Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Toplumsal değişme ve gelişmeye paralel olarak yaşam alışkanlıklarımız da değişir. Değişimler toplumu çoğu kere olumlu yönde etkilerken bazıları da çıkmazları beraberinde getirmektedir.

Şiddet, toplumsal çıkmazlardan biri olarak önümüzde durmaktadır. Kadına yönelik şiddet ise tüm dünyanın kabul ettiği ve önleme konusunda çaba sarf ettiği evrensel problemlerden biridir.

Sosyal meselelerde sorunlar evrensel olsa da çözümler kültürel yapıdan ayrı tanımlanamaz. O nedenledir ki uluslar arası metinler yol gösterici olmakla beraber kendi cevaplarımızı kendimiz oluşturmalıyız.

Bildiğiniz gibi 25 Kasım BM “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” günü. Bugün nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir çalıştay düzenliyoruz. Adı “SEVDİKLERİMİZİN ELİYLE GELEN”. Çünkü biliyoruz ki kadına yönelik şiddet maalesef çoklukla gönül ya da kan bağı olan kişi ya da kişilerden geliyor.

Şiddet güçlüden güçsüze, erkekten kadına, gençten yaşlıya, anneden çocuğa, çocuktan oyuncağa ya da arkadaşına yönlendirilen bir çoğalma içinde.

Türkiye, Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW)  2002 yılı Ekim ayında yani Milliyetçi Hareket Partisinin hükümet ortağı olduğu 57. Cumhuriyet hükümeti döneminde TBMM’nde onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Ve aynı dönemde başta Medeni Kanun olmak üzere kadın lehine en köklü değişiklikler yapılmıştır.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece sözleşmeyi parlamentosunda onaylayan ilk ülke Türkiye oldu.

Ancak öğretim yılı başında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilköğretim 8. sınıflarda okutulan “BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesine (CEDAW)”  yeni programda yer vermedi. 

Kadına karşı şiddetin her gün giderek ve farklı biçimlerde arttığı bir dönemde CEDAW’ın müfredattan çıkarılmasının hükümetteki ilgili bakanlığın kadına karşı şiddeti önleme konusunda yasa taslağı hazırlayarak hukuki düzenlemeler yaptığının söylendiği bir dönemde olması nedeniyle sözleşmeyi ilk onaylayan ülke olmamızın neler getireceği ya da götüreceğini hep beraber göreceğiz.

Çünkü TBMM’de “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele, Kalıcı Çözüm Yolları” konusunda Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak henüz birkaç gün önce Meclis Araştırması açılması konusunda önerge sunduk. Ne hazindir ki Adalet ve Kalkınma Partisi grubu önergenin aleyhinde konuşma yaparak bu konunun görüşülmemesi hususunda oy kulandı.

Üzülerek tanık oluyoruz ki hükümet şiddeti önleme konusunda yeterli duyarlılığı göstermediği gibi konuya bazı uluslar arası sözleşmeleri imzalamak ve “şiddete uğradıktan sonra sağ kalma becerisi göstere bilen kadınlar”a yönelik düzenlemeler yapmak olarak bakıyor. Oysa şiddetle mücadele konusunda toplumsal bir zihniyet değişimini hedefleyen düzenlemelere ihtiyacımız var.

MHP’nin önceliği; ister kadına yönelik isterse toplumsal şiddet olsun şiddetten sonrasında ne yapılacağından önce şiddetin nasıl azaltılacağı ve nasıl önleneceğidir.