Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

AVUKATLAR GÜNÜ

Güçler ayrılığı ilkesinin yasama, yargı ve  yürütme arasındaki  uyum  ve bağımsız karar alma mekanizması olduğu bir gerçektir.

Ancak daha birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi Başkanının  “…….siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz"  sözleri  henüz kulaklarımızda ve hafızalarımızda iken  yargının en önemli unsuru olan  hak arama ve savunma hakkının gerçekleşmesini sağlama konusunda  çaba gösteren  tüm avukatların gününü kutluyorum.