğrulama düzenlemesi ‘’nin getirileceği tarafınızdan ifade edilmiştir.

15.03.2012 - Usulsüz ve Yersiz Ödemelerin Tespiti

Usulsüz ve yersiz ödeme yapıldığı belirtilen kurumlar hangileridir

15.03.2012 - Biyometrik Tanılama Soru Önergesi ve Cevap

Hayali hasta bildiriminin önüne geçmek ve olmayan hasta kimlik numaraları alınarak kuruma fatura edilmesini önlemek amacıyla biyometrik yöntemle kimlik doğrulama düzenlemesi ‘’nin getirileceği tarafınızdan ifade edilmiştir.

15.03.2012 - 5510 Sayılı Sosyal Sigorta Usülsüz ve Yersiz Ödeme

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda; Genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü oldukları da kapsam dahilinde olmak üzere, kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, kişilerin sağlık hizmet sunucularına tedavi olmak üzere başvurmadıkları halde, sağlık hizmeti sunulmuş gibi gösterildiği ve böylelikle kurumda usulsüz ve yersiz ödemeler yapılması, değişiklik için gerekçe gösterilmiştir.

13.03.2012 - Yatarak Tedavi Gören Çocukların Eğitim Süreci

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeni ile örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara, evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

13.03.2012 - Çocuk Suçluluğunun Özel Önem Arz Etmesi

Suç tüm toplumların çözmek için çaba sarf ettiği yaygın bir sosyal sorundur. Bu sosyal sorundan en ağır şekilde etkilenen gruplardan birisi de çocuklardır.

13.03.2012 - Evde Eğitim Hizmeti Verilen Çocuklar Soru Önergesi ve Cevap

okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeni ile örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara, evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektedir

7-5375 - 13.03.2012 - Kadın ve Erkek Tutuklular Önerge ve Cevap

Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde hükümlü ve tutuklu sayıları kaçtır? Tutuklu ve hükümlülerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımları nasıldır?

13.03.2012 - Hastane Okulu

Ülkemizdeki Hastanelerin Çocuk Servislerinde, toplam kaç adet yatak bulunmaktadır?

13.03.2012 - Çocuk Tutuklu

Türkiye’deki Ceza ve İnfaz Kurumları’nda toplam kaç adet hükümlü çocuk bulunmaktadır? Türkiye’deki Tutukevleri ve Eğitimevlerinde toplam kaç çocuk bulunmaktadır? Hükümlü ve Tutuklu oranları nasıldır?

20.02.2012 - 18 Yaş Altı Evlilikler

Son günlerde kürtajla ilgili basına yansıyan bilgilere göre, anne baba adaylarını kürtajdan vazgeçirmek için 4 gün süre verileceği yazılmaktadır. 18 yaş altında ancak yasal olarak anne baba rızasıyla evlenebilecek kişilerin, anne babaları içinde böyle bir süre koymayı düşünüyor musunuz?

14.02.2012 - Afet Görevlendirme Tazminatı Soru Önergesi ve Cevap

Van ve yöresi depremlerinde geçici görevlendirilen personel sayısı ve meslek gruplarına göre dağılımı nasıldır?

02.02.2012 - Şırnak Uluderede Ölenlerin Yakınlarına Ödenecek Tazminat Miktarı

Ödenmesine karar verilen 123 bin TL tazminat miktarı neye göre belirlenmiştir?

02.02.2012 - 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu Temmuz 2012 Hedefi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel hizmet sunan umuma açık yerlerin ne kadarı engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmiştir?

02.02.2012 - 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu - Temmuz 2012 Hedefi - Gençlik ve Spor Bakanlığı

02.02.2012 - 378 Sayılı Özürlüler Kanunu Temmuz 2012 Hedefi

Büyükşehir belediyelerin ve belediyelerin kaçında şehir içinde sunulan toplu taşıma hizmetleri engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmiştir? Bu zamana kadar kaç engellinin istihdamı sağlanmıştır?

02.02.2012 - Makam Araçları

1961 yılında yürürlüğe giren taşıt kanunu ile kamu görevlilerine makam araçları tahsis edilmeye başlanmıştır. 2011 yılı Eylül ayında kamuda taşıt saltanatına son verileceğine dair beyanlarınız medyada yer almıştır.

02.02.2012 - Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çıkan Tartışma / Önerge - Cevap

Kamu görevlileri arasında her ne sebeple olursa olsun çıkan tartışmada dışarıdan kişilerin müdahale etmesi yasal ve etik midir?

25.01.2012 - Projeler Sonucu İstihdam Edilen Kadınların, İistihdam Edildiği Sektör ve İl Dağılımı

Bahsi geçen eğitimlere katılan kadınların katıldıkları eğitim konularına göre iller bazında dağılımı nedir?

25.01.2012 - Kürtaj Soru Önergesi

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde; gebeliği sona erdirecek niteliğe ve beceriye ulaşmak için kurs görerek yeterlilik belgesi almış Pratisyen hekimler, 2011 yılı Kasım ayından itibaren rahim tahliyesi yapmamaktadırlar. Söz konusu hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları bulunmasına rağmen onlar da rahim tahliyesi yapmamakta ve tahliye için başvuran hastalar geri çevrilmektedir. Bu durumun nedeni veya nedenleri nelerdir?

25.01.2012 - Projeler Sonucu İstihdam Edilen Kadınların İstihdam Edildiği Sektör ve İl Dağılımı

Bahsi geçen eğitimlere katılan kadınların katıldıkları eğitim konularına göre iller bazında dağılımı nedir?

18.01.2012 - Özürlüler Kanunu

Engellilerle ilgili hazırlanan özürlülük ölçütü kaç yılda bir revize edilmektedir? En son yapılan revizyon hangi tarihte gerçekleşmiştir?

12.01.2012 - Üniversite Hastanelerinin Geleceği

SGK tarafından yapılan açıklamada üniversite hastanelerine daha çok destek verileceği ifade edilmiştir. Bu destek ne kadar olacaktır ve üniversite hastanelerinin sorunlarını çözmeye yetecek midir?

03.01.2012 - Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı

Bakanlığınız bünyesinde Kamu Özel Ortaklığı birimi ne zaman ve hangi ihtiyaçtan dolayı kurulmuştur?

03.01.2012 - FATİH Projesi Tablet Bilgisayar Eğitim Materyali

Bakanlığınız tarafından kabul edilen, basılan ve kullanılan kaç adet ders kitabı mevcuttur? Bunların ne kadarlık bölümü Bakanlık tarafından üretilmektedir? Ne kadarlık bölümü piyasadaki yayıncı kuruluşlardan satın alınmaktadır? Piyasada Bakanlığınıza ders kitabı hazırlayan toplam kaç adet yayıncı kuruluş mevcuttur?

03.01.2012 - FATİH PROJESİ BÜTÇESİ

1. Daha önce 1 Milyar TL olarak açıklanan FATİH Projesi bütçesinin bazı kişilerin(!) talebi üzerine 8 Milyar ABD Dolarına sizin talimatınızla yükseltildiği doğru mudur?

03.01.2012 - FATİH PROJESİ BÜTÇESİ MEB TABLET İHALESİ

Öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması projesi ne zaman ve kimin tarafından önerilmiş ve Fatih Projesine dahil edilmiştir? Zira 22 Kasım 2010 tarihinde büyük bir törenle ilan edilen Fatih Projesinin içeriğinde öğrenci tabletlerinin yer almadığı bilinmektedir. Bu durumda hangi kişi, kurum ve kuruluşlar tablet bilgisayar satın alınmasını dikte etmektedir?

03.01.2012 - FATİH Projesi Bir Grup İnsana Ayrıcalık Tanıma

22 Kasım 2010 tarihinde büyük bir tören ile ilan edilen Fatih Projesi (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında yürütülen çalışmaların, sizin de gözünüzün önünde; “Bir grup insana imkan yaratma ve teknoloji yoluyla haksız kazanç elde etme” haline dönüştürülmesi süreci yaşanmaktadır.

03.01.2012 - FATİH Projesi 1. Bileşeni

Başlangıçta (22 Kasım 2010) öngörülen 1 Milyar TL’lik bütçe tutarı nasıl olup da yaklaşık bir yıl sonra (Ocak 2012) 15 kat büyütülebilmiştir? Bu proje içinde, şahsınız nezdinde önemli etkisi ve hatırı bulunan bazı sermaye gruplarının kendi menfaatleri için sizi ve Bakanlığı yönlendirdiği doğru mudur?

16.12.2011 - Eskişehir'de Suların Durumu

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Eskişehir ilinde içme sularının kimyasal yönden analizleri yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ilgili köylerin içme sularından tespit edilen bor ve arsenik miktarları nelerdir?

16.12.2011 - Eskişehirde Deprem Risklerini Azaltma Çalışmaları Önerge - Cevap

1980 yılı öncesi yapılan binalara dair yapmayı planladığınız güçlendirme çalışmaları var mıdır? Halen binaların sadece %15’i deprem yönetmeliğine göre yapıldığına göre bundan sonra yapılacak binalar için aldığınız önlemler var mıdır, varsa nelerdir?

16.12.2011 - Eskişehirde Deprem Risklerini Azaltma Çalışmaları Önerge - Cevap

Eskişehir 2. Derece deprem kuşağında olmasına rağmen, zemin özellikleri nedeniyle bazı bölgeleri 1. Derece deprem kuşağı özelliği göstermektedir. Ancak buna rağmen, yapılan binaların %80’i 1980 yılı öncesine ait olup, toplam binaların sadece %15’i deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır

16.12.2011 - Seks İşçilerinin Durumu

Tarihin bilinen her safhasında kendisine karşı olan güçlere rağmen toplumdaki aile dışı çok eşli yaşamın bir öğesi olarak varlığını sürdüren toplum sağlığı ve şiddet nedenleriyle görmezden gelemeyeceğimiz ancak ahlaki gerekçeler nedeniyle konuşmaktan imtina ettiğimiz bir grup var ki, bugün ülkemizde toplam sayıları yaklaşık 100 bin civarında olan seks işçileri.

16.12.2011 - Karahöyük Köyünün Odunpazarına Bağlanması

24.06.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu Bakanlığı’nızın ilgili birimlerine ulaşmış olmasına rağmen neden hala köy halkına sonucun ne olduğuna dair bilgi verilmemiştir?

14.12.2012 - Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Hizmetleri Önerge - Cevap

Kadın sağlığı konusunda bu zamana kadar önemli rol üstlenen ve bir yıllık geçiş sürecinin sonunda Sağlık Bakanlığı bünyesinden çıkarılacak olan AÇSAP Genel Müdürlüğü’nün eksikliğini gidermek için Bakanlığınız tarafından başlatılan çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir?

13.12.2011 - Restaurantlarda Ayran Satışı

Sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan ayranın, alkollü ya da alkolsüz içecek satan tüm restoran ve cafelerde satışının teşviki için yaptığınız çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir?

13.12.2011 - 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Soru Önergesi ve Cevap

6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 659 ve 666 sayılı KHK ile Bakanlıkların merkez ve taşra kadrolarında büyük çapta değişiklikler yapılarak kamu görevlilerinin mali hakları yeniden düzenlenmiştir.

13.12.2011 - 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Soru Önergesi ve Cevap

Bakanlığınızda taşra teşkilatında görev yapan uzmanlara, vergi barışında, kamu giderlerinin muhasebeleştirilmesinde, kamu mallarının yönetilmesinde bir taraftan önemli bir misyon yüklerken, diğer taraftan mali haklar yönünden Vakıf Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı kadar bile ücret verilmemesinin gerekçesi nedir?

13.12.2011 - 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Soru Önergesi ve Cevap

KHK öncesinde ek göstergeleri, özel hizmet tazminatları ve denetim tazminatları eşit, özlük hakları aynı ve sadece Gelir İdaresini Geliştirme Fonu nedeniyle maaşları arasında 150-200 TL’lik bir fark olan merkez ve taşra uzmanlarının maaşları arasında bu derecede büyük bir fark meydana getirilmesinin gerekçesi nedir?

08.12.2011 - DiyarbakırEğitim ve Araştırma Hastnesinde Tadilat

1. Henüz inşaatı tamamlanıp açılışının üzerinden ortalama 1 yıl gibi bir süre geçmiş olan hastanede neden böyle büyük bir tadilata ihtiyaç duyuldu?

07.12.2011 - Şiddet Konusunda Psikolojik Hizmet Verebilecek Danışmanlar - Önerge ve Cevap

Türkiye’de bu konuda psikolojik hizmet sunabilecek kaç psikolog ve kaç psikiyatr vardır?

07.12.2011 - RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) Sayısı ve Dağılımı

Türkiye’de 2011 yılı itibariyle kaç tane rehberlik ve araştırma merkezi bulunmaktadır?

07.12.2011 - Kadınlarla İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Sayısı

Türkiye genelinde çalışma alanı kadın olan kaç tane sivil toplum kuruluşu vardır? Bu sivil toplum örgütlerinin bölgelere ve illere göre dağılımı nedir?

07.12.2011 - Eskişehir Uçak Seferlerinin İptali Önerge - Cevap

Bakanlığınızın tarafından Türk Hava Yolları’nın Eskişehir uçak seferleri Haziran 2011 itibariyle, havaalanı pistinin kısa olması, uçak yolcu kapasitelerinin yüksek olması ve yolcu sayısının yetersizliği gibi gerekçelerle kaldırılmıştır

07.12.2011 - Eskişehir İlindeki Kilise ve Sinagog Sayısı Önerge - Cevap

Eskişehir ilinde bulunan kilise ve sinagog sayısı nedir? Kaçında aktif olarak hizmet sunulmaktadır?

07.12.2011 - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kentsel Gelişim Kulübü Önerge - Cevap

Anadolu Üniversitesi’nde, ders olarak bizlere anlatılmayan, ancak geleceğimiz için gerekli olan konularda eğitimler vermek için “Kentsel Gelişim Kulubü” kurulmuştur

06.12.2011 - İŞKUR Projeleri Kadın İstihdamı Projelerine Dair Sunulan Soru Önergesi Cevabına Yönelik

İstihdamı sağlanan 6.097 kadının istihdam edildiği iş kolları nelerdir?

05.12.2011 - SAVAT Sanatına Dair Sunulan Soru Önergesi Cevabına Yönelik

Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’ne 2005 yılından itibaren Eskişehir ilinden kaç usta davet edilmiştir?

02.12.2011 - MEB Engelliler İçin İlköğretim Okullarında Yapılan Düzenlemeler

Türkiye 2006 yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesine taraf olmuştur. Bu sözleşmeye göre; taraf devletler, engellilerin eğitim hakkını tanırlar, bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için, eğitim sisteminin her seviyesinde engellileri de içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkanı sağlamasını taahhüt ederler.

29.11.2011 - Sığınma Evleri Mevcut Durumları

50 000 ve üstü nüfusa sahip kaç belediye vardır? Türkiye’de 2011 yılı itibariyle toplam kaç sığınma evi vardır?

29.11.2011 - Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Soru Önergesi - Cevap

Ağız ve diş sağlığı sorunlarını önlemek için aldığınız önlemler nelerdir? Kişiye küçük yaşta ağız bakım alışkanlığının kazandırılması önemlidir. Çocuklarda ağız bakım alışkanlığının artırılması için ilgili bakanlıklarla koordineli olarak yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

29.11.2011 - Eskişehir Han İlçesi, Asbest

Bakanlığınız tarafından Eskişehir ili Mihalıççık, Çifteler, Seyitgazi ve Han ilçelerinde asbestin yol açtığı hastalıklara yönelik olarak yaptığınız araştırmalar var mıdır, varsa sonuçları nelerdir?

21.11.2011 - Çocukların Silah Taşıması

Kutlama ve sevinç gösterisi olarak yetişkinler tarafından kullanılan silahın çocuklara kötü örnek olduğu ve onları suça özendirdiği aşikardır. Kutlama amaçlı silah kullanımının önüne geçmek için başlattığınız çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir?

21.11.2011 - Çocukların Silah Taşıması

Toplumda başlayan şiddet eğilimi çocuklar arasında da giderek artmaktadır. Öğretmenini yaralayan ya da öldüren öğrenciler, anne babasına silah çeken çocuklarla ilgili haberler artık sıradanlaşmaya başlamıştı

01.11.2011 - Silahlı Olaylara Karışan Çocukların Topluma Kazandırılması Soru Önergesi ve Cevap

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere hizmet alanla hizmet sunanın doğrudan temasta olduğu meslek mensuplarının güvenliğini sağlamak için aldığınız önlemler var mıdır, varsa nelerdir?

24.10.2011 - Lisanslı Kadın Sporculara ve Bakanlık Bünyesinde Çalışan Kadın Yönetici Sayısına İilişkin Soru Önergesi - Cevap

Türkiye’de lisanslı spor yapan kaç kadın sporcu vardır ve ülkemizde tüm lisanslı sporcular içindeki oranları nedir?

24.10.2011 - Savatçılığın Gelecği - Alpu İlçesi

Gümüş üzerine siyah savat alaşımı ile yapılan bir süsleme biçimi olan savat sanatı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Alpu ilçesinde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Osmanlı’da 150 yıl kadar altın devrini yaşayan savat sanatı günümüzde, zamanla itibarını yitirmiş ve yalnızca Eskişehir’in Alpu ilçesinde devam ettirilmeye çalışılmaktadır

17.10.2011 - Kadın Projeleri Sonucu İstihdam Oranı

Bu zamana kadar kadın istihdamının artırılmasına yönelik ülke çapında İŞKUR liderliğinde kaç projeye destek sağlanmıştır?

17.10.2011 - Karahöyük Köyünün Odunpazarına Bağlanması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinin Tepebaşı ve Odunpazarı olarak iki ayrı ilçeye ayrılmasıyla Karahöyük Köyü Tepebaşı ilçesine bağlanmıştır

17.10.2011 - Seks İşçiliğinin Mevcut Durumu ve Seks İşçilerinin Geleceği

Tarihin bilinen her safhasında kendisine karşı olan güçlere rağmen toplumdaki aile dışı çok eşli yaşamın bir öğesi olarak varlığını sürdüren toplum sağlığı ve şiddet nedenleriyle görmezden gelemeyeceğimiz ancak ahlaki gerekçeler nedeniyle konuşmaktan imtina ettiğimiz bir grup var ki, onlar, bugün ülkemizde toplam sayıları yaklaşık 100 bin civarında olan, seks işçileri.