Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Ruhsar DEMİREL Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Dr. Kamil FURTUN'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz

''...“Canım sıkıldı. Böyle zevklerim var abi. Hoşuma gitti ondan vurdum” diyen bir cani “sen başbakansın asarsın da kesersin de” diyen sesi hatırlatıyor...'' MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar DEMİREL'in; ''Dr.Kamil FURTUN'un Öldürülmesi ve Sağlıkta Şiddet Duyarsızlığı'' ile ilgili yaptıkları basın açıklaması ektedir.

Kırım Türklerinin Sürgününün 71. Yıl Dönümü

Kırım Sürgününün 71. Yıldönümü münasebetiyle Sürgün ve Soykırım şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük Türk milletinin Kırım’da bir kez daha Sürgün, Soykırım ve zulme müsaade etmeyeceğini önemle belirtiyoruz.

"Kırım'a Gayri Resmi Heyet" Basın Açıklaması

Bütün bu insanlık suçları Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin, dünyadaki İnsan Hakları teşkilatlarının, üyesi olduğumuz AGİT raporlarında kanıtları ile varken Türk Dışişleri neye ve hangi amaca hizmet edeceği belli olmayan, üyelerinin isimlerini Rus haber ajanslarından öğrendiğimiz bir heyeti Kırım’da Kırım Türklerinin durumunu araştırmak için gönderiyor. Bu sözde gayri resmi Türk heyeti Kırım’a varır varmaz ayağının tozu ile işgalci Rusya tarafından görevlendirilen Kırım’ın Bakanlar Kurulu ve devlet yetkilileri ile görüşmelere başladılar. Rus gözlemciler eşliğinde Kırım Türkleri ile görüşmeler yaptılar. Peki Kırım Türkleri, cellatları başlarında iken yaşadıklarını nasıl anlatabiliyor?

14 Mart Tıp Bayramı Basın Açıklaması

14 MART TIP BAYRAMI 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulması ile yurdumuzda Tıp eğitimini başlatan II. Mahmut, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Mustafa Kemal Atatürk, İlk Sağlık Bakanımız Adnan Adıvar, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam başta olmak üzere bugünü kutlamamıza vesile olan herkesi saygı ve şükranla anarken, "Primum non nocere" " önce, zarar verme!" ilkesi ile meslek etiğine bağlı, koruyucu sağlık hizmetini, sağlık bilincinin gelişmesini, toplumun ve vatandaşın sağlıklı yaşamasını, meslek önceliği olarak benimsemiş tüm hekimlerin Tıp Bayramı'nı kutlarım.‏ Ruhsar DEMİREL MHP Genel Başkan Yardımcısı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

21. yy Türkiye’sinde eşitlerden oluşan bir Türkiye hedeflemeliyiz.

 

Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden CEDAW’a, İstanbul Sözleşmesinden Anayasamızın 10. Maddesine kadın hakları anlamında uluslararası ve ulusal anlamda gerekli ve yeterli mevzuata sahip.

 

Peki hakların yaşanmasında eksik olan ne?

 

Kadını ülke kalkınmasının ve demokrasinin temel unsuru olarak kabul etmemek bir sebep ama asıl mesele kadını “eşit” görmemek.

 

  • Kadın erkek eşitliğinde 142 ülke arasında  125. sıradayız.
  • Her on kadından biri okuryazar değil, bu oranla 102. Sıradayız,
  • İstihdamdaki kadın oranımız %26,7, dünyada 128.’yiz.

 

Karar vericilerin diliyle yaşanan şiddet hemen her gün farklı bir söz, farklı bir ses, farklı bir kişi tarafından tüm ülkede yayılırken yasaların eksiksizliği kadını eşit kılmıyor.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği; erkek değerlerine uyum göstermek değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve erkekler için eşit haklara, eşit yükümlülüklere ve eşit fırsatlara dayanan yeni ve eşit ilişkiler kurulmasıdır.

 

Üzülerek tanık oluyoruz ki Hükûmet, hemen her konuda kadın için toplumsal yaşamı kolaylaştıran uygulamalardan sakınıyor. Doğum üzerinden buyurgan bir dil baskıyı artırıyor.

 

Tarih boyunca adaletin, bereketin, barışın sembolü olan kadın 21. Yüzyılda kendisi için fırsat eşitliğini, hakkaniyeti gerçekleştiremediği gibi hala en çok şiddetle anılıyor.

 

İsteyen aile içi  isteyen kadına yönelik diye kendi meşrebine göre adlandırsa da akıbet aynı. Bu gün hemen her yerde toplumun yarısı cinsiyetinden ötürü haksızlığa maruz kalıyor ve hatta ölüyor.

 

Eşitlik için baskıdan, şiddetten arınmış bir Türkiye , bir yaşam  istiyorsak, önce insan, önce fırsat eşitliği.

 

 

Ruhsar DEMİREL

MHP Genel Başkan Yardımcısı

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı'nın 80.Yılı Hakkındaki Basın Açıklaması

Türk Kadınının Seçme - Seçilme Hakkı"nı elde etmesinin 80. yılında demokrasi eksiğimizin göstergelerinden biri olan yetersiz temsili yaşıyoruz. Eğitim, istihdam haklarının eşitsiz kullanımını sosyo- kültürel tercihlerle izah etme gayreti 21. yüz yılda eğreti duruyor. Kadını eşit vatandaş gören Cumhuriyetin kurucu neslinin dünyanın pek çok ülkesine örnek olduğu Türkiye'den hukuki eşitliğin "fıtrat"la izaha çabalandığı bu günlerde "Eski Türkiye"nin moderniteyle uyumluluğunu gıptayla anıyoruz. Kadını "eksik" nitelemesine hapsetmeye çabalayanların şahsi eksikliklerini dillendirmememiz, işte bu tamda kadın olmakdan gelen fıtratımızdan. Kadını "yüzde yüz" seçmen olarak hedefe koyan herkesin ve başta kadınların; tercihini kendi iradesiyle yansıtan seçmen ve seçilen olması dileklerimle günümüz kutlu olsun.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Açıklaması

''...Özel gereksinimli bireylerin mesleki eğitimleri için iş okulları, iş eğitim merkezleri, mesleki ve halk eğitim merkezlerinin sayıları ve nitelikleri artırılmalı, istihdam imkanları genişletilmelidir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmadaki aksaklıklar giderilmeli sağlık raporu alma, yenileme, ortez-protez, araç alımlarındaki KDV-ÖTV konuları başta olmak üzere düzenlemeler yapılmalıdır...''

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü

25 Kasım’ı diğer seçili günlerden ayıran dünyanın herhangi yerinde yeni doğmuş kız çocuğundan yaşlı nineye kadar her yaştaki kadının özel yaşamından kamusal alana her yerde uğradığı cinsiyetine dayalı kültürel, sosyal, ekonomik, politik baskıya dikkat çekme işlevidir. Yani 25 Kasım kutlama değil farkındalık günüdür.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuk; bugününü sana nasıl yaşatalım ki sen yarın olasın. “Makul” olan çocuk haklarını konuşmak iken “malum” olan haksızlıklar akıldan çıkmıyor. Yol olmadığı ve sağlık hizmeti ulaşamadığı için vefat edip baba omuzunda çuvalda taşınan, çocuk. Okulda başına lavabo, bahçede üstüne ağaç düşerek yaşamını kaybeden ,çocuk.

Engelliler Haftası Mesajı

23 Nisan Basın Açıklaması

Beton duvarların içinde, sınav, kurs, bilgisayar/tablet arasında geçen kıstırılmış hayatlarıyla “İnsanlık zincirinin ebediyet halkası” olmak için uğraşan çocuklarımız ise “koltuklarda oturmak” değil “korkularından kurtulmak” istiyorlar.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

Dekolte aşamasına vardırılan hudutlarımız içinde haddimizi bildirme çizgisindekilerin Kabataş iskelesi fantazisi ve havuz medyası pazarlığındaki küfürlü seviyesizlikleriyle eriştiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün tüm Türk kadınlarına, milleti kontrol altına almayı yönetim zannedenlerin ayakkabı kutulu dünyalarında alo babacığım nidalarıyla insanımızı getirdikleri düzeyi 30 Mart yerel seçimlerine yirmi iki gün kala bir kez daha düşünme fırsatı olması dileklerimle.

Kırım’da Yaşanan Gelişmeler

''...AKP iktidarının Türk Dünyasının hayati meselelerine duyarsızlığı, bazı durumlarda birkaç hamasi sözle yetinmesi bizi Kırım konusunda daha da tedirgin etmektedir. Dışişleri Bakanlığımız böyle hassas bir süreçte, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade etmekten ve Kırım Türklerine itidal çağrısında bulunmaktan daha fazlasını yapmalıdır... ''

25 Aralık 2013 Tarihli Basın Açıklaması

Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu getirip kendi çocuklarınızı aklayıp, emniyette, yargıda düzenlemelerle hayali düşmanlarınızla uğraşırken Ayaz bebeği (insanı) öldürürken milletin gözünde devleti de öldürdüğünüzü göremediniz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Bugün dünyada kasıtlı olarak yürütülen şiddet ve katliamları kınıyor, başta ülkemiz ve tüm toplumlar için evrensel insan haklarına saygılı bir dünya diliyorum.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 79. Yıldönümü

Evet 5 Aralık 1934’te eşit vatandaşlık ilkesinin gerçekleştirilmesi için kadınların seçme ve seçilmesi konusunda tamamlayıcı düzenleme yapılmış ve hak teslim edilmiştir. Ancak sosyal devlet ilkesinin tam gerçekleştirilememesi nedeniyle devamında bu hak yalnızca yazılı kurallarla sınırlı kalmış, yaşam pratiğine yansıyamamıştır.

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü Basın Açıklaması

Siz hiç müziğin ritmini duyamadığınız halde halaya tutuşmak istediniz mi? Tekerlekli sandalyede oturup da koşmayı denediniz mi? Çocuğunuzu okula sırtınızda götürmek zorunda kaldınız mı?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

DEF(Dünya Ekonomik Forumu)’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye; yaşam beklentisi, sağlık, eğitim, ekonomik ve siyasal katılım açılarından 136 ülke arasında 120. sırada olduğuna göre, ülkemiz cinsiyetler arası hiyerarşinin güçlü olduğu ülkelerdendir.

12 Eylül’ün 33.Yılı Nedeniyle Yapılan Basın Açıklaması

Anneler Günü Mesajı

“ Yapılmış ve yapılacak tariflerden her biri, denizden alınmış bir kova suya benzer. Hiç şüphesiz bu, deniz suyudur, fakat deniz değildir.” der Peyami SAFA

10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

Özel durumlu yakınları için “Ya benimle, ya benden önce” diyenlerin acısını yüreğinde hisseden bizler toplumsal duyarlılığın gelişmesi, devletin koruyuculuğu ve milletin sorumluluğuyla her engeli aşacağımıza inanıyoruz

Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası Kutlama Mesajı

"Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü her vesile ile dile getirmiş, 14 Mart 1827 'de ilk Tıp Fakültesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturulmasının ardından 3 Mayıs 1920'de Sağlık Bakanlığını kurmuş bir milletiz.

Nevruz Bayramı Kutlama Mesajı

Nevruz bizler için yalnızca baharın gelişini değil, ortak kültürü paylaştığımız ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Dünyası ile güçlü bağlarımızı da simgeliyor.

17.03.2013 - MHP Eskişehir İl Başkanlığında Basın Toplantısı

Yapılacak mitinglerin iktidara uyarı, millete birlik ve beraberlik çağrısı niteliğinde olacağını ifade eden Demirel, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun, ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan onur duyan, birlik ve beraberlikten yana olan, toprak bütünlüğümüzü savunan millet ve devlet bekasını düşünen her vatandaşımızı bu açık hava toplantılarımıza bekliyoruz.

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesi

Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkının olağanlığının Türk kadınları adına tescili olan yasanın 5 Aralık1934 yılında yasalaşmasının üzerinden 78 yıl geçti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

“Toplumun kanayan yarası” diyerek milli hassasiyetlerimizi göz ardı ederek bir çok konuyu açılımlarla gündemin ilk sıralarına taşıyanlar; sıra engellilere geldiğinde Engelli Hakları Sözleşmesine taraf ülke olmamıza rağmen yasal zorunlulukları yeni kanunlar çıkarıp ötelemeyi çözüm görmekten vazgeçmiyorlar. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde gerçek kanayan yara engellileri toplumsal dışlanmaya terk etmektir

20.11.2012 - Türkiye'de Çocuk Olmak

Şiddet her yerde var. Çocukları sevindiriyoruz, onları çok düşünüyoruz demek adına bazı siyasetçilerin özellikle seçim zamanı parti otobüslerinden attıkları Çin malı oyuncaklardan alabilmek için çabalarken dikkat et ezilebilirsin.

19.07.2012 - MHP: UYGUR İNSAN HAKLARI TOPLANTISI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan "5.Uygur Kadınları İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri"nin yapılamadığını ve iptal edildiğini belirterek toplantının yapılmasından yana olduklarını bildirdi.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü

Yaklaşık bir milyon çocuğumuz tüm yasal düzenlemeler ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere rağmen yaşlarına, bedenlerine, eğitimlerine, ruhlarına uygun olmayan ortamlarda fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini olumsuz etkileyecek şartlarda çalışmakta ya da çalıştırılmaktadır.

30.05.2012 - İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması

Kadın üzerinden siyasetin bir örneğini yaşarken konuyu yine sonucu üzerinden tartışıyoruz. Mesele istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması ise “neden istenmeyen gebelikler oluyor” konusu tartışılmalı.

21.05.2012 - SOYUM KIRIM, SOYKIRIM'A KARŞIYIM

İNSAN… Toplumhâlinde bir kültü rçerçevesinde yaşayan, akıl sahibi, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen uygarlıklar kuran, tarih boyunca gelişim sağlayan, sanatta, bilimde ve teknolojide giderek daha fazla ilerleyen canlı.

13.05.2012 - Anneler Günü

Annemiz; varlığı içimizi ısıtan, yokluğu burnumuzu sızlatan kadın. Anne şefkattir, anne emektir, anne duadır.

11.05.2012 - Engelliler Haftası

Sayılarının kaç kişi olduğu tam olarak bilinmese de bilinen şu ki hepimizin hayatında bir engelli var. Ve biz biliyoruz ki engellinin sorunu engellinin yakınlarını, ailesini dikkate almadan çözülemez.

18.04.2012 - Gaziantep’te öldürülen Doktor

İnsanları yaşatmak ve yaşamlarını olabildiğince iyi koşullarda sürdürmeleri amacıyla hizmet verme çabasında olan tüm sağlık çalışanları gibi hastalarına şifa dağıtma çabasında olan bir meslektaşımızı daha görev başında uğradığı saldırı sonucu kaybetmenin acısı içindeyiz.

05.04.2012 - Avukatlar Günü

Güçler ayrılığı ilkesinin yasama, yargı ve yürütme arasındaki uyum ve bağımsız karar alma mekanizması olduğu bir gerçektir.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü

FARKINDAMISINIZ?

21.03.2012 - Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramınızı bugün aynı zamanda Dünya şiir günü olması nedeniyle Aşık Feymani’nin bir dörtlüğü ile kutlamak istiyorum. Körükle ateş yakalı, / Bakırdan dağı yıkalı, / Ergenekon’dan çıkalı, / Nevruz, Türkün bayramıdır.  Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

18.03.2012- Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve Şehitler Günü kutlamaktan onur duyduğumuz milli zaferlerimiz ve dualarımızla ruhlarını şad ettiğimiz şehitlerimizi anma günlerimizden biridir

14.03.2012 - Tıp Bayramı

14 MART TIP BAYRAMI

08 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart, kadınların yaşadıkları sorun ve taleplerin ifade edildiği ve uzun yıllardır sürdürülen eşitlik mücadelesi çabalarının anlatıldığı bir gündür.

07.03.2012 - Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı

Kadına şiddetin konuşulduğu bir oturuma başta kadın milletvekillerimizin duyarsız ve ilgisiz kalmalarından ötürü hakikaten hicap duyuyorum.

17.02.2012 - Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilişinin 86. Yıl Dönümü

17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, çağdaş medeniyet yolunda en önemli adımlardan biridir.

12.12.2011 - Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Beyefendinin vefatı

TBMM 12.,13.,14.dönem milletvekili, Turizm ve Tanıtma Eski Bakanı, meslektaşım “soydaşım” Sayın Kırımlı’nın vefatı Kırım Türkleri ve tüm Türk Dünyasının büyük kaybıdır.

5 Aralık 1934 TBMM'nin Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkını Tanıyan Yasayı Kabul Etmesi

Kadınsız demokrasi, kadınsız siyaset, kadınsız yönetim bütün toplumlar için bir eksikliktir. Bizler yani kadınlar mutlaka ve gecikmeden tüm duyarlılığımızla siyasette, politik yaşamda yer almalıyız ki biz ülkemiz ve milletimiz için verilen kararlarda söz sahibi olabilelim bizden sonraki nesillerdeki kızlarımıza kadınlarımıza örnek olalım.

03 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engellerin aşıldığı bir dünyada yaşamanın hepimizin hakkı ve dileği olduğu düşüncesiyle gününüzü kutluyor engelleri aşmak için hepinizi harekete davet ediyorum.

25.11.2011 - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

MHP’nin önceliği; ister kadına yönelik isterse toplumsal şiddet olsun şiddetten sonrasında ne yapılacağından önce şiddetin nasıl azaltılacağı ve nasıl önleneceğidir.

21.11.2011 - BM 19 Kasım Çocuk İstismarını Önleme Günü ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü

Yasalarımıza göre on sekiz yaşını bitirmemiş herkes çocuktur. Türkiye nüfusunun yüzde 30’u on sekiz yaşın altındadır. Yani her üç vatandaşımızdan biri çocuk. Çocuk nüfusunun büyüklüğü, artan işsizlik, yoksulluk, göç, bölgesel farklılıklar ve hukuki boşluklar gibi nedenler Türkiye’de çocuğun durumunu daha özel kılmaktadır.

04.11.2011 - Kurban Bayramı Mesajı

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Norveç somonuyla başlayan Kurban Bayramında angus kesmeyle devamı gelen uygulamalar övünerek her yerde bahsettiğimiz genç, nitelikli nüfusumuzun yerine de Türk olmayan insanların işsizlik sorununa cevap arama noktasına gelmiştir.